Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості3. Серед вказаних органічних кислот виберіть тип, який виявляє найсильніші кислотні властивості:

А. *SH-кислоти

В. NH-кислоти

С. OH-кислоти

D. CH-кислоти

Е. Спряжені кислоти

 

4. Порівняйте кислотні властивості наведених класів органічних сполук та вкажіть найсильніші:

A. *Карбонові кислоти RCOOH

B. Феноли C6H5OH

C. Спирти R-OH

D. Алкіни RC = CH

E. Алкени R2C=CH2

 

5. Кислотні властивості органічних кислот багато в чому визначаються характером замісника, який зв’язаний з кислотним центром. Виходячи з цього і ґрунтуючись на даних рКа, вкажіть саму сильну кислоту у ряді приведених.

A. *Щавелева (рКа=1,27)

B. Мурашина (рКа=3,75)

C. Акрилова (рКа=4,26)

D. Бензойна (рКа=4,17)

E. Валеріанова (рКа=4,86)

 

6. За даними величин рКа вкажіть найбільш сильну кислоту:

А. *Мурашина 3,7

В. Оцтова 4,7

С. Пропіонова 4,9

D. Молочна 3,9

Е. Метилфенол 10,1

 

7. Яка із карбонових кислот проявляє найбільші кислотні властивості?

A. *Трихлороцтова

B. Дихлороцтова

C. Монохлороцтова

D. Оцтова

E. Пропіонова

 

8. Вкажіть, які кислоти з відносно однаковою структурою є найслабкішими у цьому ряду:

A. *-СН-кислоти

B. -NH-кислоти

C. -OH-кислоти

D. -SH-кислоти

E. Галогенокислоти

 

9. Яка із названих кислот проявляє відновлюючі властивості?

А. *Мурашина кислота

В. Оцтова кислота

С. Пропіонова кислота

D. Щавелева кислота

Е. Малонова кислота

 

 

10. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається реакція етерифікації:

А. *SN2

В. E1

С. E2

D. SN1

Е. SE

 

11. Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти:

А. *Етилформіат

В. Формальдегід

С. Етиловий ефір оцтової кислоти

D. Метилформіат

Е. Ацетооцтовий ефір

12. Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і оцтової кислоти:

А. *Етилацетат

В. Диетиловий ефір

С. Ацетангідрид

D. Етилформіат

Е. Ацетооцтовий ефір

 

13. Яка сполука утворюється в результаті сплавлення пропіонату нарію з гідроксидом натрію?

A. *Етан

B. Пропан

C. Метан

D. Бутан

E. Ізобутан

 

14. Сполуку аліфатичного ряду одержують електролізом водного розчину калію пропіонату. Її також можна одержати сплавленням солі іншої кислоти (гомолога пропіонової кислоти) з гідроксидом натрію. Сіль якої кислоти сплавляють з гідроксидом натрію?

A. *Валеріанової

B. Масляної

C. Ізомасляної

D. Ізовалеріанової

E. Капронової

 

15. Які з наведених карбонових кислот вступають в реакцію Геля-Фольгарда-Зелінського?

A.*Пропіонова кислота

B.2,2-диметилбутанова кислотаC.Бензойна кислота

D.Фумарова кислота

E.Щавелева кислота

 

16. Пальмітинова кислота відноситься до високомолекулярних карбонових кислот. Вкажіть реагент, при взаємодії з яким утворюється її складний ефір.

A. *Етиловий спирт

B. Диметил кетон

C. Диметиловий ефір

D. Оцтовий альдегід

E. Оцтова кислота

 

17. Виберіть реагент, за допомогою якого можна отримати із пальмітинової кислоти її метиловий ефір.

A. *H3C–OH

B. CH3–C(O)–CH3

C. CH3–O–CH3

D. H3C–CHO

E. H3C–COOH

 

18. З якою із наведених речовин не реагуватиме мурашина кислота

A. *СО2

B. Na

C. NaOH

D. Na2C3

E. Ag2O + NH4OH

 

Ідентифікація

19. Яка із наведених кислот при нагріванні з концентрованою H2SO4 розкладається з виділенням СО?

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. C6H5COOH

D. CH2=CH-COOH

E. C6H5CH2COOH

 

20. Яка із з вищих карбонових кислот не буде реагувати з бромною водою?

A. *Пальмітинова кислота

B. Олеїнова кислота

C. Лінолева кислота

D. Ліноленова кислота

E. Арахідонова кислота

 

21. Мурашину та оцтову кислоти можна розрізнити за допомогою:

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. NaHCO3

D. CuSO4

E. Ca(OH)2

 

22. Мурашина кислота, на відміну від інших карбонових кислот, має особливі хімічні властивості

За допомогою якого з наведених реагентів це можна підтвердити?

A. *аміачний розчин Ag2O

B. NaOH

C. бромна вода

D. CH3OH

E. AlCl3

 

23. Котра з названих карбонових кислот дає реакцію «срібного дзеркала»?

A.*Мурашина кислота

B.Оцтова кислота.

C.Акрилова кислота

D.Масляна кислота

E.Щавелева кислота.

 

24. Пропенову та пропанову кислоти розрізняють за допомогою реакції з:

A. *Бромною водою

B. Амоніачним розчином аргентум оксиду

C. Купрум(ІІ) гідроксидом

D. Натрій гідрогенкарбонатом

E. Калій гідроген сульфатом

 

25. Яка з речовин не дає йодоформної проби?

A.* Оцтова кислота

B. Етанол

C. Ацетальдегід

D. Диметилкетон

E. Ацетон

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...