Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номенклатура та ізомерія. 1. Глутамінова кислота є біологічно активною сполукою 

1. Глутамінова кислота є біологічно активною сполукою. Вказати компонентом якого класу вона є.

A. * Білків.

B. Ліпідів.

C. Вуглеводів.

D. Вуглеводнів.

E. Вітамінів.

Хімічні властивості

2. Структурними компонентами білків є

A. *α, L-амінокислоти

B. Рибоза, дезоксирибоза, азотисті основи, фосфорна кис- лота

С. Глюкоза, дезоксиглюкоза, азотисті основи, фосфорна кислота

D. α, D-амінокислоти

E. Рибоза, дезоксирибоза, гідроксипурин, фосфорна кислота

 

3. Переважно якими зв'язками формується первинна структура білкової макромолекули?

A. *Поліпептидними

B. Гідрофобними

C. Водневими

D. Дисульфідними

E. Силами Ван-дер-Ваальса

 

4. Переважно якими зв'язками формується вторинна структура білкової макромолекули?

A. *Водневими

B. Поліпептидними

C. Гідрофобними

D. Дисульфідними

E. Силами Ван-дер-Ваальса

 

Розділ 25. Н у к л е ї н о в і к и с л о т и

 

1. Структурними компонентами нуклеїнових кислот є:

A. * рибоза [дезоксирибоза], азотисті основи, фосфорна кислота

B. α, L-амінокислоти

C. α, D-амінокислоти

D. рибоза [дезоксирибоза], гідроксипурини, фосфорна кислота

E. дезоксиглюкоза [глюкоза], пуринові і піримідинові основи, фосфорна кислота

 

2. АТФ у багатьох біохімічних процесах виступає як «депо» енергії. При розщепленні яких зв’язків в молекулі АТФ вивільняється ця енергія?

A.* Макроергічних зв’язків

B. Ангідридних зв’язків

C. N-глікозидних зв’язків

D. Складно-ефірних зв’язків

E. Водневих зв’язків

 

3. Аденін-Тимін, Гуанін-Цитозин – пари комплементарних основ, що забезпечують існування подвійної спіралі молекули ДНК. Вкажіть тип зв’язку, що утворюється між комплементарними основами:

A. *Водневий звязок

B. Ковалентний π-звязок

C. Іонний звязок

D. Ковалентний σ-звязок

E. Семіполярний звязок

 

4. Яка із перерахованих сполук після взаємодії з нітритною кислотою буде комплементарною аденіну?

А. *4-Аміно-2-гідрокси-5-метилпіримідин.

В. 2-аміно-6-гідроксипурин

С. 6-амінопурин

D. 5-амінопіримідин

E. 5-аміно-2-гідрокси-4-метилпіримідин

 

5. Вкажіть вид таутомерії, притаманний для піримідинових основ – тиміну, урацилу, цитозину:

A. * лактим-лактамна

B. нітро-аци-нітро

C. кето-енольна

D. тіон-тіольна

E. азольна

 

Розділ 26. Неомилювані ліпіди

Терпени

1. До терпенових вуглеводів відносяться ненасичені вуглеводні складу (С5Н8)n. З яких фрагментів складаються молекули терпенів?

A. * Ізопрену

B. Хлоропрену

C. БутадієнуD. Метилізопрену

E. Диметилізопрену

 

2. Терпени є одним з класів органічних сполук. З яких фрагментів побудовані молекули терпенів?

A. * Ізопрену

B. Хлорпрену

C. Бутадієну

D. Метилізопрену

E. Диметилізопрену

 

3. Терпенові вуглеводи є ненасиченими органічними сполуками. Яку кількість ізопренових фрагментів містять монотерпени?

A. * два

B. Три

C. Чотири

D. П’ять

E. Вісім

 

4. Терпени є ненасиченими кисневмісними органічними сполуками, які класифікують в залежності від кількості фрагментів. Яке число монофрагментів містять монотерпени?

A. * два

B. Три

C. Чотири

D. П’ять

E. Вісім

 

5. Терпени відносяться до неомилюваних ліпідів і включають терпенові вуглеводні і терпеноїди. Терпеноїди це:

A. *Кисневмісні похідні терпенових вуглеводнів

B. Азотвмісні похідні терпенових вуглеводнів

C. Фосфорвмісні похідні терпенових вуглеводнів

D. Сірковмісні похідні терпенових вуглеводнів

E. Кремнійвмісні похідні терпенових вуглеводнів

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...