Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 22. А л к а л о ї д иГрупа піридину та піперидину

1. Молекули алкалоїдів в своєму складі містять гетероциклічні сполуки. Яка пара гетероциклів входить до складу нікотину?

A. *a-метилпіролідин і пірідин

B. Ізохінолін і пірідин

C. Пірідин і пірімідин

D. Піразол і імідазол

E. N-метилпіролідин і піридин

 

2. При окисненні нікотину в жорстких умовах утворюється:

A.* Піридин-3-карбонова кислота.

B. Піридин-2-карбонова кислота.

C. Піридин-4-карбонова кислота.

D. Піридин-2,3-дикарбонова кислота.

E. Піридин-3,4-дикарбонова кислота.

 

Група хіноліну

3. Алкалоїд хінін – похідне хіноліну. Він містить ядра хіноліну та хінуклідину, вінільний радикал, спиртову групу, метоксигрупу. В яку із перерахованих нижче реакцій не буде вступати хінін?

А. *Взаємодія з хлоридом заліза (Ш)

В. Реакція етерифікації

С. Обезбарвлення бромної води

D. Взаємодія з металічним натрієм

E. Взаємодія з Н2SO4 з утворенням відповідної солі.

 

Група індолу

 

4. Алкалоїди є отрутами, але в невеликій кількості їх використовують в медицині. Який з даних алкалоїдів викоритсовуються в очній практиці?

A. * Резерпін

B. Хінін

C. Нікотин

D. Кодеїн

E. Кофеїн

 

Група пурину

 

5. Виберіть правильну назву для пуринового алкалоїду теоброміну:

A. *3,7-диметилксантин

B. 1,3,7- триметилксантин

C. 1,3-диметилксантин

D. 3,8- диметилксантин

E. 1,8- диметилксантин

Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

A

B

C

D

E

D

E

 

Розділ 23. В У Г Л Е В О Д И

Прості ВУГЛЕВОДИ, або

Моносахариди

(не здатні гідролізуватися)

Класифікація

1. Вуглеводи в залежності від кількості атомів карбону поділяються на триози, тетрози, пентози, гексози. Який з наведених моносахаридів відноситься до пентоз?

A. * рибоза

B. Глюкоза

C. Фруктоза

D. Галактоза

E. Маноза

2. Який із моноцукрів відноситься до представників альдопентоз?

A. * Рибоза

B. Глюкоза

C. Галактоза.

D. Фруктоза

E. Маноза.

Який з наведених моносахаридів відноситься до представників альдопентоз?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

3. Класифікуйте даний вуглевод

A. *Альдопентоза

B. Кетогексоза

C. Альдогексоза

D. Кетопентоза

E. Дисахарид

 

4. Яку з цих сполук можна віднести до представників кетоз?

A. * Фруктоза.

B. Маноза.

C. Йодоза.

D. Галактоза.

E. Талоза.

 

5. Представником кетогексоз є:

A. *Фруктоза.

B. Глюкоза.

C. Рибоза.

D. Галактоза.

E. Маноза.

E. Дисахарид

Який з приведених моносахаридів є представником кетогексоз:A. *

B.

C.

D.

E.

 

6. До якого класу органічних сполук можна віднести D-фруктозу:

AБагатоатомний кетоспирт

BАльдегидоспірт

CБагатоатомний спирт

DСпиртокислота

EАльдегідокислота

168 З наведених нижче проекційних формул Фішера оберіть ту, яка відповідає D-глюкозі:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

7. Який із моноцукрів відноситься до представників альдогексоз?

А. *Глюкоза

В. Рибоза

С. Дезоксирибоза

D. Фруктоза

E. Ксилоза

 

8. Яку з цих сполук можна віднести до 5 атомних альдегідоспиртів?

A. *Глюкоза.

B. Арабіноза.

C. Рибоза.

D. Ксилоза.

E. Фруктоза.

 

9. Глюкоза відноситься до моноцукрів і є гетерофункціональною сполукою. Вказати її належність до:

A. * Aльдегідоспиртів

B. Кетоспиртів

C. Етерів

D. Естерів

E. Кислот

Будова

10. Вкажіть, при якому атомі вуглецю знаходиться глікозидний гідроксил в молекулі глюкопіранози

A. *С1

B. С2

C. С3

D. С4

E. С6

 

Яка з наведених формул відповідає a-D-глюкопіранозі?

A

B

C

D

E

 

Стереомерія

11. Який з моносахаридів не є ізомером глюкози?

A. *рибоза

B. галактоза

C. маноза

D. фруктоза

E. ксилоза

12. Оптична активність моносахаридів зумовлена:

A. * наявністю асиметричних атомів карбону в молекулі

B. асиметрією кристала

C. ускладненням обертання навколо σ-зв'язку

D. наявністю альдегідної чи кетонної групи

E. кількістю гідроксильних груп в молекулі

 

Число оптических изомеров определяется по формуле N=2n. Укажите количество стереоизомеров для соединения:

A. *4

B. 2

C. 3

D. 8

E. 6

 

13. Молекули моносахаридів містять кілька асиметричних атомів вуглецю. Вкажіть кількість стереоізомерів для кетогексози формули:

A. *вісім

B. шість

C. десять

D. чотири

E. п’ять

 

14. Вкажіть кількість асиметричних атомів вуглеводу в нециклічній формі глюкози:

A. *4

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

 

Який з наведених моносахаридів не є ізомером глюкози?

A B

C D

E

 

Одержання

15. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

А. * Глюкоза

В. Фруктоза

С. Маноза

D. Рибоза

E. Галактоза

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...