Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімія елементів VII-Б підгрупи1.Вкажіть молекулярну формулу оксиду, якому відповідає перманганатна кислота:

A *Mn2O7

B Mn3O4

C Mn2O3

D MnO2

E MnO

 

2.Вкажіть, яка сполука Мангану може бути тільки окисником в окисно-відновних реакціях:

A *KMnO4

B K2MnO4

C MnO2

D MnSO4

E Mn(OH)2

 

3.Вкажіть, яка із сполук Мангану використовується у медицині:

A *KMnO4

B K2MnO4

C MnO2

D [Mn2(CO)10]

E Mn2O3

 

4.Калій перманганат KМnO4 використовують у медичній практиці як бактерицидний засіб. Вкажіть, які хімічні властивості KMnO4 обумовлюють його бактерицидність?

A *Відновні

B Кислотні

C Основні

D Окисні

E Здатність розкладатися при нагріванні

 

5.Манган тетрахлорид дуже нестійкий. Він легко розкладається на:

A *MnCl2 + Cl2

B Mn + Cl2

C Mn

D Cl2

E MnCl3 + Cl2

 

6.Яку хімічну формулу і забарвлення має продукт відновлення перманганату калію в нейтральному середовищі?

A *MnO2, коричневий

B MnO2, зелений

C K2MnO4, зелений

D K2MnO4, фіолетовий

E MnSO4, безбарвний

 

7.В залежності від умов проведення окисно-відновної реакції, перманганат-йон може відновлюватися до Mn2+, Mn4+, MnO42-. Яке середовище необхідно, щоб перманганат-йон відновився до сполук Mn2+?

A *кисле

B слаболужне

C нейтральне

D лужне

E слабокисле

 

8.Вкажіть сполуку Мангану, яка проявляє і окисні, і відновні властивості?

A *MnO2

B Mn2O7

C MnO

D KМnO4

EMnSO4

 

9.Зміна кислотно-лужних властивостей в сполуках MnO - MnO2 – Mn2O7 відповідає закономірності

A * кислотні властивості підсилюються

B основні властивості підсилюються

C кислотно-лужні властивості не змінюються

D кислотні властивості зменшуються

E -

 

10.В окисно-відновних реакціях перманганат калію KМnO4 є тільки окисником. При протіканні реакції в кислому середовищі малиновий колір обезбарвлюється. Вкажіть продукт відновлення MnO4-- йону в кислому середовищі:

A *Mn2+

B MnO2

C MnO42-

D Mn(OH)2

E Mn(OH)4

 

11.Калію перманганат в реакції с пероксидом водню в кислому середовищі проявляє властивості:

A *окисника

B відновника

C диспропорціонує

D окисника і відновника

E не проявляє окислювальних властивостей

 

12.При відновленні калій перманганату у нейтральному середовищі утворюється сполука мангану:

A *MnO2

B К2MnO4

C MnO

D MnSO4

E Mn(OH)2

 

13.Термічним розкладом перманганату калію в лабораторних умовах отримують:

A *O2

B H2

C KOH

D H2O2

E Mn(OH)2

 

14.Посиніння йодкрохмального папірця спостерігається при дії підкисленого розчину КМnO4 на розчин:

A *КІB HCl

C H2O2

D FeSO4

E KNO2

 

15.В окисно-відновних реакціях перманганат калію KМnO4 є тільки окисником. Вкажіть продукт відновлення MnO4--йону в лужному середовищі:

A *MnO42-

B MnO2

C Mn2+

D Mn(OH)2

E Mn(OH)4

 

16.При опіках рекомендують обробляти рани розчином калію перманганату з масовою часткою (в %):

A *2,5-4,0

B 0,1

C 0,1-0,5

D 0,5-1,0

E 1,0-1,5

 

17.Яка сполука мангану не може бути виділена у вільному стані?

A *H2MnO4

B MnO2

C MnO

D HMnO4

E Mn2O3

18.Що являє собою перетворення MnO4- → MnO2?

A *відновлення в нейтральному середовищі

B відновлення в кислому середовищі

C відновлення в лужному середовищі

D окислення в кислому середовищі

E окислення в лужному середовищі

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...