Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізіологія ендокринної системи 

125. У хворого високий рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону міг призвести до такого ефекту?

А.*Адреналіну.

В. Окситоцину.

С. Інсуліну.

D. Альдостерону.

Е. Тестостерону.

 

126. Деякі гормони справляють збуджуючу дію на роботу серця. Який гормон надниркових залоз виявляє такий ефект?

А.*Адреналін.

В. Паратирин.

С. Тестостерон.

D. Інтермідин.

Е. Окситоцин.

 

127. Після вживання ліків аналіз сечі пацієнта показав збільшення кількості іонів натрію та зменшення кількості іонів калію. Зміна секреції якого гормону може виклдикати цей стан?

А.*Порушення вироблення альдостерону.

В. Порушення вироблення тироксину.

С. Порушення вироблення інсуліну.

D. Порушення вироблення гідрокортизону.

Е. Порушення вироблення пролактину.

 

128. Один з гормонів аденогіпофіза забезпечує регуляцію синтезу білка в організмі. При порушенні його секреції затримується ріст людини. Таким гормоном є:

А.*Соматотропін.

В. Гонадотропін.

С. Мелатонін.

D. Кортикотропін.

Е. Пролактин.

 

129. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів. Який з перерахованих нижче гормонів стимулює вироблення глюкокортикоїдів?

А.*адренокортикотропний гормон.

В. Лактотропний гормон.

С. Ліпотропний гормон.

D. Тиреотропний гормон.

Е. Соматотропний гормон.

 

130. Які порушення кислотно-лужного стану спостерігаються при важкій формі цукрового діабету?

А.*Метаболчний ацидоз.

В. Респіраторний алкалоз.

С. Респіраторний ацидоз.

D. Метаболічний алкалоз.

Е. Компенсований алкалоз.

 

131. У дитини виявлено гіпокальцiємію та гіперфосфатемію. Який з наведених гормональних препаратів рекомендовано використовувати в комплексній терапії?

А.*Паратгормон.

В. Вазопресин.

С. Тиреоідин.

D. Окситоцин.

Е. Прогестерон.

 

132. Взаємодія катехоламінів з бета-адренорецепторами підвищує рівень цАМФ у клітинах тканин. Назвіть фермент який каталізує реакцію утворення цАМФ:

А.*Аденілатциклаза.

В. Фосфодіестераза.

С. Креатинкіназа.

D. Фосфатаза.

Е. Гуанілатциклаза.

 

133. У дитини виявлено гіпокальціємію та гіперфосфатемію. Який з наведених гормональних препаратів рекомендовано використовувати в комплексній терапії?

А.*Паратгормон.

В. Прогестерон.

С. Вазопресин.

Д. Окситоцин.

Е. Тиреоїдин.

 

134. Під час біохімічного обстеження у хворого виявлено гіперглікемію, глюкозурію, високу густину сечі; у крові - підвищена кількість глюкокортикоїдів. Одночасно в крові та сечі віявлено підвищений вміст 17-кетостероїдів. Визначте, який тип діабету розвинувся?А.*Стероідний.

В. Цукровий діабет І типу.

С. Цукровий діабет ІІ типу.

D. Нецукровий діабет.

Е. Нирковий діабет.

 

135. У хворого туберкульозне ураження надниркових залоз. Типовою ознакою є гіперпігментація шкіри. Механізм розвитку даної ознаки найбільш вірогідно пов'язаний з підвищеною секрецією:

А.*Кортикотропіну.

В. Соматотропіну.

С. тиреотропіну.

D. Окситоцину.

Е. Вазопресину.

 

136. Після введення гормону в організм людини в нирках збільшилась реабсорбція води, підвищився тонус судин та системний артеріальний тиск. Який гормон було введено?

А.*Вазопресин.

В. Альдостерон.

С. Норадреналін.

D. Адреналін.

Е. Тироксин.

 

137. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений апетит. Яке захворювання найбільш вірогідне?

А.*Інсуліно-залежний діабет.

В. Адісонова хвороба.

С. Мікседема.

D. Стероїдний діабет.

Е. Глікогеноз І типу.

 

138. За умов стресу зростає рівень глюкози в крові. Який гормон призводить до цього стану шляхом активації глікогенолізу?

А.*Адреналін.

В. Альдостерон.

С. Вазопресин.

D. Паратгормон.

Е. Прогестерон.

 

139. Гормони регулюють процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів має анаболічну дію?

А.*Інсулін.

В. Окситоцин.

С. Вазопресин.

Д. Глюкагон.

Е. Адреналін.

 

140. Встановлено, що аденогіпофіз секретує 7 тропних гормонів. Який з цих гормонів забезпечує нормальний ріст та фізичний розвиток організму?

А.*Соматотропін.

В. Лютропін.

С. Кортикотропін.

D. Ліпотропін.

Е. Лактотропін.

 

141. Гормони білково-пептидної природи здійснюють свій вплив на регуляцію біохімічних процесів, активуючи аденілатциклазу. Яка сполука утворюється в результаті дії цього ферменту?

А.*цАМФ.

В. цЦМФ.

С. цГМФ.

D.цУМФ.

Е.цТМФ.

 

142. У спортсмена після тренування частота серцевих скорочень збільшилася до 120 за 1 хв. Які гормони надниркових залоз забезпечують подібний ефект?

А.*Катехоламіни.

В. Мінералокортикоїди.

С. Релізінг-гормони.

D. Глюкокортикоїди.

Е. Статеві гормони.

 

143. Вкажіть, яке з нижчеперелічених проявів можна віднести до функціональних ефектів адреналіну?

A. *Розслаблення бронхіальної мускулатури

B. Зменшення частоти серцевих скорочень

C. Розширення судин шкіри

D. Посилення скорочення шлунку і кишечнику

E. Збільшення утворення сечі

 

144. У людини відбулося збільшення діурезу (кількість денної сечі) до 10 літрів внаслідок зміни реабсорбції (зворотнього всмоктування води в канальцях нефрона). Про порушення вироблення якого гормона свідчить даний стан?

A. *Зменшення секреції антидіуретичного гормону

B. Зменшення вироблення гормона росту

C. Збільшення секреції інсуліну

D. Збільшення секреції окситоцину

E. Зменшення секреції паратерину

 

145. Після прийому ліків аналіз сечі пацієнта показав збільшення кількості Na+ і зменшення кількості К+. Зміна секреції якого гормону може викликати такий стан?

A. *Порушення вироблення альдестерону

B. порушення вироблення інсуліну

C. порушення вироблення гідрокортизону

D. порушення вироблення пролактину

E. зменшення вироблення паратгормону

 

146. У хворого дуже виражена аутоімунна реакція організму. Які гормони треба ввести хворому, щоб знизити концентрацію аутоімунних антитіл?

A. *Глюкокротикоїди

B. Катехоламіни

C. Мінералокортикоїди

D. Інсулін

E. Глюкагон

 

147. У людини зменшений діурез, підвищений артеріальний тиск до 160/100 мм.рт.ст. Гіперсекреція якого гормона може бути причиною таких змін?

A. *Вазопресин

B. Альдостерон.

C. Передсердний натрійуретичний фактор

D. Адреналін

E. Паратгормон

 

148. Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?

A. *Адреналіну

B. Кортиколіберину

C. Кортикотропіну

D. Кортизолу

E. Соматотропіну

 

149. У малюка раптово виник спазм голосової щілини із загрозою асфіксії. В анамнезі встановлена схильність до блювання після годування, судом. Про порушення функції яких залоз можна думати ?

A. *Паращитовидні залози.

B. Тимус.

C. Підшлункова залоза.

D. Щитовидна залоза.

E. Статеві залози.

 

150. Яка роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи?

A. *Підвищення системного артеріального тиску, саморегуляція ниркового кровообігу.

B. Затримання води та NaCl в організмі, регуляція кровообігу.

C. Регуляція артеріального тиску, водно-сольового обміну в організмі.

D. Підтримання артеріального тиску, виведення води та NaCl з організму.

E. Зниження артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі.

 

151. До основних фізіологічних ефектів альдостерону належать:

A. *ні одна відповідь не вірна

B. зниження артеріального тиску

C. посилення виведення натрію із організму

D. зменшення об'єму циркулюючої крові

E. зменшення осмотичного тиску крові

 

152. Батьки привели на прийом до ендокринолога хлопчика 14 років. Лікар відмітив відставання в рості дитини, непропорційну будову тіла, затримку розумового розвитку. Про порушення функції якої ендокринної залози слід думати, перш за все, у цьому випадку?

A. *Щитовидної

B. Сім'яників

C. Наднирників

D. Епіфізу

E. Вилочкової

 

153. Які з перерахованих нижче гормонів виробляються в мозковій речовині наднирників?

A. *Катехоламіни

B. Статеві стероїди

C. Йодвмісні гормони

D. Рилізинг-гормони

E. Кортикостероїди.

 

154. Які з перерахованих гормонів виробляються в кірковій речовині наднирників?

A. *Статеві стероїди

B. Катехоламіни

C. Йодмісні гормони

D. Рилізинг-гормони

E. Кортикотропін.

 

155. Вкажіть, який з нижчеперелічених проявів можна віднести до функціональних ефектів тироксину?

A. *Зниження основного обміну

B. Зменшення частоти серцевих скорочень

C. Розширення судин шкіри

D. Посилення скорочення шлунку і кишечнику

E. Збільшення утворення сечі

 

156. Який з перерахованих гормонів виробляється в передній частці гіпофіза?

A. *АКТГ

B. Соматостатин

C. Хоріонічний гонадотропін

D. Мелатонін

E. Окситоцин

 

157. Який з перерахованих гормонів накопичується в задній частці гіпофіза?

A. *Окситоцин

B. Соматостатин

C. Хоріонічний гонадотропін

D. Мелатонін

E. АКТГ

 

158. Який з перерахованих нижче гормонів значно впливає на реабсорбцію натрію за умови, що всі вони застосовуються в кількості, яка відповідає фізіологічній нормі?

A. *Альдостерон

B. Прогестерон

C. Кортизол

D. Вазопресин

E. Дегідроепіандростерон

 

159. Які з перерахованих нижче гормонів виробляються в сітчастій зоні наднирників?

A. *Статеві гормони

B. Вазопресин

C. Йодмісні гормони

D. Рилізинг-гормони

E. Тироксин

 

160. Вкажіть, із секрецією якого гормону пов'язують ендокринну функцію нирки?

A. *1,25-дигідроксикальциферол

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Кортизол

E. Натрійуретичний гормон

 

161. В пологово-гінекологічній практиці з метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність якого з гормонів буде вірогідно свідчити про вагітність ?

A. *Хоріонічний гонадотропін.

B. Естріол.

C. Альдостерон.

D. Тестостерон.

E. Прогестерон.

 

162. Молода жінка 24 років звернулася до лікаря з приводу безпліддя. При загальному дослідження звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм. Пульс 110 уд/хв. Які додаткові дослідження доцільно було б провести в цієї жінкі ?

A. *Дослідження рівней Т3 і Т4.

B. Ультразвукове дослідження яєчників.

C. Дослідження рівня катехоламінів крові.

D. Томографічне дослідження зони турецької сідловини.

E. Тест навантаження глюкозою.

 

163. Жінка, 45-років, протягом останніх 6 місяців відмічає підсилення росту волос на обличчі, по білій смузі живота, ногах. Стали більш грубими риси обличчя. Нерегулярний менструальний цикл. З якими гормональними змінами можна пов'язати розвиток вказаних порушень ?

A. *Підсилення секреції андрогенів.

B. Підсилення синтезу естрогенів.

C. Підвищення концентрації соматотропного гормону.

D. Підвищення секреції окситоцину.

E. Зниження секреції глюкокортикоїдів.

 

164. У грудного немовляти раптом розвинувся спазм голосової щілини із загрозою асфіксії. В анамнезі встановлена схильність до блювання після годування, судом. Відмічена також затримка в розвитку та наборі ваги. Про порушення функції якої ендокринної залози слід думати ?

A. *Прищитовидних залоз.

B. Підшлункової залози.

C. Тимусу.

D. Щитовидної залози.

E. Наднирників.

 

165. Яке захворювання характеризується гіперпродукцією мозковї речовини наднирників ?

A. *Хвороба Адісона.

B. Цукровий діабет.

C. Синдром Золінгера-Елісона.

D. Феохромоцитома.

E. Базедова хвороба.

 

166. При огляді хворого, 32 років, відмічається диспропорційний ріст скелету, збільшення понадбровних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Вкажіть ймовірну причину розвитку цих порушень.

A. *Збільшення вмісту соматотропного гормону.

B. Зниження концентрації інсуліну.

C. Збільшення концентрації глюкагону.

D. Збільшення рівня катехоламінів.

E. Збільшення рівня тироксину.

 

167. Який основний гормон контролює інтенсивність факультативної реабсорбції води?

A. *Антидіуретичний гормон (вазопресин)

B. Альдостерон

C. Натрійуретичний гормон

D. Паратгормон

E. Тиреокальциотонін

 

168. У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведених гормонів зумовить цей стан?

A. *Трийодтиронін

B. Тиреокальцитонін

C. Глюкагон

D. Альдостерон

E. Соматостатин

 

169. В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що привело до значного зростання об'єму циркулюючої крові. Концентрація якого гормону зросте в крові за цих умов?

A. *Натрійуретичного гормону передсердь

B. Вазопресину

C. Альдостерону

D. Ангіотензину ІІ

E. Реніну

 

170. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев'язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску. Яка біологічно активна речовина є пусковою ланкою гіпертензії?

A. *Ренін

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Норадреналін

E. Ангіотензин ІІ

 

171. У дитини 11 років спостерігається відставання в рості. З яким із перелічених гормонів це може бути пов'язано?

A. *Соматотропін

B. Адреналін

C. Кортізол

D. Інсулін

E. Глюкагон

 

172. В клітині заблоковані за допомогою фармакологічних засобів всі мембранні рецептори. Дія якого гормону не порушиться?

A. *Кортизолу

B. Глюкагону

C. Інсуліну

D. Адреналіну

E. Норадреналіну

 

173. У людини виявлено зміни обміну Са. З порушенням функції яких залоз це пов'язано ?

A. *Прищитоподібних

B. Епіфізу

C. Гіпофізу

D. Статевих

E. Підшлункової залози

 

174. Які фактори стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом ?

A. *Рилізинг- гормони - ліберини

B. Статини

C. Енкефаліни

D. Ендорфіни

E. Мелатонін

 

175. Що сприяє утворенню молока в альвеолах молочної залози ?

A. *Пролактин

B. Соматотропні гормони

C. АКТГ

D. Адреналін

E. Норадреналін

 

176. У дорослої людини артеріальний тиск після емоційного напруження становить 160/100 мм рт.ст. Який з названих гормонів може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A. *Адреналін

B. АКТГ

C. Інсулін

D. Глюкагон

E. Соматотропін

 

177. У дитини 6 років має місце затримка фізичного, статевого та розумового розвитку. Порушення секреції якого гормону може стати причиною даного стану ?

A. *Зниження секреції тиреоїдних гормонів

B. Підвищення секреції кортизолу

C. Зниження секреції кортизолу

D. Зниження секреції статевих гормонів

E. Зниження секреції гормону росту

 

178. У людини добовий діурез 10 л. Спостерігається відчуття спраги. Концентрація глюкози в крові 5,1 ммоль/л. Причиною такого стану може бути порушення виділення:

A. *Вазопресину

B. Окситоцину

C. Гонадотропіну

D. Інсуліну

E. Тироксину

 

179. Як відомо жителі екватора мають темніший колір шкіри, ніж жителі північних широт. Який гормон зумовлює такий колір шкіри?

A. *меланоцитостимулюючий

B. глюкагон

C. АКТГ

D. інсулін

E. холецистокінін-панкреозимін

 

180. Грізним ускладненням цукрового діабету є діабетична кома як результат інтоксикації організму кетоновими тілами. Які першочергові заходи необхідно провести для виведення з коми ?

A. *Боротьба з ацидозом

B. Введення інсуліну

C. Введення глюкози (5 % ного розчину)

D. Подача кисню

E. Введення діуретиків

 

181. Щитоподібна залоза виробляє гормон, що знижує рівень Са2+ в крові, сприяючи відкладанню його у кістках. Який гормон зумовлює цю дію?

A. *кальцитонін

B. тироксин

C. трийодтиронін

D. адреналін

E. паратирин

 

182. Якими ендокринними залозами виділяються гормони, що приймають участь у мінеральному обміні організму?

A. *наднирковими залозами

B. щитоподібною залозою

C. паращитоподібними залозами

D. гонадами

E. гіпофізом

 

183. Які гормони надниркових залоз проявляють виражену протизапальну дію?

A. *глюкокортикоїди

B. адреналін

C. альдостерон

D. естрогени

E. прогестерон

 

184. Цукровий діабет розвивається внаслідок недостатності такого гормону:

A. *інсуліну

B. тироксину

C. окситоцину

D. паратирину

E. тестостерону

 

185. Чим обумовлене формування карликовості, яку називають "гіпофізарний нанізм"?

A. *дефіцит соматотропіну

B. гіперсекреція гіпоталамуса

C. гіперсекреція щитоподібної залози

D. гіперсекреція гонад

E. гіперсекреція аденогіпофізу

 

186. У хворого з недостатністю паратгормону протягом 10 днів після ненавмисного ураження паращитоподібних залоз під час оперативного втручання на щитоподібній залозі можливий:

A. *Низький рівень Са2+ у плазмі, збільшення збудливості м'язів та характерний спазм м'язів верхньої кінцівки (симптом Труссо)

B. Низький рівень фосфору і Са2+ у плазмі та тетанія

C. Низький рівень фосфору і Са2+ у плазмі та тетанус

D. Високий рівень фосфору і Са2+ у плазмі та демінералізація кісток

E. Збільшення подразливості м'язів, високий рівень вмісту Са2+ у плазмі та демінералізація кісток

 

187. У хворого добовий діурез 10 л. Концентрація глюкози в крові 5,1 ммоль/л. В сечі кетонові тіла і глюкоза відсутні. Причиною цих змін може бути порушення виділення?

A. *Вазопресину

B. Окситоцину

C. Інсуліну

D. Тироксину

E. Соматотропіну

 

188. У жінкі в післяпологовому періоді спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A.* Аденогіпофізу

B. Паращітоподібні

C. Щитоподібної залози

D. Підшлункової залози

E. Наднирників

 

189. Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?

A.* Зменшиться продукція меланотропіну

B. Зменшиться продукція тиреотропіну

C. Збільшиться продукція вазопресину

D. Збільшиться продукція тиреотропіну

E. Збільшиться продукція окситоцину

 

190. Статеві гормони виробляються в гонадах. Які ще залози виробляють ці гормони?

A.*Наднирники

B. Щитоподібна залоза

C. Підшлункова залоза

D. Паращитоподібні залози

E. Вилочкова залоза

 

191. Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?

A.*Окситоцин.

B. Пролактин.

C. Вазопресин.

D. Альдостерон.

E. Тироксин.

 

192. У юнака 16 років зріст 90 см, пропорції тіла та інтелектуальні здібності нормальні. Причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства?

A.* соматотропіну

B. тироксину

C. інсуліну

D. андрогенів

E. естрогенів

 

193. У юнака 16 років зріст 110 см, різко знижені інтелектуальні можливості. Причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства ?

A.*тироксину

B. соматотропіну

C. інсуліну

D. андрогенів

E. естрогенів

 

194. У людини внаслідок зменшення реабсорбції води добовий діурез збільшився до 10 літрів. Зниження секреції якого гормону може бути причоною цього?

A.*Вазопресин

B. Альдостерон

C. Паратгормон

D. Тіреокальцитонін

E. Інсулін

195. Інсулін – гормон, який зменшує рівень глюкози у крові. Який гормон підшлункової залози є антагоністом інсуліну?

A.*Глюкагон

B. Паратгормон

C. Ліпокаїн

D. Вазопресин

E. Окситоцин

 

196. Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень до 110 за хвилину. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?

A.*Тироксину.

B. Статевих.

C. Катехоламінів

D. Інсуліну.

E. Кортизолу.

 

197. При обстеженні пацієнта виявлено підвищений вміст глюкози в крові та появу її в сечі. Зміни вмісту якого гормону обумовлюють ці розлади?

A.*Нестача інсуліну

B. Надлишок інсуліну

C. Нестача глюкагону

D. Надлишок глюкокортикоїдів

E. Нестача мінералокортикоїдів

 

198. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на підвищену пігментацію відкритих ділянок шкіри. Яка ймовірна причина цього ?

A.* Недостатність функції кори надниркових залоз

B. Гіперфункція кори надниркових залоз

C. Недостатня функція щитоподібної залози

D. Гіперфункція щитоподібної залози

E. Гіперфункція загруднинної залози

 

199. У клітині заблоковано процеси біосинтезу білків, внаслідок чого припинився вплив на неї таких гормонів як?

A.*Тироксину

B. Вазопресину

C. Інсуліну

D. Глюкагону

E. Окситоцину

 

200. Який із нижчеперелічених проявів можна віднести до функціональних ефектів адреналіну?

A. *Розслаблення бронхіальної мускулатури

B. Збільшення утворення сечі

C. Посилення скорочення шлунка і кишечника

D. Зменшення частоти серцевих скорочень

E. Розширення судин шкіри

 

201. У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричиняти такий синдром?

A. *Гіпофункція щитоподібної залози

B. Гіперфункція паращитоподібних залоз

C. Гіпофункція паращитоподібних залоз

D. Гіперфункція щитоподібної залози

E. Гіпофункція надниркових залоз

 

202. Альфа-клітинами підшлункової залози синтезується гормон глюкагон, який бере участь в обміні вуглеводів. Вкажіть, на який процес у печінці він впливає:

A. *Активує глікогеноліз

B. Інгібує гліколіз

C. Активує ліпогенез

D. Активує спиртове бродіння

E. Інгібує глікогеноліз

 

 

Фізіологія крові

 

203. У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на слизовій ротової порожнини та шкіри. З порушенням функцій яких форменних елементів крові це може бути повзано?

А.*Тромбоцитів.

В. Моноцитів.

С. Еритроцитів.

D. Еозинофілів.

Е. Лімфоцитів.

 

204. Відомо, що при лихоманці підвищення температури тіла відбувається під впливом пірогенів. Які клітини крові виробляють вторинні пірогени?

А.*Моноцити.

В. Базофіли.

С. Еритроцити.

D. Тромбоцити.

Е. Плазматичні клітини.

 

205. В основі якого захворювання лежить різке уповільнення зсідання крові за рахунок порушення утворення протромбінази (дефіцит VIII фактора)?

А.*Гемофілія А.

В. Геморагчна пурпура.

С. Тромбоцитопенічна пурпура.

D. Геморагічний васкуліт.

Е. Симптоматична тромбоцитопенія.

 

206. У засобах масової інформації ведеться реклама прапаратів, що стимулюює гуморальний імунітет. Які зміни в організмі повинні відбутися під дією цього препарату?

А.*Стимуляція утворення антитіл.

В. Активація Т-лімфоцитів.

С. Стимуляція фагоцитозу.

D. Змішення лейкоцитарної формули.

Е. Збільшення кількості лейкоцитів.

 

207. Хворий 29 років надійшов до клініки з отруєнням чадним газом. Об'єктивно: ознаки тяжкої гіпоксії, виражена задуха, ціаноз, тахікардія. Які зміни гемоглобіну мають місце при отруєнні чадним газом?

А.*Утворення карбоксигемоглабіну.

В. Утворення карбгемоглобіну.

С. Інактивація оксигемоглобіну.

D. Утворення сульфгемоглобіну.

Е. Утворення метгемоглобіну.

 

208. Серед наведених фагоцитів оберіть клітини, які належать до професійних фагоцитів:

А.*Нейтрофіли.

В. Базофіли.

С. Езинофіли.

D. Лімфоцити.

Е. Моноцити.

 

209. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз та зсув лейкоцитарної формули вліво. Про що це свідчить?

А.*Про гострий запальний процес.

В. Про зниження імунітету.

С. Про гельмінтоз.

D. Про алергоз.

Е. Про пригнічення лейкопоезу.

 

210. У крові хворого визначено високу активність протромбіну, що є загрозою тромбозу судин. Який препарат слід застосувати у даному випадку?

А.*Гепарин.

В. Оксалат калію.

С. Цитрат натрію.

D. Хлорид натрію.

Е. Етілендіамінтетраацетат.

 

211. Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються крапчпсті крововиливи на поверхні передпліччя. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

А.*Тромбоцитів.

В. Макрофагів.

С. Нейтрофілів.

D. Базофілів.

Е. Еритроцитів.

 

212. Хлопчик 6 років необережно поводячись з ножем, порізав палець до крові. Як довго буде продовжуватись кровотеча?

А.*3-5 хв.

В. 10 с.

С. 40-50 с.

D. 30 хв.

Е. 15 хв.

 

213. Який вид лейкоцитозу розвивається при гнійно-септичних процесах в організмі?

А.*Нейтрофільний.

В. Моноцитоз.

С. Еозинофільний.

D. Лімфоцитарний.

Е. Базофільний.

 

214. У фармацевтичній практиці широко використовується ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду потрібно взяти для приготування 100 гр.ю ізотонічного розчину?

А.*0.89 г.

В. 8.5 г.

С. 4.5 г.

D. 5 г.

Е. 0.45 г.

 

215. Утворення в крові метгемоглобіну відбувається під впливом:

А.*Сильних окислювачів.

В. Стресу.

С. Радіації.

D. Больового синдрому.

Е. Чадного газу.

 

216. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемоглобіну, мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся у хворого?

А.*В12-дефіцитна.

В. Залізодефіцитна.

С. Гемолітична.

D. Апластична.

Е. Постгемарогічна.

 

217. При вивченні гістологічних препаратів тканин людини були виявлені різні клітини. Деякі з них не мали ядра. Які безядерні клітини були виявлені?

A. *еритроцити

B. лейкоцити

C. ліпоцити

D. нейроцити

E. епітеліоцити

 

218. Гематокритне число (у відсотках) це:

A. *Частина об'єму крові, яка припадає на формені елементи

B. Частина об'єму крові, яка припадає тільки на лейкоцити

C. Частина об'єму крові, яка припадає на плазму

D. Частина об'єму крові, яка припадаєтільки на тромбоцити

E. Процентне співвідношення плазми та лейкоцитів крові

 

219. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?

A. *Кальцію

B. Калію

C. Хлору

D. Магнію

E. Натрію

 

220. В аналізі крові у людини виявлено 12% еозинофілів. Про які патологічні зміни в організмі перед усім повинен думати лікар?

A. *Алергічна реакція

B. Гостре запалення

C. Хронічне запалення

D. Зниження імунітету

E. Правільної відповіді немає

 

221. Чотири групи крові визначаються антигенними властивостями:

A. *еритроцитів

B. Лейкоцитів

C. Тромбоцитів

D. Нейтрофілів

E. Еозинофілів

 

222. Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Дезоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Оксигемоглобін

 

223. В якій групі крові немає аглютиногенів А і В?

A. *Першій.

B. Другій.

C. Третій.

D. Четвертій.

E. Такого не може бути.

 

224. Функції тромбоцитів:

A. *Усі відповіді вірні.

B. Транспортна.

C. Гемостатична.

D. Ангіотрофічна.

E. Імунологічна.

 

225. Вкажіть виняток з переліку фізіологічних сполук гемоглобіну ?

A. *Карбоксигемоглобін.

B. Оксигемоглобін.

C. Дезоксигемоглобін.

D. Карбгемоглобін.

E. Міоглобін.

 

226. В плазмі крові немає:

A. *Гемоглобінової буферної системи.

B. Карбонатної буферної системи.

C. Фосфатної буферної системи.

D. Білкової буферної системи.

E. Усі відповіді вірні.

 

227. Який фактор гальмує еритропоез ?

A. *Естрогени.

B. АКТГ.

C. Глюкокортикоїди.

D. Катехоламіни.

E. Андрогени.

 

228. Який з наведених факторів не є первинним антикоагулянтом ?

A. *Антитромбін І

B. Антитромбін ІІІ.

C. Гепарин.

D. Антитрипсин.

E. Антитромбопластини.

 

229. Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов'язано?

A. *Тромбоцитів

B. Еритроцитів

C. Базофілів

D. Нейтрофілів

E. Макрофагів

 

230. У альпініста на висоті 5000 метрів частота серцевих скорочень - 120/хв., дихання - 26/хв., шкірні покриви бліді, рН сечі - 4,5. Де буде спостерігатися найбільша активність гемоглобінового буфера?

A. *Тканинні капіляри

B. Серце

C. Нирки

D. Легені

E. Печінка

 

231. У обстежуваного кількість еритроцитів становить 5,65·1012/л. Що можна подумати, виходячи з цього результату, якщо відомо, що він здоровий?

A. *Обстежуваний - житель високогір'я

B. Обстежуваний - шахтар

C. Обстежуваний - дорослий чоловік

D. Обстежуваний - вагітна жінка

E. Обстежуваний - доросла жінка

 

232. Через який час після першого потрапляння антигену в організм накопичується досить висока концентрація антитіл?

A. *2-3 тижні

B. Один день

C. 2-3 дні

D. Один тиждень

E. Один місяць

 

233. У обстежуваного годину назад була блювота. Де буде спостерігатися найбільша активність гемоглобінового буферу?

A. *Легені

B. Серце

C. Нирки

D. Печінка

E. Мозок

 

234. У нейтрофілах синтезується ряд речовин. Які з них впливають на віруси?

A. *Інтерферон

B. Лізоцим

C. Фагоцитин

D. Мієлопероксидаза

E. Фосфорилаза

 

235. У чоловіка М. в результаті травми відбулася втрата крові. Через який час у нього відновиться до нормальних показників кількість еритроцитів?

A. *Не менше, як за 2-3 тижні

B. До 3-5 діб

C. До 10 днів

D. Через місяць

E. Через 2-3 місяці

 

236. При визначенні групової належності крові в системі АВО одержали аглютинацію в краплі з цоліклоном анти-А і не одержали з цоліклоном анти-В. При перевірці за допомогою стандартних еритроцитів одержали аглютинацію з ст. ер. В і не одержали з ст. ер. А. Яка це група крові?

A. *А (ІІ)

B. В (ІІІ)

C. О (І)

D. АВ (IV)

E. Групу крові визначити не можна

 

237. При тривалому голодуванні можуть розвинутися набряки. Який можливий механізм цього процесу?

A. *Зниження онкотичного тиску плазми крові

B. Зниження реабсорбції натрію в нирках

C. Збільшення фільтраційного тиску в капілярах тканин

D. Збільшення секреції реніну

E. Збільшення реабсорбції натрию в канальцях нефрона

 

238. Вкажіть, яка основна зміна складу плазми крові спонукає людину зробити вдих після довільної затримки дихання?

A. *Накопичення СО2

B. Зменшення рН

C. Збільшення рН

D. Зменшення О2

E. Зменшення СО2

 

239. У людини після тривалого голодування спостерігалисяся набряки по тілу. Що є можливою причиною подібного явища ?

A. *Зниження онкотичного тиску плазми крові у наслідок дефіциту білка

B. Недостатність вуглеводів

C. Вживання підвищеної кількості води

D. Недостатність жирів

E. Порушення функції кісткового мозку

 

240. До складу сухого залишку плазми крові обовязково входять білки. Яка група білків забезпечує процеси коагуляційного гемостазу?

A. *фібриноген

B. альбуміни

C. гамма-глобуліни

D. бета-глобуліни

E. альфа-глобуліни

 

241. 10% розчини натрій хлориду в великій кількості не можна вводити внутрішньовенно тому, що відбувається:

A. *плазмоліз еритроцитів

B. гемоліз еритроцитів

C. збільшення осмотичного тиску крові

D. зсідання еритроцитів

E. злипання еритроцитів

 

242. Який вид гемолізу виникне, якщо помістити еритроцити в гіпотонічний розчин?

A. *осмотичний

B. термічний

C. механічний

D. хімічний

E. фізичний

 

243. Які фізико-хімічні властивості крові зумовлює наявність у ній електролітів?

A. *осмотичний тиск

B. онкотичний тиск

C. активна реакція крові

D. вязкість крові

E. швидкість осідання еритроцитів

 

244. Який фермент забезпечує синтез вугільної кислоти в еритроцитах та її гідроліз в капілярах легень?

A. *карбоангідраза

B. лужна фосфаза

C. еластаза

D. ліпаза

E. амілаза

 

245. Який білок крові в процесі її зсідання переходить із розчинної форми у нерозчинну?

A. *фібриноген

B. тромбін

C. протромбін

D. альбумін

E. глобулін

 

246. В яких форменних елементах крові відбувається утворення вугільної кислоти за участю ферменту карбоангідрази?

A. *в еритроцитах

B. в тромбоцитах

C. в базофілах

D. в нейтрофілах

E. в лімфоцитах

 

247. Чим визначається величина ШОE?

A. *Співвідношенням кількості альбумінів і глобулінів

B. Співвідношенням еозинофілів та нейтрофілів

C. Співвідношенням катіонів та аніонів крові

D. Лейкоцитарною формулою

E. Кількістю тромбоцитів

 

248. У людини вміст альбумінів у плазмі крові нижче норми. Це супроводжується набряком тканин. Який із показників крові є порушеним?

A. *онкотичний тиск

B. осмотичний тиск

C. рН

D. в'язкість

E. питома вага

 

249. Однією із складових системи крові являються:

A. *Червоний кістковий мозок

B. Серце

C. Легені

D. Тонка кишка, головний мозок

E. Шлунок, судини

 

250. Які вітаміни обов`язково повинні приймати участь у процесі зсідання крові?

A. *Вітамін К

B. Вітамін А

C. Вітамін В1

D. Вітамін Д

E. Вітамін В12

 

251. Який вид лейкоцитів забезпечує специфічний гуморальний захист організму?

A. *лімфоцити

B. базофіли і езинофіли

C. базофіли

D. нейтрофіли

E. еозинофіли

 

252. Який вид гемолізу може розвинутися внаслідок переливання несумісної крові?

A. *біологічний

B. механічний

C. термічний

D. хімічний

E. осмотичний

 

253. Який вид гемолізу може спостерігатися при струшуванні флакона з консервованою кров’ю?

A.*Механічний

B. Осмотичний

C. Онкотичний.

D. Біологічний.

E. Теpмічний

 

254. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?

A.*Зв'язує іони Са++ в плазмі крові

B. зменшує адгезію тромбоцитів

C. активує плазмін

D. інактивує тромбін

E. являється антагоністом фактора Хагемана

 

255. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?

A.* АВ (ІV)

B. В (ІІІ)

C. А (ІІ)

D. О (І)

E. Помилковий результат

 

256. Активною частиною гемоглобіну є складна сполука протопорфірину з катіоном. Цей катіон представлений:

A.*Fe2+

B. Mg2+

C. Ca2+

D. K+

E. Na+

 

257. У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?

A.*Адреналін.

B. Антитромбін – ІІІ.

C. Гепарин.

D. Фібриноген.

E. Тромбін.

 

258. В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно використати для цієї мети?

A.* Лимоннокислий натрій.

B. Лимоннокислий калій.

C. Лимоннокислий кальцій.

D. Бензойнокислий калій.

E. Бромистий натрій.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...