Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. *сприяють розкриттю квітокB. сприяють утриманню пилка

C. сприяють заплідненню квіток

D. приваблюють комах

E. захищають квітку від несприятливих умов існування

 

77. При морфологічному аналізі суцвіття встановлено, що його квітки прикріплені до однієї осі на різних рівнях, але за рахунок різної довжини квітконіжок розташовані в одній площині і утворюють

A. *Щиток

B. Кошик

C. Голівка

D. Зонтик

E. Завійка

 

78. В листках досліджуваної рослини по центру проходить чітко виражена головна жилка, від якої рівномірно відходять бічні жилки. Таке жилкування є

A. *Перистим

B. Пальчастим

C. Дуговим

D. Паралельним

E. Дихотомічним

 

79. Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до екологічної групи

A. *Мезофіти

B. Гідрофіти

C. Гігрофіти

D. Ксерофіти

E. Сукуленти

 

0. В процесі еволюції,у гороху виникли спеціальні пристосування – вусики, які є видозміною ...

A. *листка

B. стебла

C. кореня

D. пагона

E. бруньки

 

81. При вивченні суцвіття Chelidonium majus виявлено наступні ознаки: головна вісь дуже вкорочена, квіти на квітконіжках майже однакової довжини, які розташовані ніби в одній точці. Отже це суцвіття -

A. *зонтик

B. колос

C. голівка

D. завійка

E. сережка

 

82. Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони -

A. *Виткі

B. Лежачі

C. Прямостоячі

D. Чіпкі

E. Повзучі

 

83. У насінині квіткової рослини виявлена частина з поживними речовинами, що утворюється із триплоїдної зиготи. Цією частиною є ...

A. *триплоїдний ендосперм

B. сім'ядолі зародка

C. первинний корінець

D. зародкова брунечка

E. насінна шкірка

 

84. Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Руткові, що має залозистий помаранчевий екзокарпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

A. *гесперидій

B. гарбузина

C. піренарій

D. коробочка

E. стручок

 

85. Плід, що аналізується, псевдомонокарпний із здерев’янілим оплоднем і однією насіниною, шкірка якої не зростається з оплоднем. Такий плід носить назву...

A. *горіх

B. вислоплідник

C. сім’янка

D. зернівка

E. псевдомонокарпна кістянка

 

86. Морфологічний аналіз Rheum palmatum, що його суцвіття моноподіальне складне, на головній осі є бічні осі , якінесуть квітки на квітконіжках однакової довжини. Це суцвіття - ...

A. *складна китиця

B. складний щиток

C. складний зонтик

D. складний колос

E. однобічна китиця

 

87. Визначено, що в насінні без ендосперму і перисперму поживні речовини нагромаджні в...A. *сім’ядолях зародка

B. зародковому корінці

C. зародковому стебельці

D. зародковій брунечці

E. шкірці насінини

 

88. У препарованій квітці було визначено, що зав'язь маточки займає нижнє положення, оскільки...

A. *квітколоже угнуте, гінецей ценокарпний, зростається з квітколожем

B. квітколоже плоске, гінецей ценокарпний

C. квітколоже плоске, гінецей монокарпний, вільний

D. квітколоже угнуте, гінецей апокарпний, вільний

E. квітколоже угнуте, гінецей ценокарпний, вільний

 

89. У берези суцвіття складні, мають пониклу головну вісь, яка несе дихазії з одностатевих квіток. Отже, суцвіттями берези є...

A. *сережки

B. китиця

C. початок

D. колос

E. головка

 

90. З метою вегетативного розмноження культури м’яти перцевої були використані ...

A. *Кореневища

B. Бульби

C. Корені

D. Батоги

E. Вуса

 

91. Для підвищування врожайності пшениці її попередником в сівозміні висіяли бобову культуру, оскільки ...

A. *На коренях розвиваються азотфіксуючі бактерії

B. Коренібагаті на білок

C. Корені бобових легко відмирають і мінералізуються

D. На коренях поселяються фотосинтезуючі бактерії

E. Корені виділяють речовини, що пригнічують життєдіяльність азотофіксуючих бактерій

 

92. Рослина має суцвіття з горизонтально розрослою віссю, сидячими квітками і листковою обгорткою -

A. *Кошик

B. Колос

C. Початок

D. Головка

E. Китиця

 

93. В складних листках, три листочки розташовані на верхівці черешка. Ці листки:

A. *Трійчастоскладні

B. Пальчастоскладні

C. Двічіперистоскладні

D. Парноперистоскладні

E. Непарноперистоскладні

 

94. З досліджених підземних органів різних рослин відібрані метеморфози кореня, а саме …

A. *Коренеплоди моркви

B. Бульби картоплі

C. Кореневища конвалії

D. Цибулини часнику

E. Бульбоцибулини шафрану

 

95. В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей

A. *багатобратній

B. чотирисильний

C. двосильний

D. однобратній

E. двобратній

 

96. Мікориза дуба являє собою симбіоз ...

A. *Гриба і вищої рослини

B. Гриба і водорості

C. Гриба і бактерії

D. Бактерії і вищої рослини

E. Двох різних бактерій

 

97. В результаті морфологічного дослідження квітки капустни головчастої встановлено, що чотири тичинки довгі, а дві - короткі. Отже, її андроцей.

A. *Чотирисильний

B. Двосильний

C. Однобратній

D. Багатобратній

E. Двобратній

98. Розглянуто суцвіття Althаea officinalis. Воно з листками, добре розвиненою головною віссю, на якій по черзі розташовуються квітки на квітконіжках рівної довжини і називається

A. *китиця

B. зонтик

C. головка

D. звивина

E. дихазій

 

99. Дослідження суцвіття аїру болотного показало, що воно оточене покривним листком (покривалом), а дрібні сидячі квітки компактно розташовані на потовщеній м'ясистій осі, тобто це

A. *початок

B. головка

C. колос

D. зонтик

E. щиток

 

100. Встановити тип простого листка, у якого розсічення складає близько 1/3 половини листкової пластинки -

A. *перистолопатевий

B. перисторозсічений

C. перистороздільний

D. пальчастороздільний

E. пальчастолопатевий

 

101. При вивченні квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це дозволяє визначити гінецей, як ...

A. *монокарпний

B. апокарпний

C. лізікарпний

D. паракарпний

E. синкарпний

 

102. У досліджуваної рослини плід схізокарпний коробочковидний, що розпадається при дозріванні на три мерикарпії, що розкриваються. Цей плід -

A. *регма

B. вислоплідник

C. ценобій

D. калачик

E. гисперидій

 

103. У валеріани лікарської на добре розвиненій головній осі суцвіття знаходятся осі наступних порядків, що галузяться, з дихазиями, розташованими приблизно на одному рівні. Суцвіттям у валеріани лікарської є:

A. *щитковидна волоть дихазіїв

B. простий щиток дихазіїв

C. складний щиток дихазіїв

D. зонтиковидна волоть дихазіїв

E. складний зонтик дихазіїв

 

104. Віночок зигоморфний, зрослопелюстковий, складається з трубки і двох вільних частин – верхня утворена двома, а нижняя трьома зрослими пелюстками. Віночок такого типу …

A. *двогубий

B. одногубий

C. личинковидний

D. наперстковидний

E. язичковий

 

105. При морфологічному вивченні рослини, відмічено, що в основі складного листка є парні колючки, що є видозміною .

A. *Прилистків

B. Листочків

C. Рахісів

D. Черешків

E. Приквітків

 

106. Об'єктом макроскопічного аналізу і визначення служить підземний орган, на якому добре помітні вузли у вигляді рубців, редуковані до лусок листки, додаткове коріння і бруньки. Аналізований орган визначений як

A. *Кореневище

B. Корінь

C. Бульба

D. Цибулина

E. Бульбоцибулина

 

107. При морфологічному аналізі плоду встановлено, що це сухий, ценокарпний, багатогніздий, багатонасінний плід, що розкривається по швах стулками. Таким чином, аналізований плід -

A. *коробочка

B. біб

C. багатолистянка

D. листянка

E. стручок

 

108. При встановленні типу плоду Hypericum perforatum відмічене: плід ценокарпний, сухий, розкривається стулками і містить велику кількість насіння. Отже, плодом Hypericum perforatum є

A. *коробочка

B. багатолистянка

C. листянка

D. ценобій

E. багатогорішок

 

109. У квітці розглянули андроцей. Він складається з двох довгих і двох коротких тичинок. Отже, андроцей квітки

A. *двосильний

B. чотирисильний

C. двобратній

D. чотирибратній

E. багатобратній

 

110. У астрагала шерстистоквіткового квітки сидять на вкороченій і потовщеній головній осі, утворюючи просте суцвіття -

A. *головку

B. щиток

C. китицю

D. волоть

E. колос

 

111. У вишні садової головна вісь суцвіття вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини, виходять як би з однієї точки. Це характерно для суцвіття ...

A. *зонтик

B. щиток

C. китиця

D. колос

E. кошик

 

112. У квітці Adonis vernalis гінецей складається з багатьох вільних плодолистокків, тобто він

A. *Апокарпний

B. Монокарпний

C. Синкарпний

D. Паракарпний

E. Лізікарпний

 

113. У суцвітті багна болотного головна вісь сильно вкорочена, вузли зближені, квітконіжки майже однакової довжини. Отже, це суцвіття – ...

A. *зонтик

B. головка

C. завиток

D. колос

E. сережка

 

114. Аналізований осьовий орган рослини має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм, забезпечує живлення і закріплення в грунті. Даний орган - ...

A. *Корінь

B. Стебло

C. Листок

D. Кореневище

E. Насінина

 

115. Суцвіття подорожника (колос) і кукурудзи (початок) об'єднує те, що в них сидячі квітки знаходяться на добре розвиненій головній осі, яка наростає моноподіально, що властиве суцвіттям ...

A. *Ботричним простим

B. Ботричним складним

C. Цимоїдним

D. Агрегатним

E. Тирсам

 

116. При аналізі плодів було визначено, що один з них характеризується залозистим екзокарпієм, губчастим мезокарпієм і ендокарпієм, що розрісся, має вид сокових мішечків. Цей плід - ...

A. *Гесперидій

B. Біб

C. Стручок

D. Однокістянка

E. Ягода

 

117. Відібраний монокарпний однонасінний плід, у якого ендокарпій твердий, склерифікований, а мезокарпій – соковитий. Це ...

A. *Однокістянка

B. Біб

C. Стручок

D. Коробочка

E. Ягода

 

118. При розгляді лікарської сировини було виявлено листки розсічені до основи листкової пластинки, а сегменти розташовані віялоподібно. Це листки

A. *Пальчасторозсічені

B. Перисторозсічені

C. Пальчастороздільні

D. Перистороздільні

E. Пальчасті

 

119. Овес і рис є важливими харчовими продуктами, оскільки основною запасною речовиною насіння цих рослин є

A. *Вуглеводи

B. Білкові речовини

C. Жирні олії

D. Ефірні олії

E. Мінеральні речовини

 

120. Індивідуальним завданням було зібрати кладодії, які є видозміною

A. *стебла

B. листка

C. кореня

D. кореневища

E. квітки

 

121. По класифікації життєвих форм рослин за способом перезимовки бруньок поновлення, запропонованою К. Раунклером, багаторічні рослини у яких зимуючі бруньки занурені в грунт (луковичні, кореневищні) відносять до:

A. *Криптофітів

B. Терофітів

C. Геликриптофітів

D. Хамефітів

E. Фанерофітів

 

122. З “ягід” ефедри двоколоскової іноді виготовлять варення, тому що вони соковиті, не отруйні і містять сахаристі речовини. Вкажіть чим утворена ця “ягода”?

A. *Мегастробілою

B. Оплоднем

C. Маточкою

D. Насінним зачатком та криючими лусками

E. Мікростробілою

 

123. Екологічні групи рослин, які ростуть на різних грунтах, мають назви в залежності від характеру грунту. Рослини які ростуть на піску відносять до групи:

A. *Псамофітів

B. Галофітів

C. Кальцієфітів

D. Гликофітів

E. Глюкофітів

 

124. До горіховидних плодів відносять однонасінний плід, при дозріванні не розтріскується, при основі облямован чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осі на якій була розташована квітка. Це:

A. *Жолудь

B. Горіх

C. Горішок

D. Крилатка

E. Зернівка

 

125. Вищі спорові рослини мають в процесі

безстатевого здатність утворювати спори, що є

одним із пристосувань до життя на суходолі. Який

набір хромосом мають спори?

A. *Гаплоїдний

B. Диплоїдний

C. Триплоїдний

D. Тетраплоїдний

E. Поліплоїдний

 

126. Вкажіть рослину, яка розмножується підземними видозмінами пагона:

A. *земляна груша (топінамбур)

B. морква посівна

C. суниці лісові

D. омела біла

E. жоржина периста

 

127. Плід утворюється із двогніздного гінецею. В процесі еволюції в зав’язі формуються допоміжні перетинки, через що утворюється 4 гнізда з одним насінним зачатком. Дозрілий плід розпадається на 4 долі. Виберіть описаний тип плода:

A. *ценобій

B. цинародій

C. вислоплідник

D. гесперидій

E. калачики

 

128. Виберіть тип плода, враховуючи наступні характеристики: ценокарпний плід, мерикарпії якого мають 5 поздовжніх головних реберець, між якими можуть міститися вторинні реберця. В оплодні міститься велика кількість ефірних олій в ефірних канальцях:

A. *вислоплідник

B. сім’янка

C. горіх

D. біб

E. стручок

 

129. Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею:

A. *гесперидій

B. стручок

C. суничина

D. цинародій

E. ценобій

 

130. Який орган рослини характеризується найбільшим скупченням продихів?

A. *листок

B. стебло

C. насіння

D. плід

E. трихоми

 

131. Листки пирію повзучого прикріпляються до стебла за допомогою нижньої плівчастої частини лінійної листової пластинки, вона охоплює міжвузля і називається листовою ....

A. *піхвою

B. розтрубом

C. філодієм

D. кладодієм

E. калусом

 

132. Процес подвійного запліднення у рослин, описаний Н.В. Навашиним, характерний для:

A. *Покритонасінних

B. Голонасінних

C. Папоротей

D. Хвощів

E. Плаунів

 

133. У будові квітки Melilotus officinalis 10 тичинок: одна вільна, а 9 зростаються в трубку. Такий тип андроцея називається:

A. *Двобратній

B. Однобратній

C. Багатобратній

D. Двосильний

E. Чотирисильний

 

134. Для календули лікарської характерне просте моноподіальне суцвіття з дрібними сидячими квітками і головною віссю, що горизонтально розрослася, тобто:

A. *Кошик

B. Зонтик

C. Сережка

D. Головка

E. Щиток

 

135. Які частини в будові квітки мають стеблове походження?

A. *Квітконіжка і квітколоже

B. Квітколоже і оцвітина

C. Тичинки і маточки

D. Чашечка і віночок

E. Чашечка і тичинки

 

136. У квіткових рослин чоловічим гаметофитом є:

A. *Пилкове зерно

B. Плодолисток

C. Зародковий мішок

D. Сім’язачаток

E. Нуцелус

 

137. У рослин, що виростають на грунтах з надмірним зволоженням і нестачею кисню, розвивається коріння, при анатомічному дослідженні якого виявляється добре розвинена аеренхима, це:

A. *Дихальне коріння

B. Повітряне коріння

C. Корені-присоски

D. Коренеплоди

E. Водяне коріння

 

138. При морфологічному дослідженні листка встановлено, що від основи його листової пластинки до країв віялоподібно відходять жилки, бічні відгалуження яких утворюють густу мережу дрібних жилок, таке жилкування:

A. *Пальчасте

B. Перисте

C. Дугоподібне

D. Паралельне

E. Просте

 

139. Навесні з берези зібрані бруньки, що є ...

A. *зародкові пагони

B. зародки спорофіту

C. зародки гаметофіту

D. редуковані спорофіти

E. редуковані гаметофітми

 

140. В барбарису звичайного утворюються колючки, які є видозмінами ...

A. *листків

B. прилистків

C. черешків

D. стебел

E. рахісів

141. У представників Lamiaceae пари листки двох сусідніх вузлів розташовані у взаємно протилежних площинах, тобто ...

A. *навхрест-супротивно

B. дворядно-супротивно

C. мутовчасто

D. спірально

E. скупчено

 

142. Нижні стеблові листки Leonurus cardiaca порізані до середини на 3- або 5 долей, тобто листки ...

A. *трійчасто- або пальчастороздільні

B. трійчасто- або пальчасторозсічені

C. трійчасто- або пальчастоскладні

D. непарно-перистоскладні

E. непарно-перистороздільні

 

143. Листки Quercus robur формою і ступенем розчленування листкової пластинки – ...

A. *перисто-лопатеві

B. трійчасто-роздільні

C. перисто-розсічені

D. пальчасто-лопатеві

E. пальчасто-роздільні

 

144. Багато видів шипшини є джерелом вітамінів, жирної олії і лікарської сировини, в якості якої заготовлюють соковиті несправжні плоди ...

A. *цинародії

B. ценобії

C. гесперидії

D. багатокістянки

E. ценокарпні кістянки

 

145. При зіставленні підземних органів трав'янистих рослин переконалися, що у дводольних однорічників переважає ...

A. *система головного кореня

B. система додаткового коріння

C. кореневище

D. цибулина

E. бульбоцибулина

 

146. Якому утвору відповідає луска чоловічої шишки сосни?

A. *тичинці покритонасінних

B. спорі папороті

C. спорангію папороті

D. зародковому мішку покритонасінних

E. заростку папороті

 

147. Зародковим мішком у покритонасінних називають

A. *жіноче статеве покоління

B. частину насінини

C. частину зародка

D. частину плоду

E. чоловіче статеве покоління

 

148. У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують плоскі розширені черешки складного листка:

A. *Філодії

B. Вусики

C. Ловчі апарати

D. Кладодії

E. Колючки

 

149. Горобина звичайна, яка росте в умовах середнього зволоження, віднесена до такої екологічної групи, як:

A. *Мезофіти

B. Ксерофіти

C. Гідрофіти

D. Сукуленти

E. Гігрофіти

 

150. Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:

A. *Верхніх листочків складгого листка

B. Верхівкових пагонів

C. Нижніх листочків складгого листка

D. Прилистків

E. Всього складного листка

 

151. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, який перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього?

A. *формування кореневого чохлика пов’язане з земним тяжінням

B. формування кореневого чохлика пов’язане з вмістом вуглекислого газу в атмосфері

C. формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом

D. формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур

E. формування кореневого чохлика пов’язане з наявністю ґрунту

 

152. При морфологічному аналізі листків становлено, що кожна жилка проходить уздовж листкової пластинки окремо і з’єднуються жилки лише на верхівці пластинки. Таке жилкування називається:

А. *Пальчастопетлевидне

В. Перисте

С. Дихотомічне

D. Пальчасте

E. Дугове

153. Одна з відмітних ознак Hypericum perforatum - наявність на пелюстках і листях добре видимих неозброєним оком:

А. *Темних точкових вмістищ

В. Темних молочників вздовж жилок

С. Довгих пекучих волосків

D. Блискучих лусочок

E. Шипів

154. При мікроскопії поперечного зрізу вегетативного органу виявлена перидерма, добре розвинена запасаюча паренхіма,слабко розвинені механічні і провідні тканини, кора не містить хлоренхіми. Це зріз:

А. *Стебла хвойних рослин

В. Кореневища однодольних

С. Кореневища дводольних

D. Стебла дводольних рослин

E. Стебла однодольних рослин

СИСТЕМАТИКА

 

1. Які з наведених пар підкласів рослин відносяться до класу дводольні (магноліопсиди)?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...