Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні властивості. 4. Аміни проявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією взаємодії з: 

4. Аміни проявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією взаємодії з:

A. *Хлороводневою кислотою

B. Йодистим метилом

C. Оцтовим ангідридом

D. Лужним розчином хлороформу

E. Ацетальдегідом

 

5. Аміни – типові представники органічних основ. Основність – здатність приєднювати протон за рахунок неподіленої пари електронів.

Яка із приведених реакцій вказує на основні властивості етиламіну:

А. *

В.

С.

D.

E.

 

6. Вкажіть сполуку, яка володіє найбільш вираженими основними властивостями:

A. *CH3–NH2

B. CH3–OH

C. CH3–SH

D. CH3–O–CH3

E. CH3–S–CH3

 

7. Який з приведених амінів має найбільшу основність?

A. *С2H5 -NH2

B. C6H5 - NH2

C. (C6H5) NH

D. (C6H5)3 N

E. NO2-C6H4-NH2

 

8. Який з амінів є найслабшою основою?

A. * Трифеніламін

B. Дифеніламін

C. Анілін

D. Метилфеніламін

E. Диметиламін

 

9. Який з наведених амінів не виявляє основних властивостей:

А. *(C6H5)3N

В. C6H5NH2

С. C2H5NH2

D. (CH3)2NH

E. (C2H5)3N

 

10. Який з органічних амінів має найбільшу основність?

A. * Метиламін

B. Дифеніламін

C. Анілін

D. Трифеніламін

E. дифенілметиламін

 

11. Який з амінів виявляє найсильніші основні властивості?

A. * Диметиламін

B. N-метиланілін

C. Анілін

D. Трифеніламін

E. Дифеніламін

 

12. Котрий з наведених амінів має найвищі основні властивості?

A. *Діетиламін.

B. Діетиланілін.

C. Етиламін.

D. Анілін.

E. n-Нітроанілін.

 

13. Для сполук а) аміак; б) п-нітроанілін; в) метиламін; г) метилетиламін; д) триетиламін основні властивості залежать від електронних ефектів замісників, з якими з’єднаний атом нітрогену. Який з рядів відображає їх розміщення в ряд у порядку збільшення основних властивостей у неводних розчинниках?

А. *б, а, в, г, д

В. б, в, а, г, д

С. а, б, в, г, д

D. а, б, д, г, в

E. б, а, г, в, д

 

Ідентифікація

· взаємодія з азотистою кислотою HNO2 (Оскільки азотиста кислота нестійка, її добувають безпосередньо в процесі реакції взаємодією NaNO2 і HCl)

14. Виберіть реагент, який можна використовувати для ідентифікації первинних, вторинних і третинних аліфатичних амінів:

A. *NaNO2 (HCl)

B. NaNO3

C. K2Cr2O7

D. H2SO4

E. HCl

 

15. За допомогою яких реактивів можна довести наявність первинної аміногрупи в молекулі серотоніну

A. *NaNO2 (H+)

B. AgNO3 и NH4OH

C. Br2

D. NaHCO3

E. H2N-NH2

16. Вкажіть реагент, який використовують для якісного виявлення вторинних амінів:

A. *HNO2

B. CH3COOH

C. HCOOH

D. HNO3

E. HClO4 

17. Котрий з наведених амінів з азотистою кислотою утворює N-нітрозоамін?

A. *Діетиламін

B. Етиламін

C. Триетиламін

D. Анілін

E. Етилендіамін

Ароматичні аміни

ДІАЗО І АЗОСПОЛУКИ

18. Які електронні ефекти мають місце в молекулі аніліну? В яке положення орієнтує аміногрупа наступний замісник в реакціях електрофільного заміщення (SE) ?

A. * -J, + M, орієнтує в о- та п –положення

B. +І, - M, орієнтує в м –положення

C. -І, + M, орієнтує в м –положення

D. -І, - M, орієнтує в м –положення

E.+І, + M, орієнтує в о- та п-положення

 

Одержання

 

· реакція Зініна

 

19. Вкажіть реакцію, яка використовується для одержання аніліну:

A. *Реакція Зініна

B. Реакція Кучерова

C. Реакція Лєбєдєва

D. Реакція Канніцаро

E. Реакція Кольбе-Шмідта

 

20. Які із наведених сполук утворюються при відновленні нітробензолу за реакцією Зініна?

A. * Нірозобензол, фенілгідроксиламін, азоксібензол, азобензол, гідразобензол, анілін

B. нітрозобензол, фенилгідроксиламін, анілін

C. Анілін і нітроанілін

D. Азоксбензол і бензолдіазоній хлорид

E. Нітрозобензол, бензолдіазоній хлорид

 

21. Яка із приведених сполук є кінцевим продуктом відновлення нітробензолу в лужному середовищі?

A. * Анілін

B. Нітрозобензол

C. Фенілгідроксиламін

D. Азобензол

E. Гідразобензол

22. Відновлення нітробензолу (реакція Зініна) дозволяє отримати низку азотвмісних сполук. Які із наведених сполук утворюються за реакцією Зініна?

А. *Азобензол і анілін

В. Анілін і нітроанілін

С. Гідразобензол і бензолдіазоній хлорид

D. Нітрозобензол і бензолдіазоній хлорид

E. Азобензол і бензолдіазоній хлорид

 

· відновлення нітросполук

23. Вкажіть вихідний продукт для одержання
п-амінофенолу в одну стадію:

A. *п-Нітрофенол

B. Бензол

C. Анілін

D. Фенол

E. п-Нітротолуол

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...