Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 13. Гідроксильні похідні вуглеводнів, прості ефіри та їх тіоаналогиОдноатомні спирти

Класифікація

1. Вкажіть, яка з приведених нижче кислот відноситься до ОН-кислот:

A. * Етанол

B. Етан

C. Ацетон

D. Етанамін

E. Бензол

2. Яка з наведених речовин є первинним насиченим одноатомним спиртом?

A.*

B.

C.

D.

 

E.

 

3. Яка з наведених речовин є первинним насиченим одноатомним спиртом?

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

4. Вкажіть, який із приведених нижче спиртів є вторинним:

A. *

 

B.

 

C. СН2 -СН2

| |

ОН ОН

 

D.

 

E. СН2=СН-СН2 -ОН

Номенклатура

5. Укажіть спрощену структурну формулу пропанолу-1

A.*

 

B.

C.

D.

E.

 

6. Яка з наведених назв спирту СН3СН(ОН)СН3 є назвою за систематичною номенклатурою ІUРАС?

A. * Пропанол-2.

B. Вторинний пропіловий спирт.

C. Ізопропіловий спирт.

D. Диметилкарбінол.

E. Вторинний пропаноловий спирт.

 

7. Виберіть правильну назву спирту, який утворюється при відновленні 3-метилпенталю?

A. * 3-Метил-1-пентанол.

B. 3-Метил-5-пентанол.

C. 3-Метил-2-пентанон.

D. Ізопропілкарбінол.

E. Гліцерин.

 

Одержання

· відновлення кетонів

8. Яка сполука утворюється при відновленні метилетилкетону?

A. * Вторбутиловий спирт

B. Бутанол-1

C. Ізобутиловий спирт

D. Третбутиловий спирт

E. Пропанол-2

 

9. Виберіть реагент, якого можна використовувати для одержання пропанолу-2 із ацетону:

A. *Н2

B. CH3OH

C. CH3I

D. HCN

E. HCOH

 

· гідроліз галогенпохідних вуглеводнів

 

10. Продуктом якої реакції є етиловий спирт і натрій хлорид?

A. *

B.

C.

D.

E.

11. Яка органічна сполука утвориться при нагріванні брометану з водним розчином гідроксиду калію?

А. * Етанол

 

В. Етан

 

С. Етилат калію

D. Етанова кислота

 

E. Діетиловий етер

 

12. Назвіть сполуку та вкажіть механізм реакції після взаємодії бромистого етилу з КОН (водн.розчин).

A. *Етиловий спирт, механізм реакції SN2

B. Етандіол, механізм реакції АЕ

C. Бутанол-2, механізм реакції Е

D. Оцтовий альдегід, механізм реакції АN

E. Диброметан, механізм реакції SR.

 

13. Які з наведених галогенпохідних будуть взаємодіяти з водним розчином лугу з утворенням спирту?

A. *CH3CH2Cl

B. CH2=CH-Cl

C. CH3-CHCl2

D. CH3-CCl3

E. C6H5Cl

 

14. Вкажіть реакцію, яка не приводить до утворення галогенетану з етанолу

A. *CH3CH2OH + NaCl →

B. CH3CH2OH + SOCl2

C. CH3CH2OH + PBr3

D. CH3CH2OH + HI →E.CH3CH2OH + PCl5

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...