Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. *Судини розташовані ближче до верхньої сторони листкаB. Ситовидні трубки розташовані ближче до верхньої сторони листка

C. Продихів більше на верхній стороні листка

D. Губчаста паренхима прилягає до верхньої сторони листка

E. Трахеїди розташовані ближче до нижньої сторони листка

 

18. Водорості - це група нижчих автотрофних рослин, в клітинах яких міститься хлорофіл. Фотосинтез у водоростей відбувається у:

A. *хроматофорах

B. ядрі

C. цитоплазмі

D. хлоропластах

E. хромопластах

 

19. В перидермі стебел багаторічних рослин розташовані сочевички, які утворюються завдяки діяльності:

A. *фелогену

B. фелодерми

C. корка

D. корової паренхіми

E. епідерми

 

20. Комплексна первинна тканина, що покриває листки, молоді стебла, частини квіток та плоди називається:

A. *епідерма

B. епіблема

C. перидерма

D. екзодерма

E. ентодерма

 

21. У напрямку знизу вгору в корені можна виділити кілька зон, які мають різну анатомічну будову і виконують неоднакові функції. Первинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні:

A. *всисання

B. кореневого чохлика

C. поділу

D. укріплення

E. росту

 

22. Бічні корені у рослин закладаються ендогенно. В утворенні бічних коренів головна роль належить такій меристематичній тканині:

A. *перициклу

B. камбію

C. фелогену

D. апікальній меристемі

E. інтеркалярній меристемі

 

23. Які клітини покритонасінних рослин є живими, але не містять ядра у зрілому стані?

A. *ситовидні клітини

B. клітини-супутниці

C. клітини епідермісу

D. губчаста паренхіма

E. стовбчаста паренхіма

 

24. Яка з перерахованих характеристик анатомічної будови стебел голонасінних рослин є невірною?

A. *відсутні ситовидні трубки

B. відсутні клітини-супутниці

C. відсутні судини

D. наявні смоляні ходи

E. відсутній лібриформ

 

25. Судино-волокнисті (провідні) пучки - це сукупність судин, трахеїд, ситовидних трубок, механічних і паренхімних клітин, які пристосовані до функції проведення води і органічних речовин. Які провідні пучки характерні для стебел односім’ядольних рослин?

A. *закриті колатеральні

B. відкриті колатеральні

C. біколатеральні

D. радіальні

E. безпучковий тип будови

 

26. Залежно від походження меристеми бувають первинними і вторинними, а за локалізацією - апікальні, інтеркалярні, латеральні. Підберіть для апікальної меристеми відповідну сукупність ознак:

A. *знаходиться в конусах наростання

B. первинна або вторинна за походженням

C. розміщується вздовж органів або їх частин

D. тільки вторинна за походженням

E. розміщується біля основи міжвузль в листкових піхвах 

27. Залежно від характеру розміщення ксилеми і флоеми, а також від наявності або відсутності камбію розрізняють різні види судинно-волокнистих пучків. Які пучки мають кореневища односім’ядольних рослин?

A. *центрофлоемний

B. Колатеральний відкритий

C. Біколатеральний

D. Радіальний

E. Колатеральний закритий

 

28. До видільних тканин зовнішньої секреції належать гідатоди, нектарники, осмофори, головчасті і клейкі волоски. Які з них виділяють суміш терпенів та слизу?

A. *клейкі волоски

B. нектарники

C. осмофори

D. головчасті волоски

E. гідатоди

 

29. До первинних меристем відносяться прокамбій, дерматоген, перицикл, периблема, плерома. З якої меристеми формується первинна кора?

A. *периблема

B. дерматоген

C. перицикл

D. прокамбій

E. плерома

 

30. Серцевинні промені стебел двосім’ядольних дерев’янистих рослин складаються з:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...