Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прилад для визначення радіального зазору підшипників каченнямістить у собі підставу, притиск, пересувну каретку з індикатором годинного типу. Підшипник, шо перевіряється, установлюють на підставі і закріплюють притис­ком. Стрижень індикатора упираються в зовнішнє кільце підшипника, забезпечуючи натяг. Різниця показань стрілки індикатора при ручному переміщенні (зусилля натискання пальців див. табл. 2) зовнішні кільця до упора в подовжньому напрямку вичиачить радіальний зазор.

Підшипник у зборі перевіряють по радіальному зазорі, характеру обертання і стану тіл качения, зовнішнє й внутрішнє кільця контролюють по розмірах і шорсткості посад­кових поверхонь і по стані бігових доріжок, номінальний діаметр зовнішнього кільця ви­значають штангенциркулем, а номінальний розмір отвору по умовній позначці підшипника, граничні відхилення розмірів знаходять по табл.8.1. Якшо дійсні значення параметрів підшипників вийшли за межі припустимих, то такі підшипники вибраковуються. Нижче приводиться технологічна інструкція на дефектацію підшипників (таблиця 8.3)

 

 

Зміст переходу Указівки по виконанню
1, 2,3 Див пп. 1, 2, 3 табл. 2
4. Підготувати вихідні дані Назви конструктивних елементів, що підлягають дефектації (зовнішнє й внутрішнє кільця, підшипник у зборі), записати в графу «2» розд 2.2 звіту (див. прилож. 1) Параметри і їхні значення, що визначають стан деталей підшипника, що перевіряються, записати в графу «3» разд. 2.2 звіту
5. Визначити стан підшипників у зборі Установити наявність вибраковних ознак, а при їхній відсу­тності — характер і місця дефектів. Результати записати в гра­фу «4» розд 2.2 звіту. Перевірити на шум і легкість обертання. Об'єктивні відчуття характеру обертання записати у звіт. Вимірити радіальний зазор у підшипнику. Зазор визначають при трьох положеннях кільця через 120°. Найбільше з отрима­них за цикл вимірів значення записані в графу «4» разд. 2.2 зві­ту.
6. Обмірити посадкові повер­хні кілець   Виміряти D (d і B в двох взаємно перпендикулярних площи­нах. Розрахувати Ом, dm. Результати вимірів і розрахунків (табл. 17) записані в рjзд. 2.4 звіту.
7. Зробити ви­сновок   Зіставити дійсний стан підшипника з вимогами ДСТ 520 — 71 чи РК 200-РСФСР-2025 — 73 і віднести його до однієї з двох категорій: «без ремонту», «у шлюб». У розд 2.3 звіту записати правила монтажу підшипникових вузлів.

 

Таблиця 8.4

 

Параметри Номера підшипників
    4
    Плоскости Замеров
    А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б
D                    
Dm                    
Вн                    
d                    
Параметри Номера підшипників
    4
    Плоскости Замеров
    А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б
Dm                    
ВвВ»                    
Sp 0° 120° 240°                    
                                     

 Контрольні запитання.

1. Як розшифровується умовна позначка підшипника качення?

2. Назвіть типи підшипників качения і їхньої деталі.

3. Які основні дефекти підшипників качения і причини їхнього виникнення?

4. Які параметри визначають стан посадкових поверхонь підшипників?

5. Як визначити радіальний зазор у підшипниках качення і як він впливає на роботу.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...