Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 19. Саліцилова кислота є сильнішою кислотою ніж її мета- і пара-ізомери19. Саліцилова кислота є сильнішою кислотою ніж її мета- і пара-ізомери. Чим пояснюються її більш виражені кислотні властивості?

A.*Наявністю внутрішньомолекулярних водневих зв’язків

B. Наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків

C. Електроноакцепторним впливом карбоксильної групи

D. Електронодонорним впливом гідроксильної групи

E. Електроноакцепторним впливом бензольного кільця.

 

20. Назвіть препарат, який здобувають шляхом синтезу саліцилової кислоти і фенолу:

A. *Салол

B. Аспірин

C. Парацетамол

D. Оксафенамід

E. Саліциламід

 

21. Ацетильне похідне п-амінофенолу–параацетиламінофенол (парацетамол) застосовується у медицині як жарознижуючий зісіб та болевтомлюючий засіб. Яке з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризує аміно- та гідроксігрупу як замісників водню в бензольному кільці?

A. *Активуючі о- та п- орієнтанти

B. Дезактивуючі о- та п- орієнтанти

C. Дезактивуючи м - орієнтанти

D. м - орієнтанти

E. п- орієнтанти

 

22. До якого типу реакцій належить реакція взаємодії феноксиду натрію з оксидом вуглецю (IV), яка використовується у синтезі саліцилової кислоти?

A. *SE

B. SN

C. E

D. AE

E. SR

 

23. Саліцилова кислота містить два кислотні центри і тому утворює два ряди солей. При взаємодії з яким із перечислених реагентів утворюється динатрієва сіль саліцилової кислоти?

A. *NaOH

B. Na2CO3

C. NaCl

D. Na2SO4

E. CH3COONa

24. Який лікарський препарат утвориться при взаємодії саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом?

A. *Аспірин

B. Саліциламід

C. Фенілсаліцилат.

D. Бензилсаліцилат

E. Саліцилат натрію.

 

25. Визначте тип реакції:

A. *Ацилювання

B. Естерифікація

C. Приєднання

D. Відщеплення

E. Перегрупування

 

26. Який реагент використовується для отримання аспірину із саліцилової кислоти?

A. *Оцтовий ангідрид

B. Метанол

C. Хлорангідрид пропанової кислоти

D. Бромметан

E. Ацетилен

Ідентифікація

27. Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї реакцієї ?

A.*Саліцилову кислоту

B. Бензойну кислоту

C. Оцтову кислоту

D. Ацетилсаліцилову кислоту

E. Янтарну кислоту

 

28. Саліцилова кислота відноситься до фенолокислот.

 

 

Якісною реакцією на цю кислоту є взаємодія з:

A. *FeCl3

B. NaOH

C. H2SO4 (к.)

D. CH3COOH (льод.)

E. CH3OH (H+)

 

29. Для розпізнавання фенолу і саліцилової кислоти використовуємо реагент:

A. *Розчин натрій гідрокарбонатуB. Розчин ферум хлориду (ІІІ)

C. Розчин натрій гідроксиду

D. Розчин натрій хлориду

E. Розчин брому

 

30. Яка з наведених речовин при додаванні розчину FeCl3 дає темно-фіолетове забарвлення?

A. *Саліцилова кислота

B. Бензол

C. Толуол

D. Ацетилсаліцилова кислота

E. Бензойна кислота

 

31. Якою реакцією можна довести наявність карбоксильної групи в молекулі ацетилсаліцилової кислоти?

A. *

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

32. За допомогою якого із реагентів можна виявити фенольний гідроксил:

A.*FeCl3

B. KMnO4

C. NaNO2 (HCl)

D. J2 в KJ

E. Cu(OH)2

 

33. Серед наданих речовин визначте ту, яка з розчином хлориду заліза (ІІІ) буде утворювати темно-фіолетове забарвлення:

A. *

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

ОКСОКИСЛОТИ

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...