Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 6. Вкажіть механізм реакції одержання бромкамфори із камфори6. Вкажіть механізм реакції одержання бромкамфори із камфори

A. *Радикальне заміщення

B. Електрофільне приєднання

C. Нуклеофільне заміщення

D. Електрофільне заміщення

E. Нуклеофільне приєднання

 

7. При окислені ментолу дихроматом калію в сірчаній кислоті (хромова суміш) утворюється:

A.*

B.

C.

D.

 

E.

 

8. Вітаміни - це аміни життя. Крім вітамінів існують речовини провітаміни, які утворюють вітаміни. Повітаміном якого вітаміну є β-каротин?

A. * А1

B. В1

C. В12

D. С

E. Д

 

9. Холестерин входить до складу клітинних мембран, особливо нервових. За будовою є спиртом. До яких спиртів його можна віднести?

A. * Ненасичених гетероциклічного ряду

B. Ненасичених ароматичного ряду

C. Насичених аліфатичного ряду

D. Насичених ароматичного ряду

E. Ненасичених аліфатичного ряду

 

Ідентифікація

 

10. Камфора відноситься до біциклічних терпенів

Вкажіть реагент за допомогою якого можна підтвердити наявність кетонної групи в молекулі камфори:

А. *C6H5NHNH2

В. [Ag(NH3)2]OH

С. бромна вода

D. розчин KMnO4

E. HNO3

11. Вкажіть реагент, який підтверджує наявність в складі камфори кето-групи:

A. *Фенілгідразин

B. Амоніачний розчин аргентум оксиду

C. Бромна вода

D. Розчин перманганату калію

E. Нітратна кислота

12. Камфора – представник біциклічних моно терпенів. В яку із перерахованих нижче реакцій камфора не буде вступати?

A. *Реакція естерифікації

B. Відновлення до відповідного спирту.

C. Взаємодія з гідроксил аміном.

D. Бромування

E. Приєднання ціанідної кислоти.

 

Стероїди

 

13. Тестостерон – представник чоловічих статевих гормонів. Який вуглеводень лежить в основі тестостерону?

A. *Андростан

B. Естран

C. Холан

D. Прегнан

E. Холестан

 

14. Із перерахованих назв насичених вуглеводнів виберіть ті, що входять до складу жіночих статевих гормонів?

A.* Естран

B. Андростан

C. Стеран

D. Холан

E. Холеста


 Аналітична хімія

Зміст

1.Загальні теоретичні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Якісний аналіз: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Катіони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Катіони I аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Катіони ІІ аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3. Катіони ІІІ аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4. Катіони ІV аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5. Катіони V аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6. Катіони VІ аналітичної групи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Аніони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Аніони I аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Аніони ІІ аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Аніони ІІІ аналітичної групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Кількісний аналіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Загальні теоретичні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.Гравіметричний метод аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.Титриметричні методи аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1.Загальні теоретичні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2.Кислотно-основне титрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3.Окисно-відновне титрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4.Осаджувальне титрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5.Комплексонометричне титрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Інструментальні методи аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.Оптичні методи аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.Електрохімічні методи аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.Хроматографічні методи аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...