Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 6. Які атоми Карбону в сполуці6. Які атоми Карбону в сполуці

знаходяться у другому валентному стані (sp2-гібридизації)

A. *1 і 2

B. 1 і 3

C. 2 і 3

D. 3 і 4

E. 5 і 6

 

7. Молекула якої з наведених сполук не містить атома Карбону у стані sp3 – гібридизації ?

A. * Етен

B. Пропен

C. Толуол

D. Пропін

E. Ацетальдегід

 

8. В якій з наведених сполук є sp3 -гібридизований атом вуглецю ?

А. * пропен

В. етен

С. етин

D. 1,3-бутадієн

E. бензол

 

9. Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp3 – гібридизації ?

A. * Пропен

B. Етен

C. Етин

D. 1,3-бутадієн

E. Бензол

· галогенування

10. До якого типу відноситься реакція :

СН2=СН2+Br2

A. * Приєднання

B. Заміщення

C. Відновлення

D. Окислення

E. Перегрупування

 

11. Вкажіть, до якого типу відноситься дана реакція:

A. *Приєднання

B. Заміщення

C. Елімінування

D. Розкладу

E. Обміну

 

· гідрогалогенування:

 

12. Закономірність, яка завбачає напрям реакції з алкенами, дістала назву правила Марковникова

Воно формулюється таким чином:

A. *При взаємодії галогеноводнів з несиметричними алкенами атом водню приєднується за місцем розриву подвійного зв'язку до більш гідрогенізованого атома вуглецю

B. При взаємодії галогеноводнів сполук з несиметричними алкенами атом водню приєднується за місцем розриву подвійного зв'язку до менш гідрогенізованого атома вуглецю

C. При взаємодії галогеноводнів сполук з несиметричними алкенами атом водню відщеплюється від більш гідрогенізованого атома вуглецю

D. При взаємодії галогеноводнів сполук з несиметричними алкенами атом водню відщеплюється від менш гідрогенізованого атома вуглецю

E. При взаємодії галогеноводнів сполук з несиметричними алкенами напрям реакції визначається природою галогену.

 

· елімінування Е (відщеплення):

13. Назвіть синонім терміна «елімінування»:

А. * відщеплення

В. перегрупування

С. окислення

D. заміщення

Е. приєднання

 

· окиснення:

 

14. Продуктами озонолізу пропена будуть:

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

15. Відомо, що розбавлений розчин перманганату калію є реактивом на подвійний зв'язок. Яка сполука утворюється під дією розбавленого розчину KMnO4 у нейтральному або слабо лужному середовищі на пропен

 

A. * Пропандіол-1,2

B. Пропандіол-1,3

C. Пропантриол-1,2,3

D. Пропанова кислота

E. Пропанол-2

 

16. Який продукт утворюється за умов реакції Вагнера при окисненні алкенів перманганатом калію у водному середовищі?

A. * ГлікольB. Кетон

C. Карбонова кислота

D. Альдегід

E. Епоксид

Ідентифікація

· взаємодія з KMnO4 (реакція Вагнера)

· взаємодія з бромною водою

 

17. Який з реагентів використовують для якicної реакції на алкени?

A. * Бромну воду

B. Розчин купрум (ІІ) сульфату

C. Аміачний розчин AgNO3

D. Ферум хлорид (ІІІ)

E. Нітритну кислоту

 

18. Для доведення наявності ненасиченості в органічних сполуках використовують реакцію взаємодії алкенів з:

A. * Бромною водою.

B. HNO3

C. H2SO4

D. HNO2

E. HCl

 

19. Здатність деяких вуглеводнів знебарвлювати бромну воду обумовлена їхньою здатністю приєднувати молекулу Br2. Укажіть серед приведених сполук ту, яка буде знебарвлювати бромну воду:

A. *СН2=СН2

B. СН4

C. СН3-СН3

D. СН3-СН2-СН3

E. –

 

20. При пропусканні органічної речовини через бромну воду розчин знебарвлюється. Яка це речовина?

A. * Пропен

B. Етан

C. Хлоретан

D. Пропан

E. Метан

 

21. За допомогою якого з реагентів можна виявити наявність подвійного зв’язку в апоатропіні:

A. *Бромної води

B. Ферум(ІІІ) хлориду

C. Купрум(ІІ) сульфату

D. Кобальт(ІІ) хлориду

E. Натрій карбонату

 

Алкіни

Номенклатура

22. Як називається алкін такої будови:

 

A. *6-метилгептин-3

B. 2-метилгептин-4

C. 2-метилгептен-4

D. 6-метилгептен-3

E. 6-метилгексин-3

 

 

Одержання

· з карбіду кальцію (промисловий метод)

23. Ацетилен – найпростіший представник алкінів . В результаті якої із наведених реакцій його можна одержати:

 

А. *

В.

С.

D.

 

· дегідрогалогенування віцинальних та гемінальних дигалогенпохідних в присутності спиртового розчину лугу

 

24. В результаті даної реакції утвориться:

A. *Бутин-2

B. Бутен-2

C. Бутин-1

D. 2-бром-бутен-1

E. 2-бром-бутен-2

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...