Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 4. Які з наведених гетероциклічних сполук відносятся до ароматичних:· ароматичність

4. Які з наведених гетероциклічних сполук відносятся до ароматичних:

A*. та

B. та

C. та

D. та

E. та

 

5. Для похідних якого з вказаних гетероциклів притаманна азольна таутомерія ?

A. * піразол

B. піразин

C. піридазин

D. тіазол

E. оксазол

 

6. Для яких з перерахованих п’ятичленних гетероциклічних сполук характерна азольна таутомерія?

A. * Піразол

B. Індол

C. Пірол

D. Оксазол

E. Тетрагідротіофен

 

7. Піразол і імідазол проявляють амфотерні властивості тому, що:

A. * мають атоми азоту з кислотними і основними властивостями

B. Нерівномірно розподілена електронна густина в циклах

C. Вступають в реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення

D. Вступають в реакції окислення і відновлення

E. Вступають в реакцію ацилювання і алкілування по піридиновому атому зоту

 

8. Амфотерні властивості проявляють такі п’ятичленні гетероциклічні сполуки:

A*. Імідазол

B. Тетрагідрофуран

C. Тіофен

D. Піролідин

E. Пірол

 

9. Який із гетероциклів виявляє амфотерні властивості :

A. * Піразол

B. Тетрагідрофуран

C. Тіофен

D. Піролідин

E. Пірол

 

10. Який з вказаних нижче циклів входить до складу препарату дибазолу?

 

A. *Бензімідазольний

B. Імідозольний

C. Тіазольний

D. Пірольний

E. Хіноліновий

 

11. Піразол-ароматичний гетероцикл. Вкажіть найбільш можливий продукт взаємодії піразолу з конц. НNO3 при нагріванні:

A. *4- Нітропіразол

B. 3- Нітропіразол

C. Піразоліл нітрат

D. 5- Нітропіразол

E. 3,5- Динітропіразол

 

12. Вкажіть, яка з приведених нижче альфа-амінокислот містить імідазольний цикл

A*. Гістидин

B. Триптофан

C. Тирозин

D. Гліцин

E. Аланін

 

13. Формула якої з лікарських речовин містить імідазольний гетероцикл?

A*. гістамін

B. фурацилін

C. фталазол

D. нітазол

E. норсульфазол

 

14. Формула якої з лікарських речовин містить тіазольний гетероцикл?

A*. норсульфазол

B. метронідазол

C. тіофосфамід

D. салазопіридин

E. фурацилін

 

15. Норсульфазол відноситься до сульфаніламідних препаратів. Який з даних гетероциклів входить до складу його молекули?

A*. Тіазол

B. Пірол.

C. Імідазол

D.Фуран.

E. Піразол.

 

16. В основі структури пеніцилінів лежить конденсована система, що складається із двох кілець. Які ці кільця?

A. b -Лактамне та тіазолідинове

B. b -Лактамне та оксазолінове

C. γ - Лактамне та тіазолідинове

D. γ- Лактамне та імідазолідинове

E. b -Лактонне та тіазолідинове

 

17. Гістидин – α-амінокислота, яка входить до складу білків. Похідним якого гетероциклу є гістидин: 

A*. імідазолу

B. піридину

C. індолу

D. Пірану

E. піримідину

 

18. Імідазольне кільце містять біологічно активні сполуки:

A*. Гістидин

B. Анальгін

C. Тіамін

D. Пеніцилін

E. Фурацилін

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...