Главная Обратная связь

Дисциплины:


Окисно-відновні реакції1.Яка з наведених сполук в окисно-відновних процесах виявляє тільки окисні властивості?

A *K2Cr2O7

B K2SO3

C HBr

D FeSO4

E KI

 

2.Яка речовина може проявляти в окисно-відновних реакціях роль окисника і відновника?

A *H2O2

B SO3

C PbO2

D CrO3

E Mn2O7

 

3.Вкажіть, яка з речовин може бути тільки відновником в окисно-відновних реакціях:

A *Na2S

B Na2SO3

C Na2SO4

D Na2S2O7

E Na2S2O3

 

4.Який процес проходить в приведеній схемі: Mn0 → Mn2+?

A *окислення

B відновлення

Cокислення-відновлення

D зниження ступеня окислення

E нейтралізації

 

5.Окисно-відновні реакції широко використовуються в фармацевтичному аналізі. Яка з перелічених реакцій є окисно-відновною?

A *Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

B CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)]2 + Na2SO4

C NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O

D H2CO3 = CO2 + Н2O

E KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3

 

6.Cеред наведених кислот виберіть окисника:

A *НNO3

B НСl

C Н23

D H2СO3

E Н2S

 

7.Яка з наведених сполук виявляє окисно–відновну двоїстість?

A *Na2SO3

B KMnO4

C H2S

D K2Cr2O7

E NH3

 

8.Яка речовина може бути в оксидаційно-відновних реакціях як окисником, так і відновником?

A *SO2

B SO3

C CO2

D PbO2

E CrO3

 

9.Окисно-відновні реакції широко використовуються в фармацевтичному аналізі для встановлення тотожності лікарських засобів. Яка з перелічених реакцій є окисно-відновною?

A *Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu

B CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

C NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O

D H2CO3 = CO2 + H2O

E KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3

 

10.Одним з видів окисно-відновних реакцій є реакції диспропорціонування. Яка з наведених реакцій є реакцією диспропорціонування?

A *ClO2 + H2O = HClO2 + HClO3

B Cl2O + H2O = 2HClO

C Cl2O7 + H2O = 2HClO4

D I2O5 + H2O = 2HIO3

E Br2O + H2O = 2HBrO

 

11.Вкажіть редокс-пару, до якої I2/2I- є відновником; E0 [I2/2I-] = 0,54В.

A *Cl2 → 2Cl-; Eo = 1,36B

B SO42- → S0; Eo = 0,45B

C Sn2+ → Sn4+; Eo = 0,15B

D 2S2O32- → S4O62-; Eo = 0,09B

E 2H+ → H2; Eo = 0,1B

 

12.Серед наведених перетворень вказати реакцію диспропорціювання:

A *S + KOH → K2SO3 + K2S + H2O

B FeCl2 + Cl2 → FeCl3

C HCl + Cr2O3 → CrCl3 + Cl2 + H2O

D MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

E Au2O3 → Au + O2

 

13.Що являє собою перетворення [Cr(OH)6]3-→ CrO42-

A *окиснення в лужному середовищі

B окиснення в кислому середовищі

C відновлення в кислому середовищі

D відновлення в нейтральному середовищі

E відновлення в лужному середовищі 

14.Що являє собою перетворення MnO4- → MnO2

A *відновлення в нейтральному середовищі

B окиснення в кислому середовищі

C відновлення в кислому середовищі

D окиснення в лужному середовищі

E відновлення в лужному середовищі

 

15.На підставі значень окиснювально–відновних потенціалів деяких реакцій мангану, вкажіть реакцію, де манган є найсильнішим окисником

A *MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O; Eo =1,51B

B MnO4- + 4H2O + 3e = Mn(OH)4 + 4OH-; Eo =0,57B

C MnO4- + e = MnO42- (лужне середовище); Еo =0,54В

D MnO42- + 4H2O + 2e = Mn(OH)4 + 4OH-; Eo =0,71B

E MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H­2O; Eo =1,28B

 

16.Використовуючи значення стандартних окиснювально–відновних потенціалів напівреакцій, визначити напівреакцію, де сполука Хлора є найбільш сильним окисником

A *HClO + H+ + 2e = Cl- + H2O; Eo = 1,49B

B Cl2 + 2e = 2Cl-; Eo = 1,36B

C ClO- + H2O + 2e = Cl- + 2OH-; Eo = 0,94B

D ClO3- + 6H+ + 6e = Cl- + 3H2O; Eo = 1,45B

E ClO4- + 8H+ + 8e = Cl- + 4H2O; Eo = 1,38B

 

17.В якому випадку відбувається процес окиснення?

A *2Cl- → Cl2

B 2ClO- → Cl2

C ClO3- → ClO-

D Cl2 → 2Cl-

E ClO3- → Cl2

 

18.Вкажіть групу речовин, які в ОВР виконують двояку функцію – і окисника, і відновника?

A *K2SO3, HNO2, H2O2

B H2O2, H2S, PbO2

C NH3, K2SO3, KJ

D Na2CrO4, NaNO2, H2O2

E KJ, KJO, KJO3

 

19.Нітрит-іон проявляє токсичну дію, яку можна представити схемою: HbFe2+ + NO2- + 2H+ → HbFe3+ + NO + H2O виконує роль:

A Окисника

B Відновника

C Каталізатора

D Інгібітора

E Середовища

 

20.Як називається наступний процес і скільки електронів в ньому бере участь: S+6 → S-2?

A *Відновлення, 8

B Окислення, 8

C Окислення, 4

D Відновлення, 4

E Відновлення, 6

 

23.Вкажіть величину, за знаком якої можна визначити можливість перебігу окисно-відновної реакції:

A *ЕРС

B Кд

C Кнест.

D ДР

E Кр

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...