Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 15. Яка речовина утворюється при нагріванні фталевої кислоти15. Яка речовина утворюється при нагріванні фталевої кислоти

A. *Ангідрід кислоти

B. Одноосновна кислота

C. Альдегід

D. Спирти

E. Бензол

 

Розділ 18. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

18.1. ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ (АЦИЛГАЛОГЕНІДИ)

Одержання

1. Який із реагентів можна використовувати для одержання хлорангідридів карбонових кислот:

A. *SOCl2

B. PBr3

C. H2SO3

D. HClO

E. KClO3

 

2. Виберіть, яка із приведеих реакцій приводить до утворення галогенангідриду карбонової кислоти:

A. * СН3 –СООН + PCl5

B. СН3 –СООН + P2O5

C. СН3 –СООН + NaCl

D. СН3 –СООNa + CH3CH2Cl

E. СН3 –СООН + HCl

Хімічні властивості

3. При синтезі багатьох лікарських засобів використовується реакція ацилювання. Які з перерахованих сполук являються найбільш активними ацилюючими реагентами?

A. *Ацилгалогеніди

B. Складні ефіри кислот

C. Ангідриди кислот

D. Аміди кислот

E. Нітрили

 

4. Вкажіть яка з наведених сполук володіє найбільшою ацилюющою здатністю:

A. *Хлорангідрид кислоти

B. Складний ефір

C. Амід кислоти

D. Ангідрид кислоти

E. Карбонова кислота

 

 

АНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Номенклатура та ізомерія

5. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься дана сполука:

 

A. *Ангідрид

B. Дикетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

6. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься наступне:

A. *Ангідрид кислоти

B. Дікетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

Одержання

7. Яка сполука утворюється при нагріванні монокарбонових насичених кислот у присутності водовіднімаючих засобів?

A. *Ангідрид

B. Естер

C. Лактон.

D. Відповідна ненасичена кислота.

E. Лактид.

 

8. Одержання фталевого ангідриду проходить за рахунок таких речовин:

A. *орто-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

B. мета-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

C. пара-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

D. орто-крезолу і дихромату калію

E. пара-крезолу і озону

9. Які речовини утворюються при термічній дегідратації сполуки: 2CH3COOH →

А. *Ангідрид кислоти

В. Одноосновні кислоти

С. Альдегіди

D. Спирти

Е. Алкани

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...