Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. · реакції етерифікації· реакції етерифікації

15. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається реакція етерифікації:

A. * SN2

B. E1

C. E2

D. SN1

E. SE

 

· реакції внутрішньомолекулярної дегідратації

 

16. Яка сполука утвориться в результаті внутрішньомолекулярної дегідратації етанолу?

A. *Етилен

B. Етилсульфатна кислота

C. Діетиловий етер

D. Етилоксонію гідросульфат

E. Діетилсульфат

 

17. У результаті внутрішньомолекулярної дегідратації пентанолу-2 утвориться:

A. * Пентен-2.

B. Пентен-1.

C. Пентін-1.

D. Метилпропіловий етер.

E. Пентадіол-1,2.

 

· реакції окиснення

18. Назвіть тип органічної сполуки, якщо відомо, що її можна одержати при м’якому окисненні спирту, а при подальшому окисненні утворюється карбонова кислота.

А. *Альдегід

В. Кетон

С. Амін

D. Етер

Е. Естер

 

19. В залежності від будови спирти по-різному відносяться до окиснення. Вторинні спирти при окисненні хромовою сумішшю в кислому середовищі утворюють:

A. *Кетони

B. Альдегіди

C. Епоксиди

D. Етери

E. Естери

 

20. Який продукт утворюється при окисленні пропанолу-2 у м’яких умовах?

A. * диметилкетон

B. ацетальдегид

C. пропаналь

D. пропіонова кислота

E. оцтова і мурашина кислоти

 

21. Котрий з наведених спиртів при окисленні дає ацетон

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

Ідентифікація

22. Розрізнити наведені сполуки можна з допомогою:

A. *Проби Лукаса

B. Проби Бельштейна

C. Індофенолової проби

D. Проби Лассеня

E. Йодоформної проби

 

23. Яку знаведених сполук можна ідентифікувати за допомогою йодоформної проби?

A. * Етанол

B. Хлороформ

C. Параформ

D. Формальдегід

E. Етилацетат

Багатоатомні спирти

Номенклатура

24. Знайдіть правильну назву для гліцерину за міжнародною номенклатурою

A. * 1,2,3-Пропантріол.

B. 1-Пропанол.

C. 2-Пропанол.

D. 1-Пропантіол

E. 1,2-Пропандіол

 

Класифікація

25. Вкажіть, до якого класу органічних сполук можна віднести продукт повного ацетилювання гліцерину

A. *складний ефір

B. простий ефір

C. кетон

D. ацеталь

E. фенол

 

26. До якого класу належить препарат нітрогліцерин, який застосовується при стенокардії

A. * складний ефір

B. нітровмісні спирти

C. прості ефіри

D. Нітроалкани

E. багатоатомні спирти

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...