Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика РОЗЧИНів 1 страница(Закон Рауля, Осмометрія, Ебуліоскопія, кріоскопія, Закони Коновалова)

1. У відповідності з законом Генрі, парціальний тиск парів розчиненої речовини прямопропорційний його

A.*Молярній частці

B. Масовій частці

C. Молярній масі

D.Об’ємній частці

E.Моляльній концентрації

2. Колігативні властивості розчинів залежать тільки від

А. *Числа частинок

В. Тиску і температури

C. Числа фаз

D. Властивостей розчиненої речовини

E. Числа компонентів

 

3.Який із приведених нижче розчинів одинакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

A. *Алюмінію нітрат

B.Глюкози

C. Натрію хлорид

D.Магнію сульфат

E. Калію йодид

 

4. Визначення підвищення температури кипіння водно-спиртових сумішей є фармакопейним методом кількісного визначення спирту в цих сумішах. Цей метод називається

A. *Ебуліоскопія

B.Кріоскопія

C.Осмометрія

D. Віскозиметрія

E. Потенціометрія

5.Кріоскопічна стала рівна пониженю температури замерзания розчину який містить 1 моль речовини в

A.*1000г розчинника

B. 1 літрі розчинника

C. 100г розчину

D. 1 літрі розчину

E.1000г розчину

6.Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші заснований на експериментальному визначенні

A. *Температур кипіння

B. Температур кристалізації

C. Опору

D. Температур розчинення

E. Осмотичного тиску

7.Цинк хлорид використовується в якості в'язкого та асептичного засобу. Визначите масову долю розчину, який містить 5 г ZnCl2 в 100 г розчину.

A. *5 %

B. 10 %

C. 0,5 %

D. 0,1 %

E. 0,01 %

8.Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерне для розчину

A. *MgSО4

B. AgNО3

C. NaNО2

D. NaCl

E. KI

9.При визначенні кількості еритроцитів лаборант помилково помістив кров у 9 % розчин NaCl . Яке явище буде спостерігатися?

A. *Плазмоліз

B. Гемоліз

C. Гемоліз і плазмоліз

D. Лізис

E. Залишаються без змін

 

10.При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується

A. *Ізотонічний коефіцієнт

B. Осмотичний коефіцієнт

C. Коефіцієнт активності

D.Кріоскопічна константа

E. Ебуліоскопічна константа

11.Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині, як ізотонічні розчини?

A. *700 – 800кПа

B. 200 – 300кПа

C. 300 – 400кПа

D. 500 – 600кПа

E.900 – 1000кПа

12.Який осмотичний тиск у розчинах ліків, що застосовують в медицині, як ізотонічні до крові?

A. *740 – 780 кПа

B. 420 – 448 кПа

C. 900 – 960 кПа

D. 600 – 670 кПа

E. 690 – 720 кПа

13.Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині в якості ізотонічних розчинів або кровозамінників?A. *770-800 кПа

B. 200-300 кПа

C. 300-400 кПа

D. 500-600 кПа

E. 900-1000 кПа

14.Ізотонічність – одна із вимог, яка ставиться до ін’єкційних розчинів. Що відбувається з еритроцитами поміщеними в гіпотонічний розчин?

A. *Набухають і руйнуються

B. Зморщуються

C.Змінюють колір

D. Набувають заряду

E. Змін немає

 

15. Пониження температури кристалізації розчину пропорційне концентрації розчиненої речовини, вираженої

A.*Моляльністю

B. Молярною часткою

C. Молярністю

D. Масовою часткою

E. Молярною масою еквівалента

16.Ізотонічність – обов’язкова вимога, яка ставиться до інфузійних розчинів і очних крапель. Чи ізотонічні при одній температуре 1 % розчини глюкози і калій йодиду?

A. *Ні

B. Так

C. Так при 310 К

D. Так при 298 К

E. Так при 273 К

17. Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вище перелічених розчинів буде замерзати при більш високій температурі?

A. *Сахарози

B. AlCl3

C. CaCl2

D. КCl

E. Na2SO4

18. Серед перечислених водних розчинів лікарських речовин, моляльність яких становить 0,1 моль/кг, максимальне підвищення температури кипіння відповідає розчину

A. *Натрію ацетату

B. Глюкозі

C. Нікотиновій кислоті

D.Етанолу

E. Аскорбіновій кислоті

19. Азеотропні суміші застосовують у фармації. Яке співвідношення характеризує склад пари та розчину у точках екстремуму на кривих Коновалова?

A.(пари) = х (розчину)

B. х (пари) < х (розчину)

C. х (пари) > х (розчину)

D.х (пари) = 2 х (розчину)

E. 2 х (пари) = х (розчину)

20. Які розчини можна використовувати як інфузійні?

A. *Ізотонічні

B. Гіпертонічні

C. Гіпотонічні

D. Колоїдні

E. Ідеальні

21.В фармацевтичній практиці широко використовують ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду потрібно взяти для приготування 100 г ізотонічного розчину?

A. *0,85 г

B. 8,5 г

C. 4,5 г

D. 0,45 г

E. 5,0 г

22.Визначення ∆Ткип. водно-спиртової суміші є фармакопейним методом кількісного визначення спирту. Який метод дозволяє визначити ∆Ткип.?

A. *Ебуліоскопія

B. Кріоскопія

C. Ентероскопія

D. Осмометрія

E. Кондуктометрія

23.Для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а такж оцінки ізотонічної концентрації, може бути використаний метод

A. *Кріоскопія

B. рН-метрія

C. Полярографія

D. Колориметрія

E. Потенціометрія

24.Чи може розчин нелеткої речовини кипіти при температурі нижчій, ніж розчинник?

A. *Не може взагалі

B. Може при негативному відхиленні від закону Рауля

C. Може при позитивному відхиленні від закону Рауля

D.Може для азеотропних сумішей

E. Може для розчинів електролітів

25.Ебуліоскопічна стала це:

A. *Чинник, що характеризує природу розчинника

B. Чинник, що характеризує природу розчиненої речовини

C. Підвищення температури кипіння одномолярного розчину

D. Пониження температури кипіння одномоляльного розчину

E. Депресія температури замерзання одномолярного розчину

26.Ебуліоскопічна стала це:

A. *Моляльне підвищення температури кипіння

B. Молярне зниження температури замерзання

C. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розбавленим розчином

D. Відносне підвищення тиску насиченої пари розчинника над концентрованим розчином

E. Молярне підвищення температури кипіння

27.Кріоскопічні постійні води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно рівні 1,86; 5,12; 4,9; 3,9;40,0. Який із цих розчинів Ви виберете для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

A. *Камфору

B. Хлороформ

C. Оцтову кислоту

D. Бензол

E. Воду

28.В фізико-хімічній лабораторії були приготовлені водні розчини сечовини, глюкози, натрію сульфату, алюмінію сульфату і натрію бензоату однакової молярної концентрації. Який із перелічених розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298 К?

A. *Розчин алюмінію сульфату

B. Розчин сечовини

C. Розчин глюкози

D. Розчин натрію бензоату

E.Розчин натрію сульфату

29.Для внутрішньовенних ін’єкцій використовують водний розчин СаСl2 з масовою часткою 10%. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнту СаСl2 у водному розчині?

A. *3

B. 4

C. 2

D. 5

E. 1

30.Кислі розчини мають кислий смак, лужні – смак мила. Зливають рівні об’єми розчинів хлороводневої кислоти та гідроксиду натрію однакової концентрації. Який смак одержаного розчину?

A. *Солоний

B. Кислий

C. Смак мила

D. Не має смаку

E. Солодкий

31.Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

A. *Хлориду кальцію

B. Хлориду літію

C. Хлориду калію

D. Фенолу

E.Етанолу

32.В технології фармацевтичних препаратів інколи потрібно проводити процеси при низьких температурах. В якому з розчинів почнеться кристалізація першою, при умові їх однакової моляльності?

A. *C6H12O6

B. NaCl

C. CaCl2

D. Al2(SO4)3

E.KBr

33.При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується

А. *Ізотонічний коефіцієнт

В. Осмотичний коефіцієнт

C. Коефіцієнт активності

D. Кріоскопічна константа

E. Ебуліоскопічна константа

34.Кріоскопічна та ебуліоскопічна сталі залежать від

A. *Природи розчинника

B.Концентрації розчину

C. Температури

D. Природи розчиненої речовини

E. Наявності каталізатора

35.Закон Вант-Гоффа для осмотичного тиску для розчинів електролітів виражається математичним рівнянням:

A. *π = iCmRT

B. π = m/MRT

C. π = CmRT

D. π = iCнRT

E. π = CмRT

36.Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

A. *Рівним атмосферному

B. Мінімальним

C. Максимальним

D. Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі

E. Рівним тиску насиченої пари при 273 К

37.При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,1 М розчинів: глюкози, сахарози, AlCl3, KNO3, CaCl2, має найбільший осмотичний тиск?

A. *0,1 М розчин AlCl3

B. 0,1 М розчин глюкози

C. 0,1 М розчин сахарози

D. 0,1 М розчин CaCl2

E. 0,1 М розчин KNO3

38.Тиск насиченої пари розчинника над розчином, до складу якого входить нелетка речовина прямо пропорційний концентрації розчинника, яка виражена

A.*Молярною часткою (мольною часткою)

B. Моляльністю

C. Молярністю

D. Масовою часткою

E. Молярною масою еквівалента

39.Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, NaCl, Al2(SO4)3 і K3[Fe(CN)6] одинакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кипить при найбільшій температурі?

A. *Розчин Al2(SO4)3

B. Розчин K3[Fe(CN)6]

C. Розчин сахарози

D. Розчин CaCl2

E. Розчин NaCl

40.Від чого в першу чергу залежать величини колігативних властивостей розведених розчинів:

A. *Числа частинок розчиненої речовини

B. Природи розчинника

C. Природа розчиненої речовини

D. Молярної концентрація розчиненої речовини

E. Масової частка розчиненої речовини в розчині

41.При приготуванні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який із перелічених 0,01 М розчинів: сечовини, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, KCI, фруктози, мають найбільший осмотичний тиск?

A. *Al2(SO4)3

B. Сечовини

C. Фруктози

D. Cu(NO3)2

E. KCI

42.Приготовлені водні розчини NaCl, Al2(SO4)3, KІ, сечовини і гексаметилентетраміну однакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кристалізується при найнижчій температурі?

A. *Розчин Al2(SO4)3

B. Розчин NaCl

C. Розчин KІ

D. Розчин сечовини

E.Розчин гексаметилентетрааміну

43.Розчини, що використовуються для ін’єкцій мають бути ізотонічними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:

A. *Однаковий осмотичний тиск

B.Однаковий онкотичний тиск

C.Однакове рН розчинів

D. Однакова полярність молекул розчинених речовин

E. Однакова масова частка розчинених речовин

44.Кріометрія важливий метод визначення молекулярної маси. У якого з наведених розчинів однакової молярної концентрацїї депресія температури замерзання буде найбільшою?

A. * Кальцй хлориду

B. Гліцерину

C. Глюкози

D. Калій броміду

E. Натрій хлриду

45.Були приготовлені водні розчини сахарози, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вищеперелічених розчинів буде мати найбільш високу температуру кипіння?

A. *Розчин AlСl3

B.Розчин сахарози

C.Розчин фруктози

D.Розчин КCl

E. Розчин Na2SO4

46.При розрахунках кількостей допоміжних речовин, необхідних для ізотонування рідких лікарських форм, використовують значення ізотонічних коефіцієнтів Вант-Гоффа і. Вкажіть чому буде рівний коефіцієнт Вант-Гоффа для цинк сульфату, вважаючи, що ця речовина повністю дисоціює у водному розчині:

A. *і = 2

B. і = 0

C.і = 1

D.і = 3

E.і = 4

47.Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна температура кипіння відповідає розчину

A. *Натрію сульфату

B.Промедолу

C. Нікотинаміду

D.Резорцину

E.Йода

48.Вкажіть колігативну властивість розчинів, на якій базується метод визначення при 298 К молекулярної маси біополімера:

A.*Осмос

B.Зниження тиску пари над розчином

C.Кріоскопія

D. Ебуліоскопія

E. Дифузія

49.Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01 М водному розчині однакові. Вкажіть речовину розчин якої має найвищу температуру кипіння:

A. *Al2(SO4)3

B.KCl

C.Na3PO4

D. Cu(NO3)2

E.K3PO4

50.Другий закон Коновалова застосовують до нероздільно киплячих розчинів, які мають екстремальні точки на діаграмах стану і називаються

A. *Азеотропними сумішами

B.Ідеальними розчинами

C. Необмежено розчинними рідинами

D.Обмежено розчинними рідинами

E.Взаємно нерозчинними рідинами

51.Розчини електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

A.*2

B. 4

C. 3

D.5

E.7

52.Кріоскопічні сталі бензолу, оцтової кислоти, води, фенолу, камфори дорівнюють відповідно 5,12; 3,9; 1,86; 7,39; 40,00. Який з розчинників слід обрати для визначення молярної маси кріоскопічним методом?

A.*Камфору

B. Оцтову кислоту

C. Воду

D. Фенол

E.Бензол

53.Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта:

A. *1

B. 2

C. 3

D. 4

E.4,5

54.Ізотонічність – це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої речовини має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і температурі:

A. *Al2(SO4)3

B. Cu(NO3)2

C. CuSO4

D.C6H12O6

E.C12H22O12

55.Для кількох 1 % водних розчинів нелетких речовин визначили експериментально зниження температури кристалізації. Розчин якої речовини кристалізується при найнижчій температури, якщо молярна маса речовин така:

A. *60

B. 180

C. 342

D. 142

E.166

56.Для визначення молярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічної концентрації може бути використаний метод:

A. *Кріоскопії

B. Потенціометрії

C.рН-метрії

D. Колориметрії

E. Кондуктометрії

57.Проаналізовано ряд діаграм стану обмежено розчиних рідин. Встановлено, що до обмежено розчинних рідин не відноситься:

A.*Етанол-вода

B. Вода-бензол

C. Вода-хлороформ

D. Бензол-оцтова кислота

E.Метанол-гексан

58.В фармацевтичній промисловості для очистки і виділення ряду органічних речовин з високою температурою кипіння і нерозчинних у воді, можна застосувати

A. *Перегонку з водяною парою

B. Фракційну перегонку

C. Ректифікацію

D. Послідовну ректифікацію

E.Термічний аналіз

59.Процес розділення сумішей на чисті компоненти, який теоретично обґрунтовується законами Коновалова, зветься

A. *Ректифікацією

B. Екстракцією

C. Електрофорезом

D. Хроматографією

E.Осмосом

 

60.Водно-спиртові суміші широко застосовується в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?

A. *Нероздільно киплять

B. Не змішуються

C. Взаємодіють між собою

D. Не взаємодіють між собою

E. Мають критичну температуру змішування

 

61. У медичній практиці використовують ізотонічні розчини. Такими є розчини натрій хлориду і глюкози з масовими частками:

A. *0,85–0,9 %; 4,5–5%

B. 0,5–0,7 %; 0,5–7%

C. 0,2–0,3 %; 2,5–3%

D. 0,1–0,3 %; 5,5–6%

E. 4,5–5 %; 0,85%

 

62. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника (води) буде найбільшим над розчином NaCl:

A. *Гіпертонічним, з w (NaCl) = 20%

B. Гіпертонічним, з w (NaCl) = 10%

C. Ізотонічним, з w (NaCl) = 0,9%

D. Гіпотонічним, з w (NaCl) = 0,1%

E. Гіпотонічним, з w (NaCl) = 0,09%

63. Розчини, що використовуються для інєкцій, мають бути ізотонічними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:

A. *Однаковий осмотичний тиск

B. Однаковий онкотичний тиск

C. Однакове рН розчину

D. Однакова полярність молекул розчинених речовин

E. Однакова масова частка розчинених речовин

64. Який із приведених нижче розчинів одинакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск:

A. *Алюмінію нітрат

B. Глюкози

C. Натрій хлорид

D. Магній сульфат

E. Калій йодид

ЕЛЕКТРОХІМІЯ

(ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ ЕЛЕТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ ПОТЕНЦІАЛИ ТА ЕЛЕКТРОРУШІЙНІ СИЛИ, ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ)

1.Приготовлений розчин натрію нітрату залишили в незакритій колбі в літню спеку. Через кілька діб на дні колби виявилися кристали. Розчин над кристалами має назву

A. *Насичений

B. Ненасичений

C.Розбавлений

D. Пересичений

E.Концентрований

2. Як змінюється молярна електрична провідність розчину слабкого електроліту при його розведенні?

A.*Повільно зростає

B. Швидко зростає і досягає максимуму

C. Не змінюється

D. Швидко знижуватися

E.Повільно знижується

3. Для характеристики яких розчинів використовують ізотонічний коефіцієнт?

A.*Електролітів

B. Неелектролітів

C. Високомолекулярних речовин

D. Колоїдних ПАР

E.Колоїдних

4.Вкажіть, як змінюється молярна електропровідність сильного електроліту при даній температурі з розведенням:

A. *Швидко зростає і досягає максимуму

B. Повільно зростає

C. Не змінюється

D. Зменшується

E.Повільно зростає, а потім зменшується

5.Який з наведених електролітів має найбільшу електропровідність?

A. *Хлоридна кислота

B. Калію гідроксид

C. Літію нітрат

D. Цезію йодид

E.Барію сульфат

6. Для визначення ступеня дисоціації слабкого електроліту методом кондуктометрії, експериментально потрібно виміряти

A.*Опір розчину

B.Електрорушійну силу

C.Показник заломлення

D.В’язкість

E.Поверхневий натяг

7. Кондуктометрія – фармакопейний метод кількісного визначення лікарських препаратів. Вказати ряд катіонів, в якому електропровідність зменшується:

A.+, Li+, Na+

B.Na+, Li+, Н+

C. Li+, K+, Н+

D. K+, Na+, Н+

E.Na+, Н+ , Li+

 

8.З наведених катіонів найбільшу рухливість має йон

A.*Гідроксонію

B.Натрію

C.Калію

D.Літію

E.Амонію

9.Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 ×102 моль /л.

A.*2

B.6

C.8

D.1

E.9

10.Біопотенціали викликані різноманітними фізіологічними процесами, які призводять до виникнення на межі розділу фаз

A. *Подвійного електричного шару

B. Адгезійного шару

C.Абсорбційного шару

D. Дифузного шару

E.Нічого з переліченого

11.Вкажіть який параметр враховує відхилення властивостей реального розчину від ідеального

A.*Активність

B. Фугітивність

C. Ізотонічний коефіцієнт

D. Ступінь дисоціації

E.Концентрація

12.Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерно для розчину

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...