Главная Обратная связь

Дисциплины:


Катіони 1 аналітичної групи 

1. Який аналітичний ефект спостерігається під час визначення катіону калію розчином натрій гексанітрокобальтату (ІІІ)?

А. * Жовтий осад

В. Білий осад

С. Жовте забарвлення розчину

D. Чорний осад

Е. Червоний осад

 

2. На аналіз поступила безбарвна кристалічна речовина, яка добре розчинна у воді. При проведенні проб з груповими реагентами (2н HCl, 2н H2SO4, 2н NaOH, концентрованим NH4OH) всі реакції дали негативний результат. Проба з реактивом Неслера також дала негативний результат. При додаванні до розчину гексанітрокобальтату (ІІІ) натрію утворився жовтий кристалічний осад, що свідчить про наявність в розчині:

A. * Катіонів калію

B. Катіонів амонію

C. Катіонів натрію

D. Катіонів літію

E. Катіонів магнію

 

3. Для зв'язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:

А. * Ацетату натрію

В. Гідроксиду натрію

С. Аміаку

D. Сірчаної кислоти

Е. Соляної кислоти

 

4. Яка пара йонів не заважає один одному при виявленні?

А. * K+, Na+

В. NH4+, K+

С. NH4+, Na+

D. Li+, NH4+

Е. Такої пари для І аналітичної групи немає

 

5. Який катіон знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з лугом виділяється газ з різким запахом:

А.*Амонію

В. Свинцю (ІІ)

С. Ртуті (І)

D. Срібла

E. Ртуті (ІІ)

 

6. В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A. * Реактиву Несслера

B. Калію хромату

C. Цинку уранілацетату

D. Реактиву Чугаєва

E. Натрію сульфату

 

7. Яка із вказаних реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?

A. * Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні

B. Реакція з калію гексагідроксоантимонатом

C. Реакція з натрію гексанітрокобальтом(Ш)

D. Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (П) в лужному середовищі

E. Реакція з натрію гексанітрокобальтом(Ш) в кислому середовищі

 

8. При проведенні аналізу сумішей катіонів за систематичним ходом необхідно відділити катіони першої аналітичної групи . Груповим реактивом для іонів першої аналітичної групи є:

A. * Жоден з цих реактивів

B. Гідроксид натрію

C. Гідроксид амонію

D. Хлоридна кислота

E. Сульфатна кислота

 

9. Аналізуючий розчин містить катіони калію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цій суміші катіони калію:

A. * Кислота винна

B. Кислота щавелева

C. Кислота оцтова

D. Кислота бензойна

 

10. При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині:A. * Іонів амонія

B. Карбонат-іонів

C. Іонів свинцю

D. Іонів вісмуту

 

11. Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони натрію.

A. * Цинкуранілацетат

B. Калію гексагідроксостібат

C. Реактив Несслера

D. Кислота винна

E. Кислота бензойна

 

12. В фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію використовують реакцію з:

A. * 2-метоксі-2-фенілоцетовою кислотою

B. 8-оксихіноліном

C. Дифеніламіном

D. Діацетилдіоксимом

E. Тетрафенілборатом

 

13. Який висновок про склад досліджуваного розчину можна зробити, виходячи з того факту, що він не утворює осадів ні з: 1) HCl; 2) H2S; 3) (NH4)2S; 4) (NH4)2CO3

A. * Солі Натрію і Алюмінію

B. Солі Калію і Плюмбуму

C. Солі Магнію і Кальцію

D. Солі Літію і Натрію

E. Солі Літію і Стронцію

 

14. Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення калію реагентом гідротартратом натрію?

A. * Утворюється білий кристалічний осад

B. Розчин набуває жовтого забарвлення

C. Утворюється білий аморфний осад

D. Випадає бурий осад

E. Випадає жовтий осад

 

15. Яка з названих реакцій виявлення катіону амонію є надчутливою?

A. * Реакція з лугом під час нагрівання у газовій камері

B. Реакція з дигідроантимонатом калію

C. Реакція з гексанітрокобальтом [ІІІ] натрію

D. Реакція з тетрайодомеркуратом [ІІ] калію у лужному середовищі

E. Реакція з гексанітрокобальтом [ІІІ] натрію у кислому середовищі

 

16. Розчин натрію дигідрофосфату є:

A. * Розчином двоосновної кислоти.

B. Розчином амфоліту

C. Розчином середньої солі

D. Насиченим розчином малорозчинної сполуки

E. Розчином суміші солей (дигідрофосфату і гідрофосфату)

 

17. В якому розчині присутні катіони лише I аналітичної групи?

A. * Na+, K+, NH4+

B. Na+, Fe2+, Fe3+

C. NH4+, Cu2+, Hg22+

D. K+, Ag+, Al3+

E. K+, NH4+, Zn2+

 

18. Чому І аналітична група катіонів не має групового реагенту?

A. * Більшість сполук катіонів I групи добре розчинні

B. Більшість розчинів солей безбарвні

C. Катіони I групи забарвлюють полум’я пальника

D. Катіони I групи слабкі комплексоутворювачі

E. Солі слабких кислот цих катіонів піддаються гідролізу

 

19. Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони амонію.

A. * Калію тетрайодомеркурат (ІІ)

B. Натрію гідротартрат.

C. Натрію ацетат

D. Калію гексаціаноферат(ІІ)

E. Цинкуранілацетат.

20. Для виявлення катіону амонію до проби додали реактив калію тетрайодомеркурату (ІІ). Якого кольору утвориться осад при наявності катіону

амонію?

A. * Цегляно-червоного.

B. Білого.

C. Чорного.

D. Жовтого.

E. Коричневого

 

21. Запропонуйте послідовний ряд реагентів для визначення калій - та ацетат - іонів у фармпрепараті:

A. * Натрій гідрогентартрат, сульфатна кислота

B. Натрій гексанітрокобальтат (11), амоній хлорид

C. Натрій тетрафенілборат, натрій йодид

D. Реактив Неслера, сульфатна кислота

E. Натрій карбонат, хлоридна кислота

 

22. Сухий залишок, одержаний після випарювання розчину, що аналізується, забарвлює безбарвне полум’я пальника в жовтий колір, а при розгляді через синє скло – у фіолетовий.Які катіони знаходились в сухому залишку?

A. * Na+, K+

B. Ca2+, K+

C. Na+, Sr2+

D. Li+, Ba2+

E. Na+, Ca2+

 

23. Необхідно провести ідентифікацію суміші, що містить катіони І аналітичної групи ( Li+, Na+, K+, NH4+).Який з цих катіонів виявляють реактивом Неслера?

А. * Амоній

В. Натрій

С. Літій

Д. Калій

Е. Усі зазначені катіони

 

24. Провізор-аналітик проводить ідентифікацію калію ацетату. За допомогою якого реактиву він підтверджує наявність калію в досліджуваній речовині?

А. * Розчин тартратної кислоти

В. Розчин калію перманганату

С. Розчин заліза (ІІІ) хлориду

Д. Розчин натрію гідроксиду

Е. Розчин форміатної кислоти

 

Катіони ІІ аналітичної групи

 

1. На чому ґрунтується розділення аргентум хлориду від гідраргірум (І) хлориду:

А. * На різній розчинності у розчині амоніаку

В. На різній розчинності у соляній кислоті

С. На різній розчинності у лугах

D. На різній розчинності у гарячій воді

Е. На різній розчинності у сірчаній кислоті

 

2. На чому ґрунтується відокремлення плюмбум (ІІ) хлориду від інших хлоридів ІІ аналітичної групи:

А. * На різній розчинності у гарячій воді

В. На різній розчинності у соляній кислоті

С. На різній розчинності у лугах

D. На різній розчинності у розчині аміаку

Е. На різній розчинності у сірчаній кислоті

 

3. До розчину, який містить катіони ІІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) додали невелику кількість концентрованого розчину амоніаку і 3-4 краплі розчину формальдегіду. Пробірку занурили у гарячу воду і на стінках пробірки з’явилась дзеркальна плівка. Наявність якого катіону обумовлює цю реакцію?

A. * Катіон арґентуму

B. Катіон гідраргіруму (І)

C. Катіон плюмбуму

D. Катіон барію

E. Катіон літію

 

4. При аналізі фармпрепарату необхідно розділити суміш хлоридів катіонів 2 аналітичної групи (аргентум (+1) та меркурій (+1)). Запропонуйте розчин реагенту для такого розділення:

А. * Амоніаку

В. Хлоридної кислоти

С. Сульфатної кислоти

D. Калій гідроксиду

Е. Калій карбонату

 

5. При додавання розведенного розчину хлорводневої кислоти до розчину, що аналізується, утворився білий сирнистий осад. Про присутність яких іонів це свідчить?

А. * Аргентум

В. Ферум (ІІ)

С. Барій

D. Амоній

Е. Йод

 

6. Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2 Н розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

A. * Аргентуму (І)

B. Плюмбуму (ІІ)

C. Меркурію (І)

D. Меркурію (ІІ)

 

7. До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:

A. * Hg22+

B. Ag+

C. Pb2+

D. Ba2+

8. До розчину, якій містить катіони меркурію(I), додали розчин хлоридної кислоти. До утвореного осаду додали розчин аміаку. Вкажіть хімічний склад осаду:

A. * [HgNH2]Cl+Hg;

B. Hg2O;

C. [HgNH2]Cl;

D. Hg(OH)2;

9. Відомо, що до складу досліджуваної суміші входять катіони другої аналітичної групи. До другої аналітичної групи належать катіони, які утворюють:

A. * Осади із хлоридною кислотою

B. Осади із нітратною кислотою

C. Осади із гідрофосфатом натрію

D. Осади із нітратом натрію

 

10. До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється в гарячій воді, надлишку реагенту і в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність в розчині:

A. * Катіонів свинцю (ІІ)

B. Катіонів срібла (І)

C. Катіонів вісмуту (ІІІ)

D. Катіонів ртуті (ІІ)

E. Катіонів ртуті (І)

11. До досліджуваного розчину додали 1М розчин сірчаної кислоти. Випав осад білого кольору, який розчиняється в лугах. Це свідчить про присутність в розчині:

A. * Катіонів свинцю (ІІ)

B. Катіонів кальцію (ІІ)

C. Катіонів барію (ІІ)

D. Катіонів срібла (І)

E. Катіонів ртуті (І)

12. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До другої групи катіонів належать катіони Pb2+, Ag+, Hg22+. Вказати груповий реагент для другої групи катіонів.

A. * Розчин HCl

B. Розчин H2SO4

C. Група не має групового реагенту

D. Розчин NaOH

E. Розчин NH3

13. Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція «золотого дощу») - це реакція:

A. * Утворення осаду PbІ2

B. Утворення осаду PbCl2

C. Утворення осаду AgІ

D. Утворення осаду HgІ2

E. Утворення осаду Hg2І2

14. В якісному аналізі характерною реакцією на катіони срібла є:

A. * Реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку, який знову утворюється при додаванні НNО3.

B. Реакція "золотого дощу"

C. Реакція утворення червоного розчину роданіду заліза

D. Реакція утворення турнбулевої сині

E. Реакція утворення берлінської лазурі

15. Користуючись таблицею добутку розчинності , визначте , яким із реагентів можна повніше осадити іони срібла із розчину нітрату срібла?

A. * Сульфідом натрію

B. Хроматом натрію

C. Оксалатом амонію

D. Сульфітом натрію

E. Сульфатом натрію

16. За якою реакцією можна визначити форміатну кислоту:

A. * З [Ag(NH3)2]OH;

B. З Br2;

C. З розчином KMnO4;

D. З розчином FeCl3;

E. З NaOH.

17. Які катіони містилися в розчині, якщо при додаванні до нього хлорводневої кислоти утворюється осад, після обробки якого розчином аміаку, відбувається часткове розчинення і почорніння нерозчинного осаду?

A. * Срібло і ртуті(I)

B. Срібла і барію

C. Срібла і свинцю

D. Срібло і ртуть(П)

E. Ртуть(П) і ртуть(I)

18. На розчин, одержаний після обробки осаду хлоридів катіонів II групи гарячою водою, подіяли розчином калію дихромату. Утворився жовтий осад, нерозчинний в оцетовій кислоті, але розчинний в лужному середовищі. Які катіони містив досліджуваний розчин?

A. * Свинцю (ІІ)

B. Ртуть (ІІ)

C. Барію

D. Срібло (І)

E. Кальцію

19. Які катіони I-III аналітичних груп знаходяться в досліджуваному розчині, якщо з розчином лугу утворюється осад, розчинний в надлишку лугу?

A. * Свинцю (ІІ)

B. Ртуть(I)

C. Барію

D. Срібло (І)

E. Кальцію

20. При виконанні систематичного ходу аналізу по кислотно-основному методу для відділення свинцю (II) сульфату від сульфатів катіонів III групи осад обробляють розчином:

A. * 30%-го амонія ацетату

B. Амонія оксалата

C. Амонія карбонату

D. Натрію тіосульфату

E. Натрію фториду

21. При аналізі суміші катіонів (Сa2+, Ba2+, Pb2+) ці іони осадили сульфатною кислотою. Як можна відокремити домішку PbSO4 від суміші сульфатів барію та кальцію?

A. * Промиванням осаду розчином лугу.

B. Перекристалізацією осаду.

C. Промиванням осаду концентрованою H2SO4.

D. Промиванням осаду розчином ацетатної кислоти.

E. Промиванням осаду розчином аміаку.

 

22. До другої групи катіонів належать катіони Pb2+, Ag+, Hg22+. Вказати груповий реагент для другої групи катіонів.

A. * Розчин HCl

B. Розчин H2SO4

C. Група не має групового реагенту

D. Розчин NaOH

E. Розчин NH3

 

23. При визначенні одного з катіонів ІІ аналітичної групи використовують реакцію «золотого дощу» . Продуктом цієї реакції є:

A. * Утворення осаду PbІ2

B. Утворення осаду PbCl2

C. Утворення осаду AgІ

D. Утворення осаду HgІ2

E. Утворення осаду Hg2І2

 

24. Виберіть реагент, що дозволяє відділити осад BaSO4 від осаду PbSO4:

A. * NH4CH3COO

B. NH4Cl

C. Na2CO3

D. (NH4)2CO3

E. KHCO3

 

25. При додаванні до досліджуваного розчину лугу випав чорний осад, а при нагріванні утворився газ з різким запахом. Вкажіть яка пара катіонів знаходиться в розчині:

A. * Ртуті(I) і амонію

B. Натрію і амонію

C. Ртуті(I) и ртуті(II)

D. Калію і амонію

E. Свинцю і амонію

 

26. Укажіть, який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl вiд AgI?

A. * Водний розчин аміаку

B. Концентрована нітратна кислота

C. Розведена нітратна кислота

D. Концентрований розчин калію хлориду

E. Розчин сульфатної кислоти

 

27. Досліджуваний розчин утворив з розчином нітрату срібла білий сирнистий осад, розчинний в розчині аміаку. Вкажіть склад отриманого осаду.

A. * Срібла хлорид

B. Срібла бромід

C. Срібла йодид

D. Срібла роданід

E. Срібла сульфід

 

28. При дії групового реагенту на катіони ІІ аналітичної групи утворюється осад PbCl2 ,який розчиняється у:

А. * Гарячій воді

В. 0,2М розчин натрію карбонату

С. 2М розчині сульфатної кислоти

Д. Етанолі

Е. Насиченому розчині натрію карбонату

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...