Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів підгруп Феруму та Хрому1.Вкажіть тип реакції, яка застосовується для виявлення катіона Fe3+.

A *Комплексоутворення

B Осадження

C Гідроліз

D Нейтралізації

E Відновлення

 

2.Присутність якого із йонів d-елементів у розчинах можна встановити за допомогою К4[Fe(CN)6]?

A *Fe3+

B Zn2+

C Cr3+

D Ni2+

E Cu2+

 

3.Ферум в ступені окиснення +6 є тільки окисником, оскільки:

A *має найвищий ступінь окиснення

B має на зовнішньому електронному рівні 5 електронів

C знаходиться у VIIIВ групі

D є d-елементом

E знаходиться у четвертому періоді

 

4.Провізор, відпускаючи хворому препарати, повинен попередити, що такі продукти харчування, як яйця та молоко перешкоджають процесу засвоєння:

A *Феруму

B Кобальту

C Хрому

D Мангану

E Нітрогену

 

5.Ферум в організмі людини входить до складу гемоглобіну та ряду ферментів. Для нього відомо декілька стійких оксигеновмісних сполук. Знайдіть серед наведених речовин ту, яка не існує у вільному стані.

A *H2FeO4

B Fe(OH)2

C Fe(OH)3

D FeO

E Fe2O3

 

 

6.Якісною реакцією для визначення сполук Cr(VI) є утворення оксиду–дипероксиду хрому, що забарвлює шар ефіру у блакитний колір. Вкажіть формулу цієї сполуки хрому:

A *CrO5

B CrO3

C Cr2O3

D CrO

E H2CrO2

 

7.Вкажіть сполуку хрому, яка проявляє амфотерні властивості:

A *Cr2O3

B CrO

C Cr(OH)2

D CrO3

E K2CrO4

 

8.У фармацевтичному аналізі як окисник використовують калію дихромат. Яку кількість електронів приєднує дихромат-іон і до якого ступеня окиснення відновлюється хром?

A *6, +3

B 3, +3

C 3, +4

D 4, +2

E 8, +2

 

9.Якісний склад ферум (III) сульфату можна встановити, використовуючи розчини, які містять відповідно йони:

A *SCN-, Ba2+

B SO42-, Cu2+

C Cl-, Ag+

D OH-, Al3+

E Cl-, Ba2+

 

10.Сульфат феруму (II) входить як складова частина до засобів, які застосовують при лікуванні залізодефіцитної анемії. З якою з наведених сполук реагує FeSO4:

A *KMnO4

B HCl

C CO2

D FeCl2

E NaCl

 

11.Яка з наведених формул відповідає електронній будові йона Fe3+, якщо електронна формула атому Феруму [Ar]3d6 4s2

A *[Ar] 3d54s0

B [Ar] 3d5 4s14p1

C [Ar] 3d34s2

D [Ar] 3d34s14p1

E [Ar] 3d44s1

 

12.Ферум (ІІІ) гідроксид утворюється при взаємодії:

A *FeCl3 з NaOH

B Fe2O3 з NaOH

C FeCl3 з H2O

D Fe2O3 з H2O

E Fe з NaOH

 

13.Дихромат калію K2Cr2O7 використовують в якості окисника в кислому середовищі. Вкажіть продукт відновлення дихромат- йону Cr2O72- в цих умовах:

A *Cr3+

B Cr(OH)3

C Cr(OH)2

D [Cr(OH)6]3-

E Cr2O3 

14.Жовта кров’яна сіль K4[Fe(CN)6] є реактивом на:

A *йони Fe3+

B йони Fe2+

C йони Ca2+

D йони FeO42-

E йони FeO2-

 

15.Червона кров’яна сіль K3[Fe(CN)6] є реактивом на:

A *йони Fe2+

B йони Fe3+

C йони Ca2+

D йони FeO42-

E йони FeO2-

 

16.Ферум у сполуках може знаходитись у різних ступенях окиснення. Який найвищий ступінь окиснення феруму у сполуках?

A *+6

B +8

C +3

D +4

E +2

 

17.У фармацевтичному аналізі застосовують ферум (ІІІ) хлорид. За якою з наведених реакцій можна одержати цю сполуку:

A *Fe(OH)3 + HCl →

B Fe + HCl →

C Fe(NO3)3 + HCl →

D Fe2(SO4)3 + HCl →

E Fe2O3 + Cl2

 

18.Вкажіть, якій закономірності відповідає зміна кислотно-основних властивостей в ряді сполук CrO – Cr2O3 – CrO3?

A *Кислотні властивості зростають

B Основні властивості зростають

C Кислотно-основні властивості не змінюються

DКислотні властивості зменшуються

Е-

 

19.За один день організм людини потребує 5-10 мг хрому, він приймає участь в стабілізації структури нуклеїнових кислот, входить до складу ферменту трипсину. Що являє собою перетворення Cr3+ → Cr2O72-?

A *окиснення в кислому середовищі

B відновлення в кислому середовищі

C відновлення в лужному середовищі

D окиснення в лужному середовищі

E нічого з переліченого

 

20.Кислоти реагують з металами. Який газ виділяється при взаємодії заліза з розведеною сульфатною кислотою?

A2

B Н2S

C SO2

D SO3

E Ніякий газ не виділяється

 

21.При взаємодії заліза з хлором утворюється:

A *Ферум (ІІІ) хлорид

B Ферум (ІІ) хлорид

C Ферум хлорат

D Ферум гіпохлорит

E Ферум (ІІІ) хлорит

 

22.При взаємодії заліза з хлоридною кислотою утворюється:

A *Ферум (ІІ) хлорид

B Ферум (ІІІ) хлорид

C Ферум хлорат

D Ферум гіпохлорит

E Ферум (ІІІ) хлорит

 

23.Широке застосування в ортопедичній практиці мають нержавіючі сталі, які виготовляють з різних металів. Вкажіть, який метал отримують для цього методом алюмотермії при виробництві його з оксиду?

A *Cr

B Mg

C Na

D Ba

E Нічого з переліченого

 

24.Хром, так само як алюміній та залізо:

A *пасивується холодними концентрованими H2SO4 та HNO3

B здатний утворювати сполуки із ступенем окиснення +6

C утворює оксид із ступенем окиснення +3 зеленого кольору

D утворює кислотний оксид

E утворює пероксид

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...