Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтація в бензольному ядріЗамісники І роду, NR2, NHR, NH2, OH, OR, NHCOR, OCOR, Alk (CH3, C2H5, C3H7), F, Cl, Br, I.

 

Замісники ІІ роду: COOH, SO3H, NO2, CHO, COCH3, CN

38. По впливу на напрямок реакцій електрофільного заміщення в бензольному ядрі, замісники поділяють на орто-, пара- (І роду) і мета- (ІІ роду)-орієнтанти. Який із приведених замісників відноситься до мета-орієнтантів.

A. * -СООH

B. -C2H5

C. -N(CH3)2

D. -ОН

E. -NH2

 

39. Замісником II роду (м-орієнтантом) є:

A. * Карбонільна група

B. Гідроксильна група

C. Алкільна група

D. Галоген

E. Аміногрупа

 

40. Який з приведених замісників відноситься до
мета-орієнтантів (замісникам ІІ роду)?

A. *-SO3H

B. -OH

C. -C2H5

D. -Cl

E. -Br

 

41. Вкажіть який продукт утворюється при нітруванні нітробензолу нітруючою сумішшю (суміш HNO3 + H2SO4 конц.)

A. * м – Динітробензол

B. м – Нітробензолсульфокислота

C. п – Динітробензол

D. о – Динітробензол

E. п – Ніробензолсульфокислота

42. Виберіть продукт, який утворюється при мононітруванні бензойної кислоти:

A. *3-Нітробензойна кислота

B. 2-Нітробензойна кислота

C. 4-Нітробензойна кислота

D. Суміш 2- і 4-нітробензойних кислот

E. Суміш 2- і 3-нітробензойних кислот

 

43. Замісником I роду, що збільшує електронну густину в орто- і параположеннях бензольного кільця є

A. * Аміногрупа

B. Нітрогрупа

C. Карбоксильна група

D. Карбонільна група

E. Сульфогрупа

 

44. Який з замісників не належить до мета-орієнтантів в реакціях електрофільного заміщення в бензольному ядрі?

A. * NH2

B. NO2

C. COH

D. SO3H

E. COOH

 

45. Який з замісників не належить до мета-орієнтантів в реакціях електрофільного заміщення в бензольному ядрі?

А. * OCOR

В. NO2

С. COR

D. COOR

Е. COOH

 

46. Гідроксильна група у фенолі є орієнтантом?

A. *-орто, пара.

B. -орто, мета.

C. -мета.

D. -мета, пара.

E. -орто.

 

47. Вкажіть в присутності якого із замісників реакція заміщення в бензольному ядрі буде проходити в орто- и пара-положеня:

A. *-ОН

B. -СООН

C. -NO2

D. -СНO

E. -SO3H

 

48. З якою із наведених сполук реакції електрофільного заміщення (SE) відбуваються найлегше?

A. * Фенол

B. Толуол

C. Хлорбензол

D. Бензальдегід

E. Бензолсульфокислота

 

Пояснення: за силою орієнтуючого впливу замісники I роду в реакціях SE розміщуються в ряд: OH> CH3> Cl (див. №52 п.1, 2)

За силою орієнтуючого впливу замісники
II роду в реакціях SE розміщуються в ряд: SO3H > CHO

 

49. З якою парою із наведених сполук реакції електрофільного заміщення (SE) ідуть найлегше?А. * Фенол , толуол

В. Бензол, толуол

С. Хлорбензол, фенол

D. Бензальдегід, фенол

Е. Бензолсульфокислота, бензойна кислота

 

50. Хлорбензол застосовується у виробництві фенолу, аніліну, лікарських засобів. Яке з перелічених визначень найбільш повно характеризує хлор як замісник водню в бензольному кільці?

A. *Дезактивуючий о-, п-орієнтант

B. Активуючий о-, п-орієнтант

C. Дезактивуючий м-орієнтант

D. Орієнтант II роду

E. Орієнтант I роду

 

51. Ацетильне похідне п-амінофенолу –параацетиламінофенол (парацетамол) застосовується у медицині як жарознижуючий та болевтомлюючий засіб. Яке з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризує аміно- та гідроксігрупу як замісників водню в бензольному кільці?

A. * Активуючи о- та п- орієнтанти

B. Дезактивуючи о- та п- орієнтанти

C. Дезактивуючи м - орієнтанти

D. м - орієнтанти

E. п- орієнтанти

 

52. Виберіть узгоджену орієнтацію замісників в дізаміщених бензолу:

А. *CH3 i OH в мета-положенні

В. CH3 i OH в орто-положенні

С. NO2 i OH в мета-положенні

D. NO2 i COOH в орто-положенні

Е. NO2 i COOH в пара-положенні

 

Пояснення:

Узгоджена орієнтація (обидва наявні замісники спрямовують нову групу в одні й ті положення бензольного кільця)

Неузгоджена орієнтація (один із замісників спрямовує нову групу в одні, а другий – в інші положення бензольного кільця)

1)якщо один із замісників є орієнтантом I роду,то переважний напрям заміщення визначає орієнтант
I роду:

2) якщо обидва замісники є орієнтантами I роду, то переважний напрям реакції визначається сильнішим орієнтантом. За силою орієнтуючого впливу замісники I роду розміщують в такий ряд:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...