Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакції за участю циклічних форм24. Глюкоза взаємодіє з: 1)Br2 (H2O); 2) HNO3;
3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH; 5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі?

A. *3, 5

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 2, 5

E. 1, 2

 

25. В молекулі моносахаридів один із гідроксилів володіє підвищеною реакційною здатністю. Вкажіть, який тип сполуки утворюється при взаємодії моносахаридів зі спиртом

A. *Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

Реакція циклічної форми глюкози зі спиртами приводить до утворення циклічних ацеталів які називаються:

A. *Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

 

299 При взаємодії циклічних форм моносахаридів зі спиртами у присутності кислотного каталізатора утворюються:

A Глікозиди

B Естери

C Озазони

D Кислоти

E Оксокислоти

 

Реакція циклічної форми глюкози зі спиртами приводить до утворення циклічних ацеталів які називаються:

AГлікозиди

BПрості ефіри

CСкладні ефіри

DНапівацеталі

EОзазони

 

 

26. Який реагент використовується для одержання
етил-D-глюкопіранозиду з D-глюкопіранози?

A. * Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

 

27. Яка з перелічених реакцій відбувається з глюкозою у цьому випадку

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ?

A. * спиртове бродіння

B. гідроліз глюкози

C. окислення глюкози

D. молочно-кисле бродіння глюкози

E. відновлення глюкози

71 Яку назву має зазначена реакція: C6H12O6 ¾ ензими® 2C2H5OH + 2CO2?

A*. Спиртове бродіння глюкози

B. Гідроліз глюкози

C. Відновлення глюкози

D. Окислення глюкози

E. Молочнокисле бродіння глюкози

 

28. Визначте тип реакції
С6Н12О6 → 2Н3С - СН(ОН) - СООН

A. * молочно-кисле бродіння глюкози

B. гідроліз глюкози

C. окислення глюкози

D. спиртове бродіння

E. відновлення глюкози

 

29. В результаті бродіння вуглеводу утворилися дві речовини, одна з яких є похідною з тією ж самою кількістю атомів карбону насиченого вуглеводню, що одержують при електролізі водного розчину натрій пропіонату. Якого виду бродіння зазнав вуглевод?

A. *Бутиратнокислого

B. Пропіоновокислого

C. Ацетонобутанолового

D. Молочнокислого

E. Спиртового

 

30. Яка із наведених кислот називається вітаміном С ?

A. * Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова

 

Яка із перелічених кислот називається вітаміном С ?

AАскорбінова

BБарбітуроваCНікотинова

DФолієва

EОротова

 

 

Ідентифікація

31. У фармацевтичній хімії як реактив для визначення альдегідної групи використовують

A. * Аміачний розчин оксиду срібла

B. Бромну воду

C. Гідроксид калію

D. Розчин перманганату калію

E. Розчин сульфатної кислоти

 

32. За допомогою якого реактиву можна якісно визначити наявність альдегідної групи в структурі глюкози?

A. * Аміачного розчину Ag2О

B. Бромної води

C. КОН

D. Розчину КМnО4

E. HCl

 

33. Яка із наведених речовин дає реакцію “срібного дзеркала”?

A. * Глюкоза

B. сахароза

C. Сорбіт

D. Метил-альфа-D-глюкопіранозид

E. Пентаацетил альфа-D-глюкопіраноза

 

34. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала?

A. * глюкозу

B. сахарозу

C. метилглюкопіранозид

D. ацетон

E. оцтову кислоту

 

35. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу.

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів.

D. Підтвердити СН-кислотність.

E. Одержати напівацеталь.

 

36. Які з перерахованих реакцій використовуються у фарманалізі для ідентифікації моносахаридів?

A. * Оксидація реактивом Толленса

B. Дія FeCl3

C. Дія KMnO4

D. Дія H2O2

E. Дія O2

 

37. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу від мальтози?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH

 

38. Фруктоза- кетогексоза, міститься у фруктах і в меді. Вкажіть явище, що є причиною позитивної реакції «срібного дзеркала»

A. *Епімеризація

B. Мутаротація

C. Таутомерія

D. Структурна ізомерія

E. Енантіомерія

 

Фруктоза може давати реакцію "срібного дзеркала" тому що:

AВ слабколужному середовищі вона може перетворюватись у глюкозу

BФруктоза мутаротує

CФруктоза і глюкоза - ізомери

DФруктоза і глюкоза – енантіомери

EФруктоза і глюкоза - діастереомери

 

39. При взаємодії гідроксиду міді (II) з глюкозою утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність у молекулі глюкози:

A. * Декількох гідроксильних груп

B. Однієї гідроксильної групи

C. Альдегідної групи

D. карбонільної групи

E. Карбоксильної групи

 

40. При взаємодії гідроксиду міді (ІІ) з глюкозою (на холоді) утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність в молекулі глюкози:

A. α-глікольного фрагменту

B. однієї гідроксильної групи

C. карбоксильної групи

D. піранового ядра

E. первинного спиртового гідроксилу

 

41. Дано в 3-х пронумерованих пробірках розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна виявити фруктозу?

A. * Реактив Селіванова

B. Реактив Люголя

C. Реактив Феллінга

D. Реактив Марки

E. Реактив Толленса

 

42. Рибоза

A. * легко окислюється реактивом Фелінга

B. виявляє кислотні властивості

C. виявляє основні властивості

D. легко гідролізується

E. дає реакцію дегідрування

 

Складні вуглеводи

(при гідролізі утворюють моносахариди)

 

Дисахариди

Назвіть дисахарид:

Aβ-лактоза

Ba-лактоза

Cβ-мальтоза

Dβ-целобіоза

Eсахароза

298 Назвіть дисахарид:

Aβ-целобіоза

Ba-целобіоза

Ca-мальтоза

Dβ- мальтоза

Eсахароза

Одержання

1. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

A. * мальтоза

B. Лактоза

C. Целобіоза

D. Сахароза

E. Пірогалоза

 

Будова

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...