Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 50. Як впливає гідроксильна група на перерозподіл електронної густини в молекулі фенолу (підвищує її чи понижує) і в яке положення спрямовує наступні50. Як впливає гідроксильна група на перерозподіл електронної густини в молекулі фенолу (підвищує її чи понижує) і в яке положення спрямовує наступні замісники?

A. * Підвищує, в орто- і пара-положення

B. Понижує, в орто- і пара-положення

C. Підвищує, в мета-положення

D. Понижує, в мета-положення

E. Підвищує, в орто-, мета- і пара-положення.

 

· кислотні властивості

 

51. Які властивості виявляє фенол?

A. * Виявляє кислотні властивості

B. Легко окислюється реактивом Фелінга

C. Виявляє основні властивості

D. Легко гідролізується

E. Дає реакцію дегідрування

 

52. Сила кислоти оцінюється константою кислотності Ка . Який із наведених фенолів виявляє найбільші кислотні властивості?

A. * 2,4,6-Тринітрофенол.

B. 2-Метилфенол.

C. 4-Нітрофенол.

D. 4-Амінофенол.

E. Фенол.

 

53. Із наведених сполук виберіть дві, які володіють найбільшими кислотними властивостями:
о,о-дихлорфенол, аміноетанол, діетиловий ефір,
n-метилфенол, гідроксибензол (фенол), ізопропіловий спирт.

A. *о,о-Дихлорфенол, гідроксибензол (фенол)

B. Аміноетанол, n-метилфенол

C. Діетиловий ефір, n-метилфенол

D. Диетиловий ефір, аміноетанол

E. Ізопропіловий спирт, діетиловий ефір

 

54. Феноли розміщуються у порядку зменшення кислотності у такій послідовності:

A. *3,4-динітрофенол, пара-нітрофенол,
орто-хлорфенол, фенол, мета-метилфенол

B. Пара-нітрофенол, орто-хлорфенол,
мета-метилфенол, фенол, 3,4-динітрофенол

C. орто-хлорфенол, мета-метилфенол,
пара-нітрофенол, фенол, 3,4-динітрофенол

D. фенол, пара-нітрофенол, 3,4-динітрофенол, орто-хлорфенол, мета-метилфенол

E. фенол, пара-нітрофенол, орто-хлорфенол, мета-метилфенол, 3,4-динітрофенол

 

55. Який із реактивів вступає в хімічну реакцію з фенолом?

A. * Гідроксид натрію

B. Гідрокарбонат натрію

C. Хлоридна кислота

D. Толуол

E. Бензол

56. З яким із наведених реагентів фенол утворює сіль?

A. * Гідроксид натрію

B. Сульфат натрію

C. Гідрокарбонат натрію

D. Хлорид натрію

 

57. Вкажіть яка речовина при конденсації з фенолом в присутності водовідбірних засобів утворює фенолфталеїн:

A. *Фталевий ангідрид.

B. Фталева кислота

C. Фтальімід

D. Ізофталева кислота

E. Терефталева кислота

 

58. При дії на фенолфталеїн надлишку лугу утворюється:

А. *Тринатрієва сіль (безбарвна)

В. Динатрієва сіль (малинового кольору)

С. Мононатрієва сіль (жовтого кольору)

D. Молекулярна сполука (безбарвна)

E. Тетранатрієва сіль (безбарвна)

 

59. Серед медичних препаратів, похідних n-амінофенолу вказати парацетамол.

A. * n-ацетамінофенолB. Етиловий етер n-амінофенолу

C. n-амінофенолят натрію

D. n-метиламінофенол

E. n-хлорамінофенол

 

Ідентифікація

· взаємодія з FeCl3

60. За допомогою якого із реагентів можна виявити фенольний гідроксил:

A. *FeCl3

B. KMnO4

C. NaNO2 (HCl)

D. J2 в KJ

E. Cu(OH)2

 

61. Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї реакції ?

A. * Саліцилову кислоту

B. Бензойну кислоту

C. Оцтову кислоту

D. Ацетилсаліцилову кислоту

E. Янтарну кислоту

 

62. Для розпізнавання фенолу і саліцилової кислоти використовуємо реагент:

A. *Розчин натрій гідрокарбонату

B. Розчин ферум хлориду (ІІІ)

C. Розчин натрій гідроксиду

D. Розчин натрій хлориду

E. Розчин брому

 

· взаємодія з бромною водою

 

63. Реакція бромування фенолу використовується у фармацевтичному аналізі для кількісного його визначення. Вкажіть продукт, який при цьому утворюється.

A. * 2,4,6-Трибромфенол

B. 2,4,5 Трибромфенол

C. о-Бромфенол

D. п-Бромфенол

E. м-Бромфенол

 

64. Бромування фенолу використовується як якісна реакція на фенол. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою ?

A. * 2,4,6-Трибромфенол.

B. 2-Бромфенол.

C. 3-Бромфенол.

D. 4-Бромфенол.

E. 2,4-Дибромфенол.

 

65. При взаємодії фенолу з надлишком бромної води утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася?

A. * 2,4,6-Трибромфенол

B. 2,4-Дибромфенол

C. 2, 6-Дибромфенол

D. 2-Бромфенол

E. 4-Бромфенол

 

66. При взаємодії одного моля фенолу з трьома молями брому утворюється

A. *2,4,6-Трибромофенол

B. 2,4-Трибромофенол

C. 2,6-Дибромофенол

D. 2,3,5-Трибромофенол

E. 2,3,4-Трибромофенол

 

67. Відомо, що фенол легко вступає в реакцію галогенування у відсутності каталізатора. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з водним розчином брому:

A. * 2,4,6-Трибромфенол

B. п-Бромфенол

C. о-Бромфенол

D. Суміш о- і п-бромфенолів

E. 2,4-Дибромфенол

 

68. За допомогою бромної води можна виявити:

A. *Фенол

B. Бензол

C. Етанол

D. Етан

E. Формальдегід

 

· реакції азосполучення з солями діазонію (утворення азобарвника)

69. Виберіть правильну назву сполуки, яка утворюється при взаємодії фенілдіазоніюхлориду з фенолом в умовах реакції азосполучення

A. *п-Гідроксиазобензол

B. п-Гідроксигідразобензол

C. Гідразобензол

D. Дифеніловый ефір

E. п-Гідроксидифеніл

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...