Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 44. Для якого із приведених нижче циклоалканів характерні реакції приєднання, що супроводжуються розкриттям циклу: 

44. Для якого із приведених нижче циклоалканів характерні реакції приєднання, що супроводжуються розкриттям циклу:

A. *Циклопропан

B. Циклогексан

C. Циклопентан

D. Метилциклогексан

E. Циклодекан

 

45. При бромуванні циклопропану при
t утворюється:

 

A.* 1,3-дибромпропан

Br–CH2–CH2–CH2–Br

 

B.

C.

D.

 

46. При взаємодії циклопропану з бромоводнем утворюється:

 

A.*

 

B.

C.

D.

 

Розділ 8. Ненасичені ВУглеводні

Алкени

Номенклатура

 

1. Для наведеної сполуки виберіть вірну назву:

A. *3,4-диметилгексен-3

B. Диметилдиетилетилен

C. 2-етил-3-метилпентен-2

D. Ізооктен

E. 2-метил-3-етилпентен-2

 

2. Укажіть спрощену структурну формулу пропену.

A. *

B.

C.

D.

E.

 

Ізомерія

 

3. Які з перелічених сполук можуть існувати у формі цис- і транс- ізомерів:

A. * Бутен-2

B. Циклобутан

C. Бутен-1

D. 2-Метилпропен

E. 3,4-Дихлорбутен-1

 

Одержання

· дегалогенування віцинальних дигалогеналканів

4. Вкажіть продукти, які утворюються при дегалогенуванні віцинальних дигалогеналканів при дії металів (цинку або магнію):

A*. Алкени

B. Реактиви Гріньяра

C. Галогеналкани

D. Алкани

E. Алкіни

 

· внутрішньомолекулярна дегідратація спиртів

 

5. Яка сполука утвориться при дії концентрованої сульфатної кислоти в еквімолярній кількості на етиловий спирт при 160-1700С?

А. *Етилен

В. Етилсульфатна кислота

С. Діетиловий етер

D. Етилоксонію гідросульфат

Е. Діетилсульфат

 

6. Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією:

A*. елімінування

B. заміщення

C. приєднання

D. окиснення

E. перегрупування

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...