Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 11. Нітросполуки1. Первинні і вторинні нітросполуки є таутомерними речовинами. Який вид таутомерії характерний для нітросполук загальної формули :

A. *нітро-аци-нітро

B. Карбонільно-єнольна

C. Азольна

D. Аміно-імінна

E. Цикло-оксо

 

2. Який вид таутомерії характерний для нітросполук?

A. *Аци-нітро.

B. Кето-енольна

C. Азольна.

D. Лактам-лактимна.

E. Аміно- імінна.

 

3. Для 2-нітропропану характерна наступна таутомерія:

A.* нітро-ацинітро

B. Кето-єнольна

C. Азольна

D. Лактам-лактимна

E. Нітрозо-ізонітрозо (оксимна)

4. Які електронні ефекти мають місце в молекулі нітробензолу? В яке положення перша нітрогрупа спрямовує другу при подальшому нітруванні ?

A. * -І, - M, орієнтує в м –положення

B. -І, - M, орієнтує в о- та п –положення

C. -І, + M, орієнтує в о- та п–положення

D. +І, - M, орієнтує в м –положення

E. +І, + M, орієнтує в о- та п-положення

 

Розділ 12. Аміни. ДІАЗО- І АЗОСПОЛУКИ

Аліфатичні аміни

1. Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:

A. *З кількістю вуглеводневих залишків біля атома нітрогену.

B. З кількістю аміногруп у молекулі.

C. Із залежністю від того, біля якого атома карбону (первинного, вторинного чи третинного) знаходиться аміногрупа.

D. З природою вуглеводневих груп біля атома нітрогену.

E. З кількістю σ-зв'язків, які утворює атом нітрогену

 

2. Вкажіть, яка з наведених речовин є первинним аміном

A. *

B.

C.

D.

E.

 

3. Амінами називають похідні аміаку, в молекулі якого один, два або три атоми водню заміщені на радикал. Вкажіть який із приведених амінів являється первинним?

А. *

 

В.

 

С.

 

D.

 

E.

 

Хімічні властивості

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...