Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 2. Як впливає карбоксильна група на електронну густину бензольного ядра в молекулі бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники в реакціях2. Як впливає карбоксильна група на електронну густину бензольного ядра в молекулі бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники в реакціях SE?

AЗнижує, в мета-положення

BЗнижує, в орто- і пара-положення

CПідвищує, в мета-положення

DПідвищує, в орто- і пара-положення

EПідвищує, в орто-, мета- і пара-положення

 

3. На силу ароматичних карбонових кислот впливає природа замісників, які знаходяться в бензольному ядрі:

 

Який із наведених замісників буде зменшувати силу бензойной кислоти?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

5. Яка із карбонових кислот проявляє найбільші кислотні властивості?

A. * 4-Нітробензойна кислота

B. 3-Нітробензойна кислота

C. Бензойна кислота

D. 4-Метилбензойна кислота

E. 3-Метилбензойна кислота

З яким з наведених реагентів бензойна кислота вступає в реакцію по бензольному кільцю?

A*. HNO3 (k) + H2SO4 (k)

B. PCl3

C. P2O5

D. NH3: t

E. NaOH

 

 

6. Який продукт утворюється в результаті реакції нітрування бензойної кислоти:

 

A. *

 

B.

C.

D.

E.

Ідентифікація

7. Яка з карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *Бензойна кислота

B. Фумарова кислота

C. Оксалатна кислота

D. Мурашина кислота

E. Малонова кислота

8. Яка з наданих карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *C6H5COOH

B. HOOC─CH2─COOH

C. HOOC─COOH

D. H─COOH

E. HOOC─CH2─CH2─COOH

 

АРОМАТИЧНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Яка з наведених дикарбонових кислот є ароматичною?

Aфталева

Bщавлева

Cмалеїнова

Dмалонова

Eянтарна

Одержання

9. Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:

A. *Терефталева кислота

B. Фталева кислота

C. Ізофталева кислота

D. 4-трихлорбензойна кислота

E. 4-тригідроксибензойна кислота

 

Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:

A

B

C

D

E

Яка кислота утворюється при окисленні о-етилтолуолу сильними окисниками (KMnO4, K2Cr2O7) ?

A * Фталева кислота.

B Бензойна кислота.

C ізофталева

D Саліцилова кислота.

E терефталева

 

У результаті окиснення якої сполуки утворюється фталева кислота?

A*


B


 

 

C


D


E 

10. Реакцію окислення якого вуглеводню використовують для добування фталевої кислоти?

A. *1,2-диметилбензол

B. 1,3-диметилбензолC. 3-етил толуол

D. 1,4-диметилбензол

E. Толуол

 

11. Виберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти в одну стадію

A. *о-Ксилол

B. 1,2-Дихлорбензол

C. Саліцилова кислота

D. 2-Хлорбензойна кислота

E. м-Ксилол

 

12. Виберіть вихідну сполуку для отримання фталевої кислоти в одну стадію :

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

13. При оксидації гомологів бензолу утворюються фенілендикарбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати терефталеву кислоту?

A. *1,4

B. 1,3

C. 1,2

D. 2,5

E. 2,6

 

14. При оксидації гомологів бензолу утворюються карбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати фталеву кислоту?

A. *1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,5

E. 2,6

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...