Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номенклатура та ізомерія63 Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

A

B

C

D

E

Одержання

34. Яку оксокислоту можна одержати гідролізом
2,2-дихлорпропанової кислоти?

A. *Піровиноградну

B. Щавелевооцтову

C. Ацетооцтову

D. γ-кетоглутарову.

E. 2-оксобутанову.

Хімічні властивості

Визначте продукт реакції піровиноградної кислоти з гідроксиламіном:

A

B

C

D

E

27 З яким з наведених реагентів реакція піровиноградної кислоти протікає за кетонною групою:

A*. HCN

B. CH3OH (H+)

C. FeCl3

D. NaOH

E. SOCl2

 

35. Яка з наведених нижче кислот у присутності концентрованої H2SO4 при нагріванні піддається

розщепленню?

А. *СН3- СН -COOH

|

OH

B. СН3- СН2 -COOH

 

C. СН2 - CH2 - COOH

|

OH

D. COOH - СН2 - СН2 - COOH

E. CH3COOH

 

36. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі 3-оксобутанової кислоти?

A. *Кето-енольна

B. Цикло-оксо

C. Лактим-лактамна

D. Ален-ацетиленова

E. Тривуглецева

 

37. При нагріванні b-оксикарбонових кислот утворюються:

A. *Ненасичені карбонові кислоти

B. Лактоти

C. Лактиди

D. Дикарбонові кислоти

E. Насичені монокарбонові кислоти

 

38. Ацетооцтовий ефір існує в кетонной і енольной формах

39. З якими з наведенних реагентів ацетооцтовий ефір реагує в енольній формі?

A. *Бромна вода

B. HCN

C. NaHSO3

D. NH2OH

E. C6H5NH-NH2

 

40. Ацетооцтовий ефір використовується для синтезу найрізноманітніших органічних сполук, включаючи лікарські засоби. Для нього характерна кето-енольна таутомерія. Назвіть сполуку, з якою aцетооцтовий ефір реагує у вигляді кетону.

A. *HCN

B. Br2

C. PCl5

D. FeCl3

 

41. Для етилового естеру бензоїлоцтової кислоти характерною є:

A. *Кето-енольна таутомерія

B. Азольна таутомерія

C. Цикло-оксо таутомерія

D. Нітро-аци-нітро таутомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

42. Вкажіть вид таутомерії, притаманний ацетооцтовому ефіру:

A. *Кето-енольна

B. Аци-нітро

C. Лактим-лактамна

D. Оксо-окси

E. Азольна

 

43. Для ацетооцтового ефіру притаманна кето-енольна таутомерия. В кетонній формі він взаємодіє з:

A. *NH2OH

B. PCl5

C.

D. CH2N2

E. FeCl3

 

44. Наявність енольної форми ацетооцтового ефіру виявляють за допомогою:

A. *FeCl3

B. CuSO4

C. NaCl

D. HBr

E. NaOH

Ацетоуксусный эфир широко используется в синтезе лекарственных веществ, красителей, производных пиридина. Ацетоуксусный эфир как енол реагирует с

A * PCl5

B HCN

C NaHSO3

D NH2OH

E C6H5NH-NH2Який вид таутомерії має місце в молекулі 3-оксобутанової кислоти?

AКето-енольна

BЦикло-оксо

CЛактим-лактамна

DАлен-ацетиленова

EТрикарбонова

АМІНОКИСЛОТИ

Амінокислоти – біологічно-активні сполуки, що беруть участь у обмінних процесах, використовуються у синтезі лікарських препаратів. Яка з наведених амінокислот є компонентом білків?

A *2-амінопропанова кислота

B 2-амінобензойна кислота

C 4-амінобутанова кислота

D 3-амінопропанова кислота

E 4-амінобензойна кислота

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...