Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакції конденсації 

· альдольна конденсація

 

13. Який продукт утворюється в результаті альдольної конденсациї оцтового альдегіду ?

A. * 3-гідроксибутаналь

B. γ-оксимасляна кислота

C. Кротоновий альдегід

D. Етилацетат

E .Ацетооцтовий ефір

 

14. Яка сполука не вступає в реакцію альдольної конденсації?

A. * 2,2-диметилпропаналь

B. ацетон

C. Оцтовий альдегід

D. Пропаналь

E. Ізомасляний альдегід

 

· складноефірна конденсація (реакція Тищенка)

15. Назвіть продукт складноефірної конденсації ацетальдегіду (реакції Тищенка):

A. * етилацетат

B. ацетон

C. кротоновий альдегід

D. малоновий ефір

E. ацетооцтовий альдегід

 

16. Етилацетат одержують з оцтового альдегіду за допомогою:

A. * реакції Тищенка

B. конденсації Кляйзена

C. конденсації Перкіна

D. альдольної конденсації

E. реакції Кучерова

 

· реакція Канніцаро

17. Який з альдегідів не вступає в реакцію Канніцаро?

A. * Оцтовий альдегід

B .Бензальдегід

C. 2,2-диметилпропаналь

D. Мурашиний альдегід

E. 4-метилбензальдегід.

 

18. Бензальдегід в умовах реакції Канніцаро утворює:

A. *Бензиловий спирт і сіль бензойної кислоти

B. Бензиловий спирт і фенол

C. Бензойну кислоту і бензофенон

D. Бензойну кислоту і метиловий спирт

E. Бензойну кислоту і сіль бензойної кислоти

 

19. В результаті якої з наведених конденсацій утворюється брильянтовий зелений?

A.* Конденсацією бензальдегіду з N,N-диетиланіліном

B. Конденсацією фталевого альдегіду з фенолом

C. Конденсацією бензальдегіду з N,N-диметиланіліном

D. Конденсацією бензальдегіду з резорцином

E. Конденсацією формальдегіду з фенолом

 

· реакції окиснення

 

20. Назвіть тип органічної сполуки, якщо відомо, що її можна одержати при м’якому окисненні спирту, а при подальшому окисненні утворюється карбонова кислота.

А. *Альдегід

В. Кетон

С. Амін

D. Етер

E. Естер

 

21. Формалін є медичним препаратом. При тривалому зберіганні його розчин набуває кислого середовища

що відбувається з формаліном?

A. *Окислюється

B. Відновлюється

C. Полімеризується

D. Альдольна конденсація

E. Розкладається

 

22. Формалін, який використовується як консервант для збереження біологічних препаратів, з часом проявляє кислу реакцію. Які можливі причини появи кислотних властивостей формаліну?

А. *Дисмутація формальдегіду та дія кисню повітря.

В. Гідроліз.

С. Альдольна конденсація

D. Полімеризація

E. Утворення напівацеталей

 

· взаємодія з аміаком

 

23. В 1980 р. А.М. Бутлеров конденсацією мурашиного альдегіду з аміаком у співвідношенні 6 : 4 отримав сполуку яка і досі використовується як лікарський препарат. Як називається ця сполука?A. * Уротропін

B. Формалін

C. Формамід

D. Уретан

E. Фторотан

 

· взаємодія з гідразином і його похідними

 

24. При дії на організм великих доз гідразину спостерігаються нервові порушення. Відомо, що гідразин при цьому блокує альдегідну групу піридоксальфосфату, внаслідок чого порушується його взаємодія з амінокислотами, тобто тормошиться передача нервових імпульсів. До яких сполук відноситься продукт взаємодії гідразину з піридоксальфосфатом?

А. *Гідразон

В. Основа Шіффа

С. Оксим

D. Фенілгідразон

E. Імін

 

25. Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з РCl5?

A.* 1,1-дихлорпропан

B. 1,2-дихлорпропан

C. 2,2-дихлорпропан

D. 1,3-дихлорпропан

E. Хлорпропан

 

26. Яке хімічне перетворення відбувається
з 5-гідроксигексаналем в кислому середовищі?

А. *Внутрімолекулярна циклізація

В. Дегідратація

С. Оксидація

D. Відновлення

E. Дегідрування

 

Ідентифікація

· реакція «срібного дзеркала» (реактив Толленса)

27. У фармацевтичній хімії як реактив для визначення альдегідної групи використовують:

A.* Аміачний розчин оксиду срібла

B. Бромну воду

C. Гідроксид калію

D. Розчин перманганату калію

E. Розчин сульфатної кислоти

 

28. Який з зазначених реагентів використовується для визначення альдегідної групи?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. 25% р-н H2SO4

C. Ca(OH)2

D. Br2 (H2O)

E. р-н KMnO4

 

29. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу.

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів.

D. Підтвердити СН-кислотність.

E.Одержати напівацеталь.

 

30. За допомогою яких реагентів можна розрізнити наступну пару сполук: СН3-СНО і СН3-С(О)-СН3?

A.* [Ag(NH3)2OH, to]

B. H2N-NH2

C. J2 + NaOH

D. HCN

E. NaHSO3

 

31. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити пропаналь від пропанону:

A. *Ag(NH3)2OH

B. Br2 (H2O)

C. HBr

D. CuSO4

E. KOH

 

· йодоформна проба

 

32. Яка із наведених сполук при взаємодії з йодом у лужному середовищі утворює йодоформ?

A. * Ацетон.

B. Метанол.

C. Метаналь.

D. 3-пентанон.

E. Масляний альдегід.

 

33. Яка з речовин не дає йодоформної проби?

A. *Пропіоновий альдегід

B. Етанол

C. Ацетальдегід

D. Диметилкетон

E. Ацетон

 

34. Який альдегід дозволяє виявити дана реакція однозначно після додавання хлоридної кислоти?

A. *Мурашиний

B. Оцтовий

C. Кротоновий

D. Акролеїн

E. Бензальдегід

Кетони

Одержання

· окиснення спиртів

35. Котрий з наведених спиртів при окисленні дає ацетон

А. *

В.

С.

D.

E.

 

36. Котрий з наведених спиртів при окисненні до карбонільної сполуки дає ацетон?

A. * 2-Пропанол

B. 2-Бутанол

C. 1-Пропанол

D. 1-Бутанол

E. Ізобутиловий спирт.

 

· гідроліз гемінальних дигалогенпохідних

 

37. В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон?

A. * 2,2-Дихлорпропану

B. 1,2-Дихлорпропану

C. 2-Хлорпропану

D. 1,3-Дихлорпропану

E. 1,1-Дихлорпропану

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...