Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів I-Б та II-Б підгруп1.При додаванні розведеного розчину хлоридної кислоти до досліджуваного розчину утворився білий сирнистий осад. Про присутність яких йонів це свідчить?

A *Срібла

B Амонію

C Феруму (II)

D Барію

E Йоду

 

2.Срібні речі чорніють на повітрі внаслідок взаємодії з:

A *H2S

B SO2

C SO3

D CO2

E N2

 

3.У гарячому розчині якої з наведених кислот золото розчиняється:

A *H2SeO4

B HNO3

C HCl

D H2SO4

E HСlO4

 

4.Аргентум нітрат застосовують в офтальмології як бактерицидний, протизапальний засіб. AgNO3 можна одержати в результаті взаємодії між такими двома речовинами:

A *Ag + НNO3

B AgСl + NH4NO3

C Ag + KNO3

D Ag2O + KNO3

EAgCl + NaNO3

 

5.Метал, що поширений у природі в самородному стані:

A *Золото

B Кальцій

C Алюміній

D Натрій

E Хром

 

6.Меркурій здатний утворювати сполуки, де проявляє ступінь окиснення +1 або +2. В якій з наведених сполук, що рекомендовані Державною Фармакопеєю України для використання при дослідженні фармпрепаратів,меркурій проявляє ступінь окиснення +2:

A*K2[HgI4]

B Hg2Cl2

C Hg2O

D Hg2(NO3)2•2H2O

E Hg2SO4

 

7.Яка з наведених формул відповідає електронній конфігурації атома 29Сu

A *[Ar] 3d104s1

B [Ar] 3d94s2

C [Ar] 3d64s2

D [Ar] 3d84s2

E [Ar] 3d74s2

 

8.При розчиненні золота, платини, паладію у “царській воді” утворюються солі металів

A *хлориди

B сульфати

C перхлорати

D нітрити

E хлорати

 

9.Лікарський препарат сулему використовують в якості дезинфікуючої речовини. Вкажіть сполуку ртуті (ІІ), яку називають сулемою:

A *HgCl2

B HgO

C Hg(NO3)2

D HgS

E HgI2

 

10.Вкажіть сполуку ртуті, яку називають каломель:

A *Hg2Cl2

B HgCl2

C Hg(NO3)2

D HgS

E HgI2

 

11.Гідроксид купруму(ІІ) утворює з лугами комплексні сполуки, в яких мідь проявляє координаційне число:

A *4

B 5

C 6

D 3

E 2

 

12.Серед елементів ІІВ групи амфотерні властивості проявляють:

A *тільки цинк

B цинк і кадмій

C кадмій и ртуть

D всі елементи

E тільки ртуть

 

13.Який метал не окислюється на повітрі, навіть при прокалюванні:

A *Золото

B Натрій

C Цинк

D Кальцій

E Барій

 

14.Срібло так само, як і мідь, не може…

A *Реагувати з розведеними хлоридною і сульфатною кислотами

B Розчинятися в концентрованій сульфатній кислоті

C Розчинятися в розведеній нітратній кислоті

D Утворювати сполуки із ступенем оксидації +1

E Розчинятися в концентрованій нітратній кислоті

15.Золото не розчиняється у:

A *нітратній кислоті

B гарячій селенатній кислоті

C у розчинах ціанідів на повітріD у царській водці

E -

 

16.Золото розчиняється у суміші:

A *HNO3 та HCl

B HNO2 та HCl

C H2SO3 та HCl

D H2SO4 та HNO3

E H2SO3 та HClO4

17.Що таке альмагама?

A *Рідкий сплав металів з ртуттю

B Сплав металів, що не піддається корозії

C Сплав дорогоцінних металів з міддю

D Сплав благородних металів з міддю

E Сплав лужних металів з оловом


О р г а н і ч н а х і м і я

Зміст

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...