Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. · приєднання синильної кислоти 

· приєднання синильної кислоти

 

Виберіть реагент, який можна використати для одержання ціангідрину ацетону

A.* HCN

B. H2N–OH

C. H2N–NH2

D. H2N-NH-C6H5

E. H2N-CH3

 

· реакції відновлення

67.Оберіть реагент, який можна використати для отримання пропанола-2 з ацетону:

A*. H2 (Ni)

B. HCOH

C. HCN

D. CH3I

E. CH3OH

 

68. Яка сполука утворюється при відновленні метилетилкетону?

A*. втор-Бутиловий спирт

B. Бутанол-1

C. Ізобутиловий спирт

D. Пропанол-2

E. трет-Бутиловий спирт

69. Кетони при відновленні утворюють спирти. Яка з даних сполук при відновленні утворює бутанол-2?

A. *Бутанон – 2

B. Бутаналь

C. Ацетон

D. 2-метилпропаналь

E. 2,2-диметилпропаналь

 

70. Яка сполука утворюється при відновленні метилетилкетону?

A.* Вторбутиловий спирт

B. Бутанол-1

C. Ізобутиловий спирт

D. Третбутиловий спирт

E. Пропанол-2

 

71. Яка з наведених сполук при відновленні утворює бутанол-2?

A.*

B.

C. .

D.

E.

 

72. В результаті якої реакції утворюється
2,2-дихлорпропан:

A. *

B.

C.

D.

E.

 

Ідентифікація

· утворення фенілгідразонів

73. Виберіть реагент, який можна використовувати для якісного визначення кетогрупи:

A.*H2N–NH–C6H5

B. I2 (KOH)

C. Cu(OH)2

D. C2H5OH

E. FeCl3

 

74. Виберіть реагент, за допомогою якого можна одержати семікарбазон ацетофенону:

A. *H2N-NH-CO-NH2

B. H2N-CH3

C. H2N–OH

D. H2N–C6H5

E. H2N–NH–C6H5

 

· йодоформна проба

75. Яку реакцію застосовують для визначення фрагменту, який вказаний нижче, в молекулі оцтового альдегіду і кетонів:

.

A*

B.

C.

D.

E.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...