Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 19. Дією якого реагенту можна довести кислотні властивості спиртів? 

19. Дією якого реагенту можна довести кислотні властивості спиртів?

A*. Na (мет.)

B. NaCN

C. NaCl

D. Na2SO4

E. CH3COONa

20. Яка реакція вказує на кислотні властивості етанолу?

A.*

B.

C.

D.C2H5–OH + HI C2H5–I + H2O

E.

· реакції етерифікації

21. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається реакція етерифікації:

A. * SN2

B. E1

C. E2

D. SN1

E. SE

 

22. Вкажіть реагент, при взаємодії з яким карбонові кислоти утворюють складний ефір:

А*. Спирти

В. Кетони

С. Аміни

D. Альдегіди

Е. Солі

 

· реакції міжмолекулярної дегідратації

23. Яка сполука утворюється у результаті міжмолекулярної дегідратації етанолу?

A*. С2Н5–О–С2Н5

B. С2Н5–О–SO3H

C. СН2=СН2

D.

E.

 

24. До якого класу органічних сполук відноситься продукт реакції міжмолекулярної дегідратації етиленгліколю?

A.* Циклічний етер

B. Двоатомний спирт

C. Естер

D. Циклічний естер

E. Лактон

 

· реакції внутрішньомолекулярної дегідратації

 

25. Яка сполука утвориться в результаті внутрішньомолекулярної дегідратації етанолу?

A. *Етилен

B. Етилсульфатна кислота

C. Діетиловий етер

D. Етилоксонію гідросульфат

E. Діетилсульфат

 

26. У результаті внутрішньомолекулярної дегідратації пентанолу-2 утвориться:

A. * Пентен-2.

B. Пентен-1.

C. Пентін-1.

D. Метилпропіловий етер.

E. Пентадіол-1,2.

 

· реакції окиснення

27. Назвіть тип органічної сполуки, якщо відомо, що її можна одержати при м’якому окисненні спирту, а при подальшому окисненні утворюється карбонова кислота.

 

А. *Альдегід

В. Кетон

С. Амін

D. Етер

Е. Естер

 

28. В залежності від будови спирти по-різному відносяться до окиснення. Вторинні спирти при окисненні хромовою сумішшю в кислому середовищі утворюють:

A. *Кетони

B. Альдегіди

C. Епоксиди

D. Етери

E. Естери

 

29. Який продукт утворюється при окисленні пропанолу-2 у м’яких умовах?

A. * диметилкетон

B. ацетальдегид

C. пропаналь

D. пропіонова кислота

E. оцтова і мурашина кислоти

 

30. Котрий з наведених спиртів при окисленні дає ацетон

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

· реакції заміщення

31. Заміщення гідроксильної групи на галоген не відбудеться у випадку:

A*. CH3CH2OH + NaCl →

B. CH3CH2OH + SOCl2

C. CH3CH2OH + PBr3

D. CH3CH2OH + HI →

E. CH3CH2OH + PCl5

32. Яке функціональне похідне утворюється при взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти:

 

A* Естер

B. Нітрил

C. Ангідрид

D. Амід

E. ГалогенангідридІдентифікація

33. Розрізнити наведені сполуки можна з допомогою:

A. *Проби Лукаса

B. Проби Бельштейна

C. Індофенолової проби

D. Проби Лассеня

E. Йодоформної проби

 

34. Яку знаведених сполук можна ідентифікувати за допомогою йодоформної проби?

A. * Етанол

B. Хлороформ

C. Параформ

D. Формальдегід

E. Етилацетат

 

35. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою йодоформної проби?

A. * CH3CH3OH

B. CHCl3

C. CH3NH2

D. HCOH

E. C6H5CH2OH

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...