Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 5. Кислотність і основність органічних сполук 

1.В залежності від природи атома, з яким зв’язаний рухомий атом водню, в органічній хімії розрізняють декілька типів органічних кислот. Який із приведених типів проявляє найбільш слабкий кислотний характер:

A. *CH-кислоти

B. NH-кислоти

C. OH-кислоти

D. SH-кислоти

E. PH-кислоти

 

2.Порівняйте кислотні властивості наведених класів органічних сполук, та визначте найсильніші:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

3. Зазначені реагенти є нуклеофільними, за винятком:

A. * BF3, BCl3, HBr

B. R3N, NH2R, NHR2

C. RO-, HOH, R-O-R

D. HS-, RS-, H2S

E. Cl-, Br-, F-

 

Розділ 6. основи теорії реакцій органічних сполук

 

1.Більшість хімічних реакцій проходить в декілька стадій. Як називаються реакції, в яких багаторазово повторюється цикл елементарних актів з участю активних частинок.

A. *Ланцюгові.

B. Послідовні.

C. Паралельні.

D. Спряжені.

E. Фотохімічні.

 

2. Частинка, яка містить негативно заряджений атом вуглецю, називається:

A. * Карбаніон

B. Карбкатіон

C. Вільний радикал

D. Алкіл

E. Арил

 

3. Назвіть синонім терміну “елімінування”:

A. * Відщеплення

B. Перегрупування

C. Окислення

D. Заміщення

E. Приєднання

Розділ 7. Насичені вуглеводні

Алкани

Класифікація

1. Аліфатичні сполуки поділяють на насичені і ненасичені. Виберіть серед наведених назв ту сполуку, яка відноситься до насичених.

A. *Пропан

B. Пропін

C. Пропадієн

D. Пропен

E. 2-Метилпропін

 

2. Парафін – суміш твердих вуглеводнів складу
С19Н40 – С37Н76 .До якого типу відносяться вуглеводні, що входят до складу парафіну.

A. *Алкани

B. Алкени

C. Алкадієни

D. Арени

E. Алкіни

 

3. Гомологом октану є сполука складу

A. *С7Н16

B. С6Н6

C. С8Н16

D. С8Н14

E. С2Н2

Ізомерія

4. Скільки структурних ізомерів має бутан?

A. * Два

B. Три

C. Жодного

D. Чотири

E. П’ять

 

5. Скільки структурних ізомерів має пентан?

A. * Три

B. Два

C. П’ять

D. Чотири

E. Жодного

 

Одержання

· гідроліз карбіду алюмінію

6. Гідроліз карбіду алюмінію приводить до утворення

A. *Метану

B. Ацетилену

C. Етилену

D. Етану

E. Пропану

 

· реакція Вюрца

 

7. Вкажіть спосіб одержання етану за реакцією Вюрца:

A.*

B.

C.

D.

E.

8. Яку з наведених сполук можна синтезувати тільки з
1-йодпропану за реакцією Вюрца?

A. * Гексан

B. Циклогексан

C. Гептан

D. Циклопропан

E. Пропанол – 1

 

9. Назвіть продукт взаємодії металічного цинку і
1-хлорпропану:A. * Гексан

B. Пентан

C. 2-Метилпентан

D. Циклогексан

E. Циклобутан

 

10. При взаємодії з подвійною кількістю 2-йодпропану та металічного натрію утворюються:

A.* 2,2-Диметилбутан.

B. Гексан.

C. 2,3-Диметилпентан.

D. Бутін-1.

E. Бутен-2.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...