Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 25. В якій з наведених сполук немає атому вуглецю в sp2 - гібридизації ?25. В якій з наведених сполук немає атому вуглецю в sp2 - гібридизації ?

А. * Ацетилен

В. Етен

С. Ацетальдегід

D. Пропілен

Е. Бензол

 

26. Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp–гібридизації ?

A. * Ацетилен

B. Етен

C. Ацетальдегід

D. Пропілен

E. Бензол

 

· приєднання:

27. Алкіни вступають у реакції електрофільного приєднання, характерні для подвійного зв'язку алкенів. Вкажіть продукт, який утворюється при дії 2 моль HCl на 1 моль пропіну.

A. *2,2-Дихлорпропан

B. 1,2-Дихлорпропен

C. 1,1-Дихлорпропан

D. 1,1-Дихлорпропен

E. 1,3-дихлорпропін

28. Ацетилен відноситься до ненасичених вуглеводнів. Вкажіть яка сполука утворюється при гідратації ацетилену по Кучерову:

A. *Оцтовий альдегід

B. Оцтова кислота

C. Вініловий спирт

D. Етиловий спирт

E. Диетиловий ефір

29. При гідратації ацетилену та його гомологів в умовах реакції Кучерова утворюються карбонільні похідні аліфатичного ряду. Визначте у випадку якої із перелічених сполук утворюється етаналь?

A. *HC ≡ CH

B. CH3 – C ≡ CH

C. CH3 – CH2 – C ≡ CH

D. CH3 – C ≡ C – CH3

E. CH3 – CH2 – C ≡ C – CH3

 

· тримеризація:

 

30. Визначте продукт реакції циклотримеризації пропіну:

 

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

· окиснення:

 

31. Кінцевим продутком такого перетворення буде Ацетилен ―н2о→ А ―[O]→ В:

А. *Кислота

В. Естер

С. Спирт

D. Альдегід

Е. Кетон

 

Ідентифікація

· Br22О)

· KMnO42О)

· утворення ацетиленідів зCu(NH3)2OH, [Ag(NH3)2]OH (для виявлення кінцевого потрійного зв’язку ≡С-Н):

 

32. Вкажіть реагент, який використовується для ідентифікації таких алкінів:

 

A. *Cu(NH3)2OH

B. HBr

C. Br22О)

D. KMnO4 (H2SO4)

E. H2O (HgSO4; H2SO4)

 

33. За допомогою якого реагента можна відрізнити
бутин-1 від бутину-2?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. H2O, в присутності солей ртуті

C. C2H5OH в присутності C2H5ONa

D. H2, в присутності каталізатора Pt або Ni

E. HCl, в присутності HgCl2

 

34. За допомогою якого реагента можна відрізнити пропін від пропену?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. Br2

C. KMnO4

D. O3

E. Cl2

 

35. Відомо, що ця речовина вступає у взаємодію з бромом, окиснюється калій перманганатом. При взаємодії з амоніачним розчином оксиду аргентуму випадають в осад нестійкі сполуки, що вибухають від струсу. До якого класу сполук відноситься ця речовина?

А. *Алкіни

В. Алкени

С. Альдегіди

D. Ароматичні аміниЕ. Вуглеводи

 

36. У молекулі етинілестрадіолу наявність кінцевого потрійного зв’язку можна виявити за допомогою:

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. C6H5NHNH2

C. Br2 (H2O)

D. FeCl3

E. KMnO4

 

Алкадієни

Номенклатура

37. Укажіть назву сполуки згідно з замісниковою номенклатурою ІЮПАК

A. *2,3,5-Триметилгептадієн-3,4

B. 3,5,6,6-Тетраметилгептадієн-3,4

C. 3,5,6,6-Триметилгептен-3

D. 2-Етил-4,5-диметилгексадієн-2,3

E. 2-Етил-4,5,5-триметилпентадієн-2,3

38. Укажіть назву сполуки згідно з замісниковою номенклатурою ІЮПАК

A. *2,3,5-Триметилгептадієн-3,4

B. 3,5,6,6-Тетраметилгептадієн-3,4

C. 3,5,6,6-Триметилгептен-3

D. 2-Етил-4,5-диметилгексадієн-2,3

E. 2-Етил-4,5,5-триметилпентадієн-2,3

 

Класифікація

39. Алкадієнами називають вуглеводні аліфатичного ряду, які містять два подвійні зв’язки. Визначіть загальну формулу гомологічного ряду алкадієнів

A. *CnH2n-2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n+1

E. CnH2n-1

 

40. Ацетилен – представник алкінів, являється сировиною для багатьох хімічних виробництв. Який клас сполук є ізомерним алкінам?

A. * Дієни

B. Алкени

C. Циклоалкани

D. Ненасичені спирти

E. Кетони

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...