Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ідентифікація діолів і триолів44. Спирти, які містять у структурі фрагмент (див. нижче) з Cu(OH)2 в лужному середовищі при кімнатній температурі утворюють:

A.* хелатні комплекси

B. альдегіди

C. кетони

D. гідроксокислоти

E. спирти

45. Для ідентифікації a-гліколів використовують:

A.* Cu(OH)2

B. Br2 (H2O)

C. [Ag(NH3)2]OH

D. I2 + NaOH

E. HNO2

 

46. Для якісного визначення поліатомних спиртів використовують:

А. * гідроксид міді

В. бромну воду

С. аміачний розчин AgNO3

D. йодоформну пробу

E. азотисту кислоту

 

47. Для якісного визначення альфа-гліколей використовують:

A. * купрум (ІІ) гідроксид

B. бромну воду

C. аміачний розчин AgNO3

D. йодоформну пробу

E. нітритну кислоту

 

48. За допомогою якого реагента можна відрізнити етанол від гліцерину

A. * Cu(OH)2

B. HBr

C. FeCl3

D. KMnO4

E. Ag2O

49. За допомогою якого реагента можна відрізнити етанол від гліцерину

A. *гідроксид міді (II)

B. Тіонілхлорид

C. конц HNO3, в присутності конц. H2SO4

D. дрібноподрібнена мідь при 280-3000С

E. пентахлорид фосфору

 

50. За допомогою якого реагенту можна відрізнити гліцерин від етиленгліколю?

A. *KHSO4

B. NaOH

C. Na мет.

D. Cu(OH)2

E. NaNO2

51. Дана сполука входить до складу природних складних ефірів, легко окиснюється з утворенням різних продуктів в залежності від умов реакції, при нагріванні з водовіднімаючими реагентами утворює речовину з сильним гострим запахом, яку використовують в синтезі Скраупе. Дана сполука застосовується як основа для мазей та як розчинник деяких препаратів. Що це за сполука?

А. *Гліцерин

В. Ментол

С. Етанол

D. Пропіленгліколь

Е. Терпінеол

 

Аміноспирти

52. Які аміноспирти входять до складу фосфоліпідів?

A.* Коламін, холін

B. Етанол, бутанол

C. 2-хлоретанол, метиламін

D. Серин, гліцин

E. Етанова кислота

 

Тіоспирти

53. Яка із даних речовин реагує з Си(OH)2?

A.* Етантіол

B. Етанол

C. Пропанол-1

D. Ізобутиловий спирт

E. Пентанол-2

 

54. Яка із наведених речовин реагує з NaOH?

A. * Етантіол

B. Метанол

C. Ізопропіловий спирт

D. Бутанол-1

E. Ізобутиловий спирт

 

Прості ефіри

Одержання

55. При нагріванні етиленгліколю у присутності концентрованої H2SO4 відбувається міжмолекулярна дегідратація і утворюється діоксан. До якого класу органічних сполук відноситься продукт реакції?

A. * Циклічний етер.

B. Двоатомний спирт.

C. Естер.

D. Циклічний естер.

E. Лактон.

 

56. За допомогою яких реагентів хлоретан можна перетворити на диетиловий ефір?A. *C2H5ONa+

B. NaOH (H2O)

C. KCN

D. NaNO2

E. NaOH (C2H5OH)

 

57. Дією якого реагенту хлоретан можна перетворити у діетиловий етер?

A.* C2H5ONa+

B. NaOH (H2O)

C. KCN

D. NaNO2

E. Na

 

58. Для одержання етеру фенолу на феноксид натрію треба подіяти:

 

A*. CH3Cl

B. CH3OH

C. CH4

D. CH3NH2

E. CH3C ≡ N

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...