Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 5. Однією з умов утворення ароматичних систем є підпорядкування правилу Хюккеля, відповідно до якого число електронів· ароматичність

5. Однією з умов утворення ароматичних систем є підпорядкування правилу Хюккеля, відповідно до якого число електронів, що беруть участь у супряженні, виражається формулою:

A. * 4n + 2, де n = 0,1,2…

B. n + 2

C. 4n

D. 2n + 2

E. n + 4, де n = 0,1,2,3,4…

 

6. Які з перерахованих гетероциклічних сполук не відносять до ароматичних?

A. * Піролідин

B. Піразол

C. Індол

D. Тіофен

E. Оксазол

 

7. Пірол відноситься до:

A. * пятичленних гетероциклів з одним гетероатомом

B. пятичленних гетероциклів з двома гетероатомами

C. шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом

D. шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами

E. конденсованих гетероциклів

 

· ацидофобність:

8. Яка із вказаних сполук має ацидофобний характер?

A. *Пірол

B. Піразол

C. Піридин

D. Піримідин

E. Імідазол

 

9. Який з нижче наведених реагентів застосовують при нітруванні ацидофобних гетероциклічних сполук – пірану, пірону?

A. *(СH3CO)2O + конц. HNO3

B. Конц. HNO3

C. Розв. HNO3

D. Конц. HNO3 + конц. H2SO4

E. HNO2

 

10. Сульфування якої із наведених сполук не може бути проведене концентрованою сірчаною кислотою?

A. *Пірол

B. Тіофен

C. Піридин

D. Толуол

E. Нафталін

 

11. Сульфування якої із наведених сполук не може бути проведене концентрованою сірчаною кислотою, з цією метою використовують сполуку піридину з триоксидом сірки ?

A. *Пірол

B. Піридин

C. Толуол

D. Нафталін

E. Тіофен

 

12. Пірол і фуран сульфують:

A. *піридинсульфотриоксидом

B. концентрованою сульфатною кислотою

C. розбавленою сульфатною кислотою

D. сумішшю сульфатної і нітратної кислот

E. олеумом

 

13. Назвіть продукт реакції сульфування піролу

A. * 2-піролсульфокислота

B. 3-піролсульфокислота

C. 4-піролсульфокислота

D. 5-піролсульфокислота

E. 1-піролсульфокислота

 

· специфічні властивості

14. З яким із наведених реагентів пірол утворює сіль?

A. * Амідом калію

B. Хлоридом калію

C. Сульфатом калію

D. Сульфатною кислотою

E. Хлоридною кислотою

 

15. Яка сполука утвориться в результаті нітрування фурфуролу в середовищі оцтового ангідриду

A. *5-нітрофурфурол

B. 2-нітрофурфурол

C. 2-нітрофурфурол

D. Тіофен

E. Пірол

 

16. До якого типу реакцій належить реакція нітрування фурфуролу нітратною кислотою у середовищі оцтового ангідриду?

A. *SE

B. SR

C. E

D. SN

E. AN

 

17. При взаємодії якої з вказаних нижче сполуки з
5-нітрофурфуролом утворюється лікарський препарат фурацилін?

A. *Семікарбазідом

B. ФенілгідразиномC. Гідрозіном

D. Гідролксиламіном

E. Гідросульфітом натрію

 

18. Фурфурол (2-фурилкарбальдегід)– вихідний продукт для синтезу фурациліну, фуразолідону, фурадоніну. Виберіть реагент, з допомогою якого можна отримати його семікарбазон.

A. *H2N–NH–C(O)–NH2

B. H2N–OH

C. H2N–C6H5

D. H2N–NH–C(S)–NH2

E. H2N–NH2

 

19. Гетероциклічна сполука пірол входить до складу

A. *гема

B. протитуберкульозних зособів

C. бактерицидних засобів

D. нуклеїнових кислот

E. анестезуючих засобів

 

Ідентифікація

 

20. За допомогою якої реакції можна очистити бензол від тіофену:

A. *Сульфування

B. Горіння

C. Окиснення

D. Бромування на світлі

E. Приєднання водню

 

21. За допомогою реагента можна довести наявність альдегідної групи в молекулі фурфуролу?

A. *Ag(NH3)2OH

B. (CH3CO)2O

C. AgNO2

D. NH3

E. NaOH

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...