Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?A.*

B.

C.

D.

E.

 

77. Диметилкетон і діетилкетон можна відрізнити з допомогою:

A.* Йодоформної проби

B. Окиснення K2Cr2O7

C. Окиснення KMnO4

D. Реакції "срібного дзеркала"

E. Реакції з CuSO4 у лужному средовищі

 

78. Яка із наведених сполук при взаємодії з йодом у лужному середовищі утворює йодоформ?

A. * Ацетон.

B. Метанол.

C. Метаналь.

D. 3-пентанон.

E. Масляний альдегід.

 

 

79. Пентанон-3 і пентанон-2 можна розрізнити за допомогою:

A.* Йодоформної проби

B. Реакції “срібного дзеркала”

C. Взаємодії з FeCl3

D. Взаємодії з бромною водою

E. Взаємодії з реактивом Селіванова

 

80. Яка з наведених речовин не утворює йодоформу з розчином I2 в NaOH (йодоформна проба)?

B.

C.

D.

E.

 

81. За допомогою якого реагенту можна розрізнити сполуки:

 

 

A.* Ag(NH3)2OH

B. H2N-NH2

C. С2H5OH

D. HCN

E. NaHSO3

 

82. Диметилкетон і диетилкетон можна відрізнити за допомогою:

A*. Иодоформна проба

B. Окислення K2Cr2O7

C. Окисленя KMnO4

D. Реакція "срібного дзеркала"

E. Реакція з CuSO4 в лужному середовищі

 

83. Яка із наведених сполук при взаємодії з йодом у лужному середовищі утворює Йодоформ (CHI3)?

 

A.*

 

B. CH3-OH

C.

 

D.

 

E.

 

84. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити пропаналь і пропанон:

 

A.*[Ag(NH3)2]OH

B. Br2 (H2O)

C. HBr

D. CuSO4

E. KOH

 

85. Для ацетооцтового ефіру властива кето-єнольна таутомерія. В кетонній формі він взаємодіє з:

A. * НCN

B. НCl

C. FeCl3

D. CH3COOH

E. СH3OH (H+)

 

Розділ 15. МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

НАСИЧЕНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

1. Яка з наведених характеристичних груп є старшою:

А. *Карбоксильна

В. Аміно

С. Гідроксильна

D.Тиолова

Е. Карбонільна

 

Одержання

2. Продуктом гідролізу 1,1,1-трихлоретану буде:

A. *Кислота

B. Спирт

C. Альдегід

D. Кетон

E. Естер

295 Вкажіть продукт лужного гідролізу 1,1,1-трихлорпропану

A

B

C

D

E

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...