Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зо­внішнього середовища 

1. Під час роботи з ліквідації нас­лідків аварії на АЕС робітник отримав дозу опроміненя 500 рентген. Скаржиться на голо­вний біль, нудоту, головокру­жіння. Які зміни в крові можна очікувати у хворого через 10 год після опромінення?

A. *Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Агранулоцитоз

D. Лейкопенія

E. Лейкемія

 

2. При розгерметизації кабіни літа­ка на висоті 19 км наступила миттєва смерть пілотів. Яка причина смерті?

A. *Закипання крові

B. Крововилив в головний мозок

C. Газова емболія судин серця

D. Кровотечі

E. Параліч дихального центра

 

3. Деструктивні і реактивні зміни, інтоксикація, зневоднення, розвиток шоку, порушення білково­го та водно-мінерального обмі­нів, аутоімунізація, приєднання інфекційних ускладнень. Все перераховане характеризує:

A. *Опікову хворобу

B. Перегрівання

C. Обмороження

D. Ураження електричним струмом

E. Висотну хворобу

 

4. Підвищена розчинність газів, зменшення їх в об'ємі, біль у вухах, сповільнення дихання і пульсу, зменшення об'єму цир­кулюючої крові, перенаповнення кров'ю внутрішніх органів - всі перелічені симптоми характерні для:

A. *Дії на організм високого атмосферного тиску

B. Дії на організм низького атмосферного тиску

C. Кесонної хвороби

D. Гірської хвороби

E. Висотної хвороби

 

5. В розумінні причинності якого із захворювань застосовується концепція факторів ризику?

A. *Гіпертонічної хвороби

B. Міокардиту

C. Енцефаліту

D. Плевриту

E. Тонзиліту

 

6. Яка із ознак є суттєвою, обов'язковою для хвороби?

A. *Зниження адаптивних можливостей організму

B. Підвищення температури тіла

C. Збільшення кількості еритроцитів

D. Зростання артеріального тиску

E. Зменшення кількості лейкоцитів

 

7. В розумінні причинності якого із захворювань застосовується концепція факторів ризику?

A. * Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки

B. Енцефаліт

C. Скарлатина

D. Перитоніт

E. Малярія

 

8. Який із процесів обумовлює смерть організмів теплокровних і людини при підйомі на висоту більше 19000м без кисневої апаратури?

A. *Закипання біологічних рідин

B. Денатурація розчинених в крові газів

C. Зменшення відсотка оксігемоглобіну в крові

D. Баротравма легенів

E. Пошкодження тканин підвищеною ультрафіолетовою радіацією

 

9. Назвіть основний фактор, що обмежує можливості та значен­ня моделювання у вивченні при­чин та механізмів розвитку хво­роб у людини:

A. *Соціальна природа людини

B. Різниця в будові організму тварин і людини

C. Різниця обмінних процесів у тварин і людини

D. Різна тривалість життяE. Труднощі визначення вихідного рівня здоров'я у експериментальних тварин

 

10. Виберіть, яке із наведених ви­значень характеризує поняття етіологія:

A. *Вчення про причини та умови виникнення хвороби

B. Вчення про причини хвороби

C. Вчення про умови виникнення хвороби

D. Вчення про загальні закономірності розвитку хвороби

E. Вчення про загальні фактори хвороби

 

11. Що визначає принципи класифі­кації хвороб:

A. *Все перелічене

B. Етіологія

C. Патогенетичні механізми

D. Топографо-анатомічні ознаки

E. Стать та вік

 

12. Який принцип покладений в основу виділення хвороб серце­во-судинної системи:

A. *Системний

B. Патогенетичний

C. Соціальний

D. Віковий

E. Етіологічний

 

13. Потерпілий під час аварії на підводному атомному човні отримав дозу опромінення 6 Грей. У нього слід чекати істотних порушень функції і структури клі­тин:

A. *Кісткового мозку

B. Епітелію кишечника

C. Епітелію шкіри

D. Пульпи селезінки

E. Щитоподібної залози

 

14. Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з'явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов'язані з токсичною дією на нейрони:

A. *Азоту

B. Кисню

C. Вуглекислоти

D. Аміаку

E. Лактату

 

15. Вкажіть який із названих нижче факторів відіграє провідну роль у виникненні симптомокомплексу гірської хвороби:

A. *Пониження парціального тиску кисню в повітрі

B. Сонячна радіація

C. Перепад денної та нічної температур

D. Швидкість набору висоти

E. Важке фізичне навантаження

 

16. У хворого зразу після опромі­нення (доза - однократно 80 Гр) блискавично розвинулися такі симптоми: колапс, втрата свідо­мості, падіння AT, анурія, судо­ми та параліч. Яка форма про­меневої хвороби діагностована в даному випадку?

A. *Церебральна гостра

B. Кістково-мозкова гостра

C. Токсемічна гостра

D. Шлунково-кишкова гостра

E. Хронічна променева хвороба

 

17. Хворому під час операції на се­рці із застосуванням гіпотермії введений препарат, який пору­шує функцію системи терморе­гуляції. Навіщо?

A. *Щоби механізми терморегуляції «не заважали» охолодженню організму

B. Помилково

C. Щоби знизити температуру тіла

D. Щоби підвищити температуру тіла після операції

E. Щоби знизити потовиділення

18. У хворого на кістково мозкову форму променевої хвороби визначили такі зміни гемограми: лейкоцитів 2*109/л, лімфопенія, багато гіперсегментованих нейтрофілів; еритроцитів 3,0* 1012/л, гемоглобіну 52 г/л, тромбоцитів 105*109/л, згортання крові знижено. Якій стадії хвороби відповідають такі зміни?

A. *Розпал хвороби

B. Латентний період

C. Продромальний період

D. Кінець хвороби

E. Рецидив

 

19. У білих щурів вивчали чутливість до дії іонізуючого випромінювання. Який із наведених факторів посилює радіостійкість?

A. *Гіпотермія

B. Гіпертермія

C. Фізичне навантаження

D. Емоційно-больовий стрес

E. Гіпоксія

 

20. К.Бернар в 1851 році детально вивчив прояви нейропаралітичної артеріальної гіперемії на вусі кролика. Яка експериментальна методика була ним використана?

A. *Методика вилучення

B. Методика подразнення

C. Методика введення лікарських речовин

D. Методика ізольованого органу

E. Методика перевантаження

21. Під час роботи по ліквідації наслідків аварії на АЕС робітник отримав дозу опро­мінення 500 рентген. Скаржиться на голов­ний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни у складі крові можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?

А. Лейкемія

B. *Нейтрофільний лейкоцитоз

C. Лейкопенія

D. Агранулоцитоз

E. Лімфоцитоз

 

22. При розгерметизації кабіни літака на висоті 19 км настала миттєва смерть піло­тів. Яка її причина?

A. *Вибухова декомпресія

B. Інфаркт міокарда

C. Кровотеча

D. Крововилив в головний мозок

E. Параліч дихального центра

 

23. У хворого на кістково-мозкову форму променевої хвороби визначили такі зміни гемограми: лейк.- 2 • 109/л, лімфопенія, ер.- 3,0 • 1012/л, Нb- 52 г/л, тромб.105•109/л, згортання крові знижено. Якому періоду променевої хвороби відповідають зазначені зміни?

A. *Розпал хвороби

B. Продромальний період

C.Латентний період
D. Рецидив

Е. Кінець хвороби

 

24. Дитина 5-ти років, повернувшись з дитячого садочку, відчула слабкість, головний біль; підвищилась температура до 37,5 °С. Який це період розвитку хво­роби?

A. *Продромальний

B. Інкубаційний

С. Розпалу хвороби

D. Одужання

E. Латентний

Спадкова патологія

1. Яка із мутацій може призвести до розвитку пухлини?

A. *Нелетальна мутація соматичної клітини

B. Летальна мутація статевої клітини

C. Летальна мутація соматичної клітини

D. Нелетальна мутація соматичної клітини в ембріональному періоді

E. Нелетальна мутація статевої клітини

 

2. Яка із мутацій може призвести до виникнення спадкової хворо­би?

A. *Нелетальна мутація статевої клітини

B. Летальна мутація статевої клітини

C. Летальна мутація соматичної клітини

D. Нелетальна мутація соматичної клітини в ембріональному періоді

E. Нелетальна мутація соматичної клітини

 

3. В генній інженерії і біотехнології використовуються гени, які отримують шляхом синтезу ДНК на ІРНК. За допомогою якого ферменту здійснюється синтез таких генів?

A. *ДНК-полімерази

B. Лігази

C. Ревертази

D. Рестриктази

E. РНК-полимерази

 

4. Який з наведених каріотипів характеризує синдром Шерешевського-Тернера?

A. *44 аутосоми + ХО

B. 44 аутосоми + ХХУ

C. 45 аутосом + ХУ

D. 44 аутосоми + XXX

E. 44 аутосоми + ХУ

 

5. До терапевта звернулася дівчина 17 років зі скаргами на низький зріст, нерегулярні менструації. Обстеження показало, що каріо­тип дівчини становить 45, Х0. Такі ознаки свідчать про:

A. *Синдром Тернера

В. Синдром Клайнфельтера

С. Хворобу Дауна

D. Трисомію за X-хромосомою

E. Синдром «котячого крику»

 

6. У дівчинки встановлений діаг­ноз «хвороба Дауна». Який ме­тод генетичного дослідження найбільш точно виявив цю пато­логію?

A. *Визначення каріотипу

B. Дослідження статевого хроматину

C. Генеалогічний

D. Біохімічний

E. Популяційно-статистичний

 

7. Генетичне обстеження дівчинки з розумовою відсталістю вста­новило відсутність статевого хроматину в ядрах букального епітелію. Якому спадковому синдрому відповідає дане пору­шення?

A. *Шерешевського - Тернера

B. КлаЙнфельтера

C. Віскотта - Олдріча

D. Ді Джорджі

E. Бутона

 

8. Аварія на Чорнобильській АЕС спровокувала розвиток проме­невої хвороби у ліквідаторів. Симптомокомплекси є наслід­ком первинного радіохімічного впливу іонізуючих променів головним чином на молекули:

A. *Води

B. Білків

C. Ліпідів

D. Ферментів

E. Вуглеводів

 

9. Під час роботи на будові в пері­од грози блискавка уразила ро­бітника, після чого у нього ви­никла зупинка дихання. Причи­ною цього є:

A. *Параліч дихального центру

B. Больовий шок

C. Параліч дихальних м'язів

D. Емоційний стрес

E. Параліч центру вдиху

 

10. Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спра­гу. Сигналізація від яких рецеп­торів, у першу чергу, зумовила її розвиток?

A. *Натрієвих рецепторів гіпоталамуса

B. Глюкорецепторів гіпоталамуса

C. Барорецепторів дуги аорти

D. Осморецепторів печінки

E. Осморецепторів гіпоталамуса

 

11. Після травматичного ушко­дження півколових каналів та мішечка вестибулярного апарату хворий не може сприймати:

A. *3міни швидкості кутового прискорення

B. Початок і закінчення вертикальних рухів

C. Зміни швидкості кутового, прямолінійного та вертикального прискорення

D. Світло та звук

E. Зміни швидкості горизонтального прямолінійного руху

 

12. Дитина 5 p., повернувшись з дитячого садочку, відчула сла­бість, біль голови, у неї підви­щилась температура до 37,5°С. Який це період розвитку хворо­би?

А. *Продромальний

B. Латентний

C. Контактний

D. Видужання

E. Розпалу хвороби

 

13. До медико-генетичної консультації звернувся хворий з попереднім діагнозом: синдром Клайнфельтера. За допомогою якого генетичного методу можна уточнити діагноз?

A. *Цитогенетичного

B. Генеалогічного аналізу

C. Гібридологічного

D. Біохімічного

E. Близнюкового

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...