Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 29. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:29. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:

A. * 3-гідроксипропанова кислота.

B. 2-гідроксипропанова кислота

C. 2,3-дигідроксипропанова кислота

D. Пропанова кислота

E. 2-оксопропанова кислота

156 При гідратації акрилової кислоти утворюється:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

30. Яке з приєднань відбувається проти правила Марковнікова?

А. *HBr до акрилової кислоти

B. HBr до пропілену

C. HF до пропілену

D. HBr до бутадієну

Е. HBr до малеїнової кислоти

Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила Марковнікова?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

31. Яка з реакцій приєднання бромоводню до вказаних сполук відбувається проти правила Марковнікова?

A. * акрилова кислота (СН2=СН-СООН)

B. пропілен (СН3-СН=СН2)

C. пропін (СН3-СºСН)

D. бутадієн (СН2=СН-СН=СН2)

E. етилен (СН2=СН2)

 

Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила Марковнікова?

A

B

C

D

E

 

 

32. Яка із названих кислот вступає в реакцію полімеризації, а одержаний полімер застосовується в медицині?

A. *Акрилова кислота

B. Хлороцтова кислота.

C. 2-амінопропанова кислота

D. 3-гідроксибензойна кислота

E. Яблучна кислота.

 

33. Реакція приєднання бромоводню до акрилової кислоти проходить проти правила :

A. *Марковнікова;

B. Зайцева;

C. Ельтекова

D. Хюкеля;

E. Вагнера.

 

34. Вкажіть, яка максимальна кількість атомів брому може приєднатися до молекули олеїнової кислоти (C17H33COOH)?

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

Ідентифікація

35. Який реагент дозволяє відрізнити олеїнову кислоту СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН від стеаринової СН3(СН2)16СООН?

A. *Бромна вода.

B. NaOH.

C. NH3.

D. NaHCO3

E. Етилацетат

 

36. Які якісні реакції підтверджують ненасиченість лінолевої кислоти?

A. * Оксидація за Вагнером та бромування

B. Гідратація та амінування

C. Хлорування та гідратація

D. Гідратація та гідрування

E. Декарбоксилювання та гідратація

 

Пропенову та пропанову кислоти розрізняють за допомогою реакції взаємодії з:

A*Бромною водою

B Амоніачним розчином аргентум оксиду

C Купрум (ІІ) гідроксидом

D Натрій гідрогенкарбонатом

E Калій гідроген сульфатом

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...