Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних властивостей амінокислот?Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних властивостей амінокислот?

A * Кислоти і луги

B Алкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот

C Азотисту кислоту і спирт

D Альдегіди і кетони

E Гідроксид міді (ІІ) і аміак

47. При нагріванні 3-амінопропанова кислота перетворюється в акрилову кислоту

 

 

Визначте тип реакції, яка має місце в даному випадку:

A. *Елімінування

B. Заміщення

C. Приєднання

D. Перегрупування

E. Відновлення

 

48. Біогенні амінокислоти дуже добре розчинні у воді і мають як для органічних сполук аномально високі температури топлення. Що є причиною таких особливих фізичних властивостей цього класу органічних речовин?

A. *Здатність амінокислоти утворювати біполярний іон (солеподібну структуру неорганічного характеру, цвіттеріон).

B. Наявність карбоксильної групи

C. Наявність аміногрупи з вільною парою електронів.

D. Наявність двох функціональних груп.

E. Наявність різних радикалів при вуглеці в
α-положенні.

 

49. Які реакції використовувають для дезамінування амінокислот «in vitro»:

A. *З азотистою кислотою

B. З формальдегідом

C. Утворення солей

D. Етерифікації

E. Нічого з переліченого

 

50. Для яких амінокислот ізоелектрична точка лежить при рН < 7:

A. * Глутарова кислота, аспарагінова кислота

B. Цистин, метіонін

C. Фенілаланін, пролін

D. Аргінін, лізін

E. Нічого з переліченого

 

51. Як називається зв’язок, що з’єднує залишки
α-амінокислот в білках?

A. *Пептидний

B. Глікозидний

C. Ангідридний

D. Складноефірний

E. Координаційний

 

52. Які сполуки утворюються внаслідок трансамінування L-аспарагінової кислоти і
γ-кетоглутарової?

A. *Щавелевооцтова і L-глутамінова кислоти

B. Піровиноградна і L-аланін

C. Щавелевооцтова кислота і L-аланін

D. Ацетооцтова і L-глутамінова кислота

E. Яблучна кислота і L-гліцин

 

. При нагріванні α-амінокислот утворюються:

A. *Дикетопіперазини

B. Лактиди

C. Лактони

D. Складні ефири

E. Ненасичені амінокислоти

 

53. Амінокислоти по-різному відносяться до нагрівання. Яка сполука утворюється при нагріванні
γ–аміномасляної кислоти:

 

A. *

 

B. CH2═CH─CH2─COOH

 

C.

 

D.

 

E.

γ-аминомасляная кислота принимает участие в процессах обмена в головном мозге, является нейромедиатором. Какие важные для медицины соединения образуют γ-аминокислоты при нагревание?

A * лактамы

B ненасыщенные кислоты

C дикетониперазины

D лактиды

E лактоны 

54. При нагріванні якої кислоти утворюється лактам?

A. *4-Амінобутанова кислота

B. 3-Амінобутанова кислота

C. 4-Гідроксипентанова кислота

D. 4-Амінобензойна кислота

E. 3-Амінопропанова кислота

 

 

56. Для амінокислот характерними є такі хімічні властивості: 1) можлива реакція з хлоридною кислотою; 2) можлива взаємодія з натрій гідроксидом; 3) можлива реакція з активними металами; 4) реагують зі спиртами; 5) амінокислоти не горять. Яке з цих тверджень є помилковим відносно амінокислот?

A. *5

B. 1

C. 3

D. 4

E. 2

 

57. В п-аміносаліциловій кислоті карбоксильна група проявляє такі електронні ефекти:

A. *–І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

A*HCl

B NH4OH

C NaOH

D CH3COONa

E KCN

Як називається зв язок, що з єднує залішки альфа-амінокислот в білках?

A * Пептидний

B Глікозидний

C Ангідридний

D Складноефірний

E Координаційний

 

 

58. Яка з наведених реакцій утворює пептидний зв΄язок:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних властивостей амінокислот?

AКислоти і луги

BАлкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот

CАзотисту кислоту і спирт

DАльдегіди і кетони

EГідроксид міді (ІІ) і аміак

 

Ідентифікація

59. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність аміногрупи у молекулі аланіну:

ANaNO2 (HCl)

BH2SO4

CNaNO3 (HCl)

DBa(OH)2

ENaHCO3

За допомогою якої з перелічених реакцій можна провести дезамінування альфа-амінопропіонової кислоти?

A * з нітритною кислотою

B з формальдегідом

C утворення солей

D етерифікації

E ацілювання

 

Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічними реакціями:

A. *Ксантопротеіновою пробою

B. Біуретовою реакцією

C. При кип'ятінні з лугами з наступним додаванням ацетату свинцю

D. Реакцією з реактивом Фелінга

E. Розкладанням азотистої кислоти

 

60. Який із зазначених реагентів застосовують для встановлення амінокислотної послідовності пептидів?

A. *Реактив Едмана

B. Реактив Сенгера

C. Ацетат плюмбуму

D. Нітрита кислота.

E. Ацетилхлорид.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...