Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 3. Піримідин є ароматичною гетероциклічною сполукою3. Піримідин є ароматичною гетероциклічною сполукою. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь у створенні ароматичного секстету в молекулі піримідину

A.* 6

B. 4

C. 2

D. 8

E. 10

4. Фенотіазин є ароматичною гетероциклічною сполукою. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь у створенні замкнутої спряженої системи в молекулі фенотіазину:

A.* 14

B. 10

C. 18

D. 6

E. 26

 

5. Вкажіть види таутомерії, що характерні для барбітурової кислоти.

A.* лактим–лактамна, кето – енольна

B. лактим – лактамна, азольна

C. кето– енольна, амино – імінна

D. оксо– оксі, азольна

E. лактим – лактамна, тіон – тіольна

 

6. Барбітурова кислота лежит в основі деяких лікарських препаратів препаратов. Похідним якого азотвмісного гетероциклу є барбітурова кислота?

A.* піримідину

B. піразину

C. піридазину

D. піридину

E. індолу

 

7. Похідним якої гетероциклічної сполуки є барбітурова кислота:

A.* піримідину

B. піридазину

C. Піразину

D. Піперазину

E. Піридину

 

8. Вибрати гетероцикл, який є основою барбітурової кислоти, похідні якої застосовують в медицині як лікарські препарати, що виявляють снодійну та протисудомну дію.

A.* піримідин

B. піридазин

C. піразин

D. піперидин

E. піридин

 

9. Барбітурова кислота є більш сильнішою кислотою, ніж оцтова. За рахунок якого фактору це спостерігається?

A. Рухливістю водню ОН-груп єнольного фрагменту

B. Впливу радикалу на кислотний центр

C. від концентрації розчину

D. Кількості гетероатомів циклу

E. Величини радіусу гетероатомів

 

10. Добре відомо, що лактам-лактимна таутомерія є

проявом особливостей будови молекули, у якій

карбонільна група зв’язана з:

A. *NH – групою

B. ОН – групою

C. СН2 – групою

D. >C=O – групою

E. СН3 – групою

 

11. Вкажіть вид таутомерії, притаманний для піримідинових основ – тиміну, урацилу, цитозину:

A.* лактим-лактамна

B. нітро-аци-нітро

C. кето-енольна

D. тіон-тіольна

E. азольна

 

12. Шестичленні азотовмісні гетероциклічні сполуки проявляють основні властивості. Вкажіть сполуки, у яких найбільше виражені основні властивості?

A.* Піперазин

C. Піримідин

E. Піридазин

B. Піридин

D. Піразин

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...