Главная Обратная связь

Дисциплины:


О―> NR2 > NHR > NH2 > OH > OR > NHCOR > OCOR >Alk (C3H7 , C2H5, CH3) > F > Cl > Br > I 

3) якщо обидва замісники II роду, то реакції SE здійснюються дуже важко, а переважне місце входження третього замісника визначається сильнішим орієнтантом. За силою орієнтуючого впливу замісники II роду в реакціях SE розміщуються в ряд: COOH > SO3H > NO2 > CHO > COCH3 > CN

 

Ідентифікація

53. Які перетворення необхідно провести для якісного визначення нітрогрупи в ароматичному ядрі?

A. *Відновлення з подальшим діазотуванням та азосполученням.

B. Відновлення з подальшим ацетилюванням.

C. Відновлення з подальшим діазотуванням і кип’ятінням з водою.

D. Відновлення з подальшим переведенням в ізонітрил при кип’ятінні з хлороформом в лужному середовищі.

E. Відновлення з подальшим метилуванням з утворенням вторинного аміну.

 

54. Яка з наведених сполук не буде взаємодіяти з бромною водою?

A. *Толуол

B. Фенол

C. Ацетилен

D. Етилен

E. Анілін

 

55. За допомогою якої реакції можна очистити бензол від тіофену:

A. *Сульфування

B. Горіння

C. Окиснення

D. Бромування на світлі

E. Приєднання водню

Багатоядерні арени з конденсованими бензольними циклами

Класифікація

56. Вкажіть сполуку, яка відноситься до конденсованих аренів.

A. *Антрацен

B. Бензол

C. Дифеніл

D. Дифенілметан

E. Трифенілметан

 

Одержання

 

57. Яка з наведених реакцій призводить до утворення нафталіну:

А. *

В.

С.

D.

Е.

 

58. Яким методом можна одержати нафталін?

A. * З ацетилену при tо 700-800 оС.

B. З етилену при tо 200 оС.

C. З толуолу.

D. Тримеризацією етилену.

E. З фенолу.

 

59. Яким з перерахованих методів одержують фталевий ангідрид у промисловості?

A. * Окисненням нафталіну

B. Окисненням фенолу.

C. Відновленням нафталіну.

D. Гідролізом фталевої кислоти

E. Декарбоксилюванням фталевої кислоти.

 

60. Фталевий ангідрид використовується в синтезі лікарських препаратів фталазолу, фтазину. Яким з перерахованих методів одержують його у промисловості?

A.* Окисленням нафталіну

B. Окисленням фенолу.

C. Відновленням нафталіну.

D. Гідролізом фталевої кислоти

E. Декарбоксилюванням фталевої кислоти.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...