Главная Обратная связь

Дисциплины:


АРОМАТИЧНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИОдержання

1. Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається в умовах

A. *Кип’ятіння з перманганатом калію

B. Нагрівання з сульфатною кислотою

C. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі

D. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі

E. Кип’ятінні на повітрі

 

Хімічні властивості

2. Як впливає карбоксильна група на перерозподіл електронної густини в молекулі бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники?

A. * Понижує, в мета-положення

B. Понижує, в орто- і пара-положення

C. Підвищує, в мета-положення

D. Підвищує, в орто- і пара-положення

E. Підвищує, в орто-, мета- і пара-положення

 

3. На силу ароматичних карбонових кислот впливає природа замісників, які знаходяться в бензольному ядрі:

 

Який із наведених замісників буде зменшувати силу бензойной кислоти?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

5. Яка із карбонових кислот проявляє найбільші кислотні властивості?

A. * 4-Нітробензойна кислота

B. 3-Нітробензойна кислота

C. Бензойна кислота

D. 4-Метилбензойна кислота

E. 3-Метилбензойна кислота

 

 

6. Який продукт утворюється в результаті реакції нітрування бензойної кислоти:

 

A. *

 

B.

C.

D.

E.

Ідентифікація

7. Яка з карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *Бензойна кислота

B. Фумарова кислота

C. Оксалатна кислота

D. Мурашина кислота

E. Малонова кислота

8. Яка з наданих карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *C6H5COOH

B. HOOC─CH2─COOH

C. HOOC─COOH

D. H─COOH

E. HOOC─CH2─CH2─COOH

 

АРОМАТИЧНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Одержання

9. Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:

A. *Терефталева кислота

B. Фталева кислота

C. Ізофталева кислота

D. 4-трихлорбензойна кислота

E. 4-тригідроксибензойна кислота

 

10. Реакцію окислення якого вуглеводню використовують для добування фталевої кислоти?

A. *1,2-диметилбензол

B. 1,3-диметилбензол

C. 3-етил толуол

D. 1,4-диметилбензол

E. Толуол

 

11. Виберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти в одну стадію

A. *о-Ксилол

B. 1,2-Дихлорбензол

C. Саліцилова кислота

D. 2-Хлорбензойна кислота

E. м-Ксилол

 

12. Виберіть вихідну сполуку для отримання фталевої кислоти в одну стадію :

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

13. При оксидації гомологів бензолу утворюються фенілендикарбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати терефталеву кислоту?A. *1,4

B. 1,3

C. 1,2

D. 2,5

E. 2,6

 

14. При оксидації гомологів бензолу утворюються карбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати фталеву кислоту?

A. *1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,5

E. 2,6

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...