Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 4. Ізомерія органічних сполук 

1. Яке з наведених висловлювань дає правильне визначення поняттю “ізомерія”:

А. *Ізомерами називають речовини з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою і різними властивостями;

В. Ізомерами називають речовини з однаковою молекулярною формулою та хімічною будовою, але різними властивостями;

С. Ізомерами називають речовини з різними молекулярними формулами, різною хімічною будовою та властивостями;

D. Однаковим якісним і кількісним складом, властивостями;

Е. Різним якісним і кількісним складом.

 

2. Який з термінів не має відношення до різновидів ізомерії?

A. * Мезомерія

B. Таутомерія

C. Енантіомерія

D. Конформація

E. Конфігурація

 

Структурна (ізомерія будови):

 

· статична:

 

3. Скільки структурних ізомерів має бутан?

A. * Два

B. Три

C. Жодного

D. Чотири

E. П’ять

 

4. Скільки структурних ізомерів має пентан?

A. *Три

B. Два

C. Чотири

D. П’ять

E. Жодного

 

5. Вкажіть вид ізомерії, що характерний для молекули хлорпропану

A. *Ізомерія положення

B. Ізомерія скелету

C. Ізомерія функціональної групи

D. Таутомерія

E. Енантіомерія

· динамічна:

 

6. Наявність єнольної форми ацетооцтового ефіру виявляють з допомогою:

A. *FeCl3

B. CuSO4

C. NaCl

D. HBr

E. NaOH

 

Просторова (стереоізомерія):

 

7. Загальна кількість стереоізомерів в молекулі, яка містить декілька асиметричних атомів карбону, розраховується за формулою N=2n. Визначіть кількість просторових ізомерів для хлоряблучної кислоти НООС-СНОН-СНСl-СООН.

A. *Чотири.

B. Два.

C. Три.

D. Шість.

E. Вісім.

 

8. Вкажіть кількість стереоізомерів у сполуці, що містить 3 асиметричних атома вуглецю

A. *Вісім

B. Два

C. Чотири

D. Шість

E. Десять

 

· оптична (енантіомерія):

 

9. Стереоізомери, які є дзеркальним відображенням один одного, мають однакові фізичні і хімічні властивості, називаються:

A. * Енантіомери.

B. Епімери.

C. Аномери.

D. Діастереомери

E. Мезомери

 

10. Транс-1,2-диметилциклопропан утворює оптичні ізомери, які називаються:

A. *Енантіомери

B. Діастереомери

C. Епімери

D. Аномери

E. Таутомерии

 

11. Чим обумовлена оптична ізомерія?

A. *Наявністю асиметричного атому вуглецю зв’язаного з чотирма різними замісниками

B. Наявністю в молекулі подвійного зв язку

C. Наявністю в молекулі потрійного зв язку

D. Наявністю в молекулі розгалуженого вуглецевого ланцюга

E. Наявністю в молекулі циклічної структури

 

12. Число оптичних ізомерів визначається за формулою N=2n . Вкажіть, що означає n.A. *Число асиметричних атомів вуглецю

B. Загальне число атомів вуглецю в молекулі

C. Число гідроксильних груп

D. Кількість замісників

E. Абсолютна величина питомого обертання

 

13. Для якої з сполук характерна оптична ізомерія?

A. *Аланін

B. Анілін

C. Ацетальдегід

D. Етилен

E. Етиленгліколь

 

14. Для якої з наведених сполук можлива оптична ізомерія?

A. * Йодфторхлорметан (CHJFCl)

B. Метан (CH4)

C. Хлороформ (CHCl3)

D. Дихлорметан (CH2Cl2)

E. Тетрахлорметан (CCl4)

 

15. Скільки оптичних ізомерів може мати сполука даної будови

CH3-CH(OH)-COOH

A. * 4 в Крок-1

B. 0

C. 1

D. *2 вірно

E. 3

 

· геометрична (діастереомерія:)

 

16.Стереоізомери, що мають однакову конфігурацію при одному асиметричному атому вуглецю, але різну при другому, називаються

A. * Діастереомери

B. Енантіомери

C. Аномери

D. Мезомери

E. Оптичні ізомери

 

17.Вкажіть вид ізомерії, характерний для олеїнової кислоти :

A. *Цис-транс-стереомерія

B. Оптична

C. Кето-єнольна таутомерія

D Енантіомерія .

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

18.Які з перелічених сполук можуть існувати у виді цис- і транс- ізомерів:

A. * Нічого з переліченого

B. Циклобутен

C. Бутен-1

D. 2-Метилпропен

E. Циклобутан

 

· конформаційна (поворотна):

 

19.Для якої з сполук характерна конформаційна ізомерія?

A. * Етан

B. Метан

C. Етен

D. Етин

E. Циклопропан

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...