Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. · приєднання синильної кислоти 

· приєднання синильної кислоти

 

38. Виберіть реагент, який можна використовувати для одержання ціангідрину ацетону

A.* HCN

B. H2N–OH

C. H2N–NH2

D. H2N-NH-C6H5

· реакції відновлення

 

39. Кетони при відновленні утворюють спирти. Яка з даних сполук при відновленні утворює бутанол-2?

A. *Бутанон – 2

B. Бутаналь

C. Ацетон

D. 2-метилпропаналь

E. 2,2-диметилпропаналь

 

40. Яка сполука утворюється при відновленні метилетилкетону?

A.* Вторбутиловий спирт

B. Бутанол-1

C. Ізобутиловий спирт

D. Третбутиловий спирт

E. Пропанол-2

 

41. В результаті якої реакції утворюється
2,2-дихлорпропан:

A. *

B.

C.

D.

E.

Ідентифікація

· утворення фенілгідразонів

42. Виберіть реагент, який можна використовувати для якісного визначення кетогрупи:

A.*H2N–NH–C6H5

B. I2 (KOH)

C. Cu(OH)2

D. C2H5OH

E. FeCl3

 

· йодоформна проба

 

43. Вкажіть реакцію, яка дозволяє відрізнити диметилкетон від диетилкетону

A. *Йодоформна проба

B. Окислення K2Cr2O7

C. Окислення KMnO4

D. Реакція "срібного дзеркала"

E. Реакция з CuSO4 в лужному середовищі

 

44. Яка із наведених сполук при взаємодії з йодом у лужному середовищі утворює йодоформ?

A. * Ацетон.

B. Метанол.

C. Метаналь.

D. 3-пентанон.

E. Масляний альдегід.

Розділ 15. МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

НАСИЧЕНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

1. Яка з наведених характеристичних груп є старшою:

А. *Карбоксильна

В. Аміно

С. Гідроксильна

D.Тиолова

Е. Карбонільна

 

Одержання

2. Продуктом гідролізу 1,1,1-трихлоретану буде:

A. *Кислота

B. Спирт

C. Альдегід

D. Кетон

E. Естер

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...