Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізіологія виділення, обмін речовин і енергії. Терморегуляція 

416. Стан теплового комфорту залежить від температури та вологості навколишнього повітря. За якого поєднання відбувається порушення тепловіддачі та перегрів організму?

А.*Висока температура і висока вологість.

В. Висока температура і низька вологість.

С. Низька температура і низька вологість.

D. Низька температура і висока вологість.

E. Жодна відповідь не є вірною.

 

417. Під час дослідження сечі у хворого виявлено: протеїнурія за рахунок низькомолекулярних білків, гематурія з вилужненими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники?

А.*Порушення проникливості клубочків.

В. Порушення реабсорбції і секреції канальців.

С. Порушення реабсорбції канальці.

D. Порушення секреції канальців.

Е. Порушення фільтрації клубочків, реабсорбції і секреції канальців.

 

418. У хворого при обстеженні проводять аналіз сечі. Яка складова частина плазми крові не підлягає фільтрації у клубочках нирок?

А.*Високомолекулярні білки.

В. Низькомолекулярні білки.

С. Усі білки.

D. Глюкоза.

Е. Жирні кислоти.

 

419. Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідні певні вітаміни. Який з наведених нижче вітамінів приймає участь в регуляції фосфорно-кальцієвого обміну?

А.*Вітамін Д.

В. Вітамін К.

С. Вітамін А.

D. Вітамін С.

Е. Вітамін Е.

 

420. У людини на захворювання нирок артеріальний тиск знаходиться на рівні 170/140 мм.рт.ст. Концентрація якої біологічно активної речовини найбільш вірогідно викликає підвищення артеріального тиску у хворого?

А.*Реніну.

В. Адреналіну.

С. Норадреналіну.

D, Вазопресину.

Е. Тироксину.

 

421. Внаслідок дії вазопресину зменшився діурез. В яких відділах нефрону відбувається реабсорбція води під впливом цього гормону?

А.*Дистальних канальцях нефрону та збиральних трубочках.

В.Нисхідній частині петлі Генле.

С. Висхідній частині петлі Генле.

D. Проксимальних канальцях.

Е. Капсулі клубочку.

 

422. Про метаболізм білків свідчить кількість введеного в організм та виведеного з нього:

А.*Азоту.

В. Хлору.

С. Натрію.

D.Заліза.

Е. Кальцію.

 

423. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок 3 послідовних процесів. Вкажіть найбільш достовірну послідовність.

А.*Фільтрація., реабсорбція, секреція.

В. Реабсорбція, фільтрація, секреція.

С. Секреція, Фільтрація, реабсорбція.

D. Секреція, реабсорбція, фільтрація.

Е. Реабсорбція, секреція, фільтрація.

 

424. Жінка 35 років скаржиться на погіршення зору в сутінках. Який з перелічених вітамінів доцільно призначити в даному випадку?А.*Вітамін А.

В. Вітамін Д.

С. Вітамін РР.

D. Вітамін Е.

Е. Вітамін С.

 

425. Одна з функцій нирок - секреторна. Які іони секретуються в канальцях нефрону?

А.*Калію та водню.

В.Кальцію

С. Хлору.

D. Натрію.

Е. Заліза.

 

426. При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жировій тканині зменшується. У якій формі він виходить з клітин у кров?

А.*Вільні жирні кислоти і гліцериди.

В. Хіломікронів.

С. Ліпопротеїнів.

D. Кетониових кіл.

Е. Глюкози.

 

427. Внаслідок отруєння сулемою у працівника хімзаводу виявлено пошкодження проксимального відділу нефрону. Порушення реабсорбції якого електроліту є провідним за даної патології?

A. *Натрію

B. Калію

C. Хлору

D. Магнію

E. Заліза

 

428. Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін обстежуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої залози можна припустити?

A. *Щитовидна залоза

B. Гіпоталамус

C. Гіпофіз

D. Підшлункова залоза

E. Статеві залози

 

429. З урахуванням регуляторного значення гормонів щитовидної залози, вкажіть, які розлади можливі при недостатності функції щитовидної залози, якщо ця недостатність має місце з раннього дитячого віку ?

A. *Кретинізм

B. Нанізм

C. Гігантизм

D. Гiпопітуітаризм

E. Гіперпігментація шкіри

 

430. Після крововтрати у людини зменшилась кількість утвореної сечі. Порушення якого з процесів утворення сечі спостерігається в цьому випадку?

A. *Порушення клубочкової фільтрації

B. Збільшення канальцевої реабсорбції

C. Зменшення канальцевої реабсорбції

D. Зменшення канальцевої секреції

E. Зменшення канальцевої секреції і реабсорбції

 

431. В нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім після реабсорбції і секреції вторинна. Скільки у людини за добу утворюється первинної та вторинної сечі?

A. *первинної 1,7л, вторинної 1,5л

B. первинної 20л, вторинної 10л

C. первинної 2л, вторинної 2л

D. первинної 50л, вторинної 30л

E. первинної 100л, вторинної 5л

 

432. В процесі сечоутворення не всі речовини фільтруються в капсулу нефрона, деякі секретуються канальцями. Які речовини підлягають секреції?

A. *органічні кислоти

B. глюкоза

C. сечовина

D. амінокислоти

E. ліпіди

 

433. Яка з складових частин плазми крові не фільтрується в клубочках нирок?

A. *Високомолекулярні білки

B. Низькомолекулярні білки

C. Всі білки

D. Білки і глюкоза

E. Білки і креатинін

 

434. Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?

A. *Інулін, креатинін

B. Інулін, діадраст

C. Інулін, глюкоза

D. Креатинін, діадраст

E. Парааміногіпурова кислота

 

435. В якому випадку буде проходити клубочкова фільтрація?

A. *Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

B. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

C. Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 40 мм.рт.ст.

D. Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

E. Тиск в капілярах 20 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

 

436. Вміст якої речовини буде найбільшe змінюватись при гемолітичній жовтяниці ?

A. *Незв'язаного білірубіну.

B. Зв'язаного білірубіну.

C. Холестерину.

D. Холевої кислоти.

E. Дезоксихолевої кислоти.

 

437. Що в умовах фізіологічної норми визначає склад клубочкового фільтрату?

A. *Розміри пор мембрани капсули

B. Градієнт тиску

C. Градієнт концентрації

D. Електрохімічний градієнт

E. Градієнт концентрації та тиску

 

438. Людина купається в басейні, де температура води становить +25 С. За таких умов основним шляхом тепловіддачі у неї буде:

A. *Теплопровідність

B. Конвекція

C. Радіація

D. Випаровування

E. Потовиділення

 

439. У тварини, в умовах хронічного експерименту, провели трансплантацію нирки. Як буде забезпечуватися функція пересадженої нирки ?

A. *завдяки гуморальній та внутрішньонирковій ауторегуляції

B. ніяк не буде

C. нервовими механізмами

D. нервовими та гуморальними механізмами

E. нирковою та внутрішньонирковою ауторегуляцією

 

440. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л. Добовий діурез 6 л. Зміни діурезу відбуваються завдяки порушенню процесів реабсорбції:

A. *Глюкози

B. Н2О

C. Сечовини

D. Na

E. K

 

441. З метою позбавлення лишньої ваги пацієнтка 26 років обмежила кількість продуктів в своєму харчовому раціоні. Через 3 місяці від початку самолікування в неї поряд із зменшенням маси тіла, погіршились фізична і розумова працездатність, появились набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг найвірогідніше призвести до вказаних змін?

A. *Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Вітамінів

E. Мінеральних речовин

 

442. Відомо, що величина клубочкової фільтрації залишається відносно постійною навіть при значних коливаннях системного кров`яного тиску. Яка біологічно активна речовина забезпечує клубочкову фільтрацію?

A. *Ангіотензин ІІ

B. Дофамін

C. Адреналін

D. Вазопресин

E. Кортикотропін

 

443. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес ?

A. *Екскреторній

B. Захисній

C. Фільтраційній

D. Всмоктувальній

E. Метаболічній

 

444. В якій частині нефрона - структурної та функціональної одиниці нирки здійснюється процес фільтрації?

A. *в капсулі

B. в петлі Генле

C. в проксимальному канальці

D. в дистальному канальці

E. в збиральній трубочці

 

445. Які структури ЦНС приймають участь в регуляції водно-сольового обміну?

A. *Гіпоталамус

B. Середній мозок

C. Мозочок

D. Спинний мозок

E. Міст

 

446. Основні центри, що контролюють процеси терморегуляції локалізовані у:

A. *Гіпоталамусі

B. Довгастому мозку

C. Мості

D. Спинному мозку

E. Таламусі

 

447. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях. Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?

A.*Білки

B. Амінокислоти

C. Глюкоза

D. Сечовина

E. Іони

448. Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A.*Збільшенням секреції еритропоетинів

B. Зменшенням секреції еритропоетинів

C. Збільшенням фільтрації

D. Зменшенням фільтрації

E. Порушенням реабсорбції

 

449. Який гормон має вплив на процеси реабсорбції води в канальцях

нефрона?

A.*Вазопрессин (антидіуретичний гормон)

B. Окситоцин

C. Глюкагон

D. Інсулін

E. Ліпокаїн

 

450. Утворення ультрафільтрату в нефроні пов’язано з показниками тиску в судинному клубочку. Цей показник складає:

A.*70 мм рт. ст.

B. 50 мм рт. ст.

C. 100 мм рт. ст.

D. 20 мм рт. ст.

E. 10 мм рт. ст.

 

451. Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові?

A.*Глюкозурія

B. Зменшення секреції натрію

C. Зменшення вмісту глюкози в сечі

D. Зменшення реабсорбції глюкози

E. Зменшення діурезу

452. Якщо основний обмін обстежуваного на 35% нижчий належного, то порушення діяльності якої залози можна припустити?

A.*Щитоподібна залоза

B. Епіфіз

C. Гіпофіз

D. Підшлункова залоза

E. Наднирникові залози

 

453. При високій температурі навколишнього середовища вентилятор полегшує перебування в приміщенні, оскільки його робота збільшує тепловіддачу шляхом:

A.* конвекції

B. випаровування

C. радіації

D. проведення

E. потовиділення

 

454. При високій температурі зовнішнього середовища в сухому кліматі посилюється тепловіддача шляхом:

A.*випаровування

B. радіації

C. конвекції

D. проведення

E. потовиділення

455. Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому із його відділів одночасно проходять процеси розведення і концентрації сечі?

A.*Петля Генле

B. Проксимальный извитой каналец

C. Дистальный извитой каналец

D. Собирательная трубка

E. Капсула Шумлянского

 

456. У досліджуванного, який виходить після тривалого голодування, визначали обмін азоту. Який, найбільш ймовірний, результат можна очікувати?

A.* Зниження виділення азоту.

B. Збільшення виділення азоту.

C. Азотиста рівновага.

D. Кетонемія.

E. Негативний азотистий баланс.

 

457. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить

A.* Глобулінів

B. Амінокислот

C. Сечовини

D. Глюкози

E. Креатиніну

 

458. Нефрон є структурною і функціональною одиницею нирки. У якій його частині здійснюється процес фільтрації?

A. *Капсула Шумлянського-Боумена

B. Дистальний каналець

C. Збірна трубочка

D. Проксимальний каналець

E. Петля Генле

 

459. Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення теплопродукції, перш за все, в:

A. *Скелетних м’язах

B. Легенях

C. Серці

D. Печінці

E. Головному мозку

 


 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...