Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. *корова паренхімаB. епіблема

C. екзодерма

D. ендодерма

E. центральний осьовий циліндр

 

41. Визначте за описом тканину ксилеми: живі паренхімні клітини із здерев’янілими оболонками. В клітинах накопичується крохмаль, жирна олія, білки, кристали оксалату кальцію.

A. *деревинна паренхіма

B. провідна

C. механічна

D. перегородчастий лібриформ

E. замінюючі волокна

 

42. Дихання стебла молодого пагона здійснюється через продихи. Як відбувається дихання пагона, який вкритий пробкою?

A. *Через сочевички

B. Пагін не дихає

C. Кисень надходить із листків

D. Корок пропускає дихальні гази

E. Кисень надходить із кореня

43. Під мікроскопом на поперековому зрізі кореня дослідник побачив ризодерму, ентодерму, мезодерму та центральний осьовий циліндр. Через яку зону кореня пройшов зріз?

A. *Всисну

B. Росту

C. Провідну

D. Поділу

E. Кореневу шийку

 

44. Транспорт речовин по стеблу рослин відбувається за висхідною та низхідною течією. Транспорт органічних речовин відбувається по:

A. *Ситовидних трубках

B. Судинам

C. Трахеїдам

D. Асиміляційній паренхимі

E. Луб’яним волокнам

 

45. Транспорт речовин по стеблу рослин відбувається за висхідною та низхідною течією. Транспорт води та мінеральних речовин відбувається по:

A. *Судинам і трахеїдам

B. Ситовидних трубках

C. Тільки трахеїдам

D. Асиміляційній паренхимі

E. Луб’яним волокнам

 

46. Визначте тип судинно-волокнистого пучка, який має дві ділянки флоеми, розташованої назовні і в напрямку до центра від ксилеми; між зовнішньою ділянкою флоеми і ксилемою знаходиться камбій.

A. *Біколатеральний

B. Колатеральний

C. Радіальний

D. Концентричний центроксилемний

E. Концентричний центрофлоемний

 

47. Як називаються природні антибіотики, які містяться в клітинах гірчиці, черемхи, цибулі, часнику і інших рослин і захищають їх від бактерій, грибів, комах, підвищують їх несприйнятливість до різних хвороб.

A. *Фітонциди

B. Токсини

C. Алкалоїди

D. Антоціани

E. глікозиди

 

48. Завдяки якій речовині, що міститься в клітинних оболонках з деревини добувають алігнін, який використовується в медицині як перев’язочний матеріал.

A. *Лігнін

B. Суберин

C. Кутин

D. Кремнезем

E. Хітин

 

49. В рослинних клітинах є ергастичні речовини, які мають медичне значення. Яка з них використовується для стимуляції кровотворення, розвитку кісткової системи, при порушеннях обміну речовин і діяльності нервової системи.

A. *Фітин алейронових зерен

B. Жирні маслаC. Ефірні олії

D. Дубильні речовини

E. Запасний крохмаль

 

50. Волоски, або трихоми, зустрічаються у різних рослин; вони виконують різні функції, використовуються людиною, їх структура є діагностичною ознакою для визначення видів рослин. З волосків якої рослини виготовляють марлю, бинт, вату.

A. *Волоски на насінинах бавовнику

B. Волоски індійської кропиви

C. Волоски - емергенці шипшини

D. Волоски коноплі

E. Волоски насіння череди

 

51. Як називається тканина, розташована в осьових органах між вторинною флоемою і вторинною ксилемою в вигляді одно- або багатошарового тяжа чи кільця; клітини живі, тонкостінні, щільно розташовані

A. *Камбій

B. Прокамбій

C. Фелоген

D. Перицикл

E. Перидерма

 

52. Клітинний сік часто забарвлений у різні відтінки червоного або синього кольорів. Найчастіше це пов’язано з наявністю барвників які змінюють свій колір залежно від наявності деяких іонів металів та величини рH вакуолярного соку. Які це пігменти?

A. *Антоціани

B. Каротини

C. Ксантофіли

D. Хлорофіли

E. Лікопін

 

53. При мікроскопічному дослідженні кори дуба звернули увагу студентів на багатошарову тканину - корок, яка утворена внаслідок поділу фелогену. Клітини корка не пропускають рідини і газів, стійки до кислот, не проводять теплоти, звуку. Яка складова частина цієї комплексної тканини жива паренхімна тканина…

A. *Фелодерма

B. Перидерма

C. Корова паренхіма

D. Флоема

E. Епідерма

 

54. Для якої тканини специфічними анатомічними ознаками є: складається з невеликих тонкостінних паренхімних клітин, котрі щільно прилягають одна до одної; клітини заповнені густою цитоплазмою, значну частину їх об’єму займає ядро.

A. *Твірна

B. Покривна

C. Основна

D. Видільна

E. Провідна

 

55. Органоїди - це постійні диференційовані ділянки цитоплазми, що мають певну будову і функції. Які органоїди рослинної клітини відкрито з допомогою електронного мікроскопа.

A. *Рибосоми

B. Лізосоми

C. Пластиди

D. Мітохондрії

E. Диктіосоми

 

56. Які органоїди рослинної клітини містять молекули ДНК, рибосоми, здатні ділитися незалежно від поділу ядра, за що їх називають напівавтономними структурами.

A. *Хлоропласти

B. Рибосоми

C. Лізосоми

D. Диктіосоми

E. Ендоплазматичний ретикулум

 

57. В пучку кореня по радіусах чергуються ділянки ксилеми і флоеми; кількість радіусів є діагностичною ознакою. Як називається судинно-волокнистий пучок однодольних рослин?

A. *Поліархний

B. Діархний

C. Триархний

D. Тетраархний

E. моноархний

 

58. У деяких рослин, які ростуть в посушливих умовах степу (напівпустель), листки скручуються в трубку, на внутрішній поверхні якої знаходяться продихи, що значно зменшує випаровування води. Які клітини епідерми забезпечують скручування листків.

A. *Моторні

B. Замикаючі

C. Побічні

D. Трихоми

E. Основні клітини епідерми

 

59. У медицині використовують латекс маку опійного для виготовлення болезаспокійливих препаратів і препаратів, що зменшують подразливість кашльового центру. Назвати видільну тканину маку, в якій утворюється латекс?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...