Главная Обратная связь

Дисциплины:


Патофізіологія ен­докринної системи1. У хворого на цукровий діабет внаслідок накопичення кетонових тіл має місце порушення кислотно-лужного стану, яке називається:

A. *Метаболічний ацидоз

B. Метаболічний алкалоз

C. Газовий ацидоз

D. Газовий алкалоз

E. Негазовий алкалоз

 

2. Вкажіть, недостатнє виділення якого гормону призводить до розвитку гіпофізарного нанізму?

A. *Соматотропного гормону

B. Адренокортикотропного гормону

C. Тироксину

D. Тестостерону

E. Інсуліну

 

3. У дитини 2,5 років, що проживає у віддаленому гірському районі, був діагностований кретинізм. Про гіпофункцію якої залози свідчить це захворювання?

A. *Щитовидної залози

B. Кори наднирників

C. Гіпофізу

D. Гіпоталамусу

E. Прищитовидних залоз

 

4. У жінки 35 років - хвороба Кона. Аденома якої залози є причиною цього захворювання?

A. *Кори наднирників

B. Щитовидної залози

C. Прищитовидних залоз

D. Тимусу

E. Статевих залоз

 

5. Функція яких із залоз не регулюється тропними гормонами гіпофізу?

A. *Прищитовидних залоз

B. Щитовидна залоза

C. Наднирникові залози

D. Статеві залози

E. Молочна залоза

 

6. Функція яких із залоз не регулюється тропними гормонами гіпофіза?

A. *Внутрішньосекретор на частина підшлункової залози

B. Щитовидна залоза

C. Наднирникові залози

D. Статеві залози

E. Молочна залоза

 

7. Яким із факторів регулюється виділення клубочковою зоною надниркових залоз альдостеро­ну?

A. *Вмістом натрію в крові

B. Вмістом глюкози в крові

C. Вмістом калію в крові

D. Вмістом кальцію в крові

E. Вмістом фосфору в крові

 

8. Яким із факторів регулюється виділення паратирину прищивидними залозами?

A. *Вмістом кальцію в крові

B. Вмістом глюкози в крові

C. Вмістом калію в крові

D. Вмістом натрію в крові

E. Вмістом фосфору в крові

 

9. У хворого спостерігається стійка тахікардія, екзофтальм, підвищена збудливість, основ­ний обмін підвищений. Яке із порушень може спричинити та­кий синдром?

A. *Гіперфункція щитовидної залози

B. Гіпофункція прищитовидних залоз

C. Гіпофункція щитовидної залози

D. Гіперфункція прищитовидних залоз

E. Гіпофункція надниркових залоз

 

10. У хворого спостерігається гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із пору­шень може спричинити такий синдром?

A. *Гіпофункція щитовидної залози

B. Гіпофункція прищитовидних залоз

C. Гіперфункція щитовидної залози

D. Гіперфункція прищитоподібних залоз

E. Гіпофункція надниркових залоз

 

11. У хворого діагностована феохромоцитома (пухлина, що ви­никла із гормонопродукуючих клітин мозкової частини над­ниркових залоз). Який із сим­птомів є характерним для даної патології?A. *Артеріальна гіпертензія

B. Тахікардія

C. Артеріальна гіпотензія

D. Аритмія

E. Набряки

 

12. У хворого з синдромом Іценка-Кушінга під впливом надлишко­вої кількості глюкокортикоїдів розвивається стійка гіпергліке­мія. Який провідний механізм гіперглікемії у даному випадку:

A. *Активація гліконеогенезу в печінці

B. Активація глікогенолізу в печінці

C. Зниження активності гексокінази

D. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

E. Активація інсулінази в печінці

 

13. У жителя одного із карпатських регіонів України виявлено збільшення щитовидної залози. При огляді: брадикардія, пони­ження температури. При обсте­женні - основний обмін зниже­ний (на 40%). Яке захворювання найбільш імовірно діагностова­но у хворого:

A. *Ендемічний гіпотиреоїдний зоб

B. Ендемічний еутиреоїдний зоб

C. Спорадичний зоб

D. Рак щитовидної залози

E. Тиреоїдин

 

14. Ганс Сельє, автор вчення про стрес, показав, що різні подразники (теплота, холод, біль) завжди викликають стандартну, неспецифічну реакцію: 1)інволюцію тиміко-лімфатичної системи, 2)гіпертрофію кори наднирників. Назвіть третій компонент тріади:

A. *Геморагічні виразки слизової оболонки шлунка та 12-палої кишки

B. Гіпертрофія клітин підшлункової залози

C. Інфаркт міокарда

D. Пародонтит

E. Крововилив у мозок

 

15. У хворого 40 років у зв'язку з ураженням гіпоталамогіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефі­циті якого гормону виникають такі розлади:

A. *Вазопресину

B. Окситоцину

C. Кортикотропіну

D. Соматотропіну

E. Тиротропіну

 

16. Чоловік 35 років помер від уре­мії, причиною якої була сечо­кам'яна хвороба. На розтині ви­явлено пухлину однієї з ендо­кринних залоз, розм'якшення та деформацію кісток, в м'язах та внутрішніх органах множинні кальцинати. Вищеназвані зміни зумовлені гіперфункцією:

A. *Прищитовидних залоз

B. Гіпофізу

C. Щитовидної залози

D. Надниркових залоз

E. Статевих залоз

 

17. Які порушення з боку ендо­кринної системи викликають артеріальну гіпотензію?

A. *Гостра недостатність кори наднирників

B. Первинний гіперальдостеронізм

C. Вторинний гіперальдостеронізм

D. Гіперфункція пучкової зони кори наднирників

E. Серед вказаних відповідей вірної немає

 

18. Введення великих доз якого го­рмону призводить до розвитку остеопорозу?

A. *Кортизолу

B. Альдостерону

C. Інсуліну

D. Адреналіну

E. Глюкагону

 

19. Після систематичного вживання андрогенних гормонів в атлета розвинулась атрофія аєчок. Це явище обумовлене пригніченням секреції:

A. *Гонадотропіну

B. Кортиколіберину

C. Пролактоліберину

D. Гонадоліберину

E. Тестостерону

 

20. При обстеженні хворого виявле­на аденома клубочкової зони кори наднирників, яка супрово­джується збільшенням у крові вмісту альдостерону. На обмін якого електроліту буде впливати цей гормон?

A. *Натрію

B. Калію

C. Хлору

D. Кальцію

E. Магнію


21. Збільшення якого гормону спостерігається у хворого з феохромоцитомою?

A. *Адреналіну

B. Глюкагону

C. Інсуліну

D. Тироксину

E. Соматотропну

 

22. Бронзова хвороба (хвороба Аддісона) виникає внаслідок:

A. *Гіпофункції коркового шару наднирників

B. Гіперфункції коркового шару наднирників

C. Гіпофункції мозкового шару наднирників

D. Гіперфункції мозкового шару наднирників

E. Гіперпродукції андрогенів

 

23. Хворий 35 років скаржиться на виражену постійну спрагу, зни­жений апетит, головний біль, дратівливість. Кількість спожи­тої рідини за добу сягає 9 л. До­бовий діурез збільшений. Вста­новлений діагноз: нецукровий діабет. З порушенням продукції якого гормону пов'язана дана патологія?

A. *Вазопресину

B. Альдостерону

C. Глюкокортикоїдів

D. Катехоламінів

E. Реніну

 

24. У хворого з ушкодженням голо­вного мозку спостерігається значна поліурія, що не супрово­джується глікозурією. Що при цьому ушкоджено?

A. *3адня доля гіпофізу

B. Передня доля гіпофізу

C. Мозкова речовина наднирників

D. Середня доля гіпофізу

E. Коркова частина наднирників

 

25. Хвора скаржиться на підвищен­ня температури тіла, втрату ма­си, дратівливість, серцебиття, екзофтальм. Такі симптоми є наслідком

A. *Гіпертиреозу

B. Гіпотиреозу

C. Гіперальдостеронізму

D. Гіпоальдостеронізму

E. Гіперкортіцизму

 

26. У хворого з нецукровим діабе­том відмічається поліурія, пов'язана з:

A. *Недостатньою чутливістю дистальних відділів канальців до вазопресину

B. Гіперсекрецією вазопресину

C. Гіпосекрецією вазопресину

D. Збільшенням фільтрації в клубочках

E. Зменшенням фільтрації в клубочках

 

27. При огляді хворого лікар запідо­зрив синдром Іценко-Кушинга. Підвищення рівня якої речови­ни в крові хворого підтвердить припущення лікаря?

A. *Кортизолу

B. Токоферолу

C. Ретинолу

D. Адреналіну

E. Холестерину

 

28. Який вид патологічної гіпертро­фії гіпофізу розвивається при гіпофункції яєчників?

A. *Кореляційна

B. Робоча

C. Вікарна

D. Вакатна

E. Регенераційна

 

29. У експериментальної тварини було виявлено збільшення кон­центрації альдостерону в крові. Як проявиться дія альдостерону на ниркові канальці?

A. *Збільшиться реабсорбція іонів натрію та секреція іонів калію в ниркових канальцях

B. Збільшиться проникливість стінок канальців для води

C. Зменшиться реабсорбція хлору

D. Порушиться регуляція кислотно-лужного стану

E. Збільшиться реабсорбція кальцію

 

30. У перебігу хвороби Аддісона спостерігається:

А. *Поганий апетит

B. Схильність до гіперглікемії

C. Гіперхолестеринемія

D. Артеріальна гіпертензія

E. Психічна збудливість

 

31. Аліментарний дефіцит йоду може стати причиною розвитку:

А. *Ендемічного зобу

B. Хвороби Грейвса

C. Мікседеми

D. Кретинізму

E. Базедової хвороби

 

32. У перебігу недостатності нирок часто розвивається анемія. Що є причиною ?

А. *Зниження продукції еритропоетину

B. Гематурія

C. Гемоглобінурія

D. Гіпопротеїнемія

Е. Альбумінурія

 

33. У хлопчика 16 років розвинувся ендемічний зоб. Який процес лежить в основі розвитку зобу ?

A. *Гіперплазія

B. Гіпоплазія

C. Дегенерація

D. Гіпертрофія

E. Пухлина

 

34. У річної дитини, що проживає в гірському районі, діагностовано кретинізм (гіпофункція щитови­дної залози). Що стало причи­ною захворювання ?

A. *Недостатнє надходження в організм йоду

B. Ушкодження залози радіоактивним йодом

C. Пухлина щитовидної залози

D. Опромінення

E. Психічна травма

 

35. У підлітка було діагностовано гіпофізарний гігантизм, причи­ною якого є гіперпродукція:

A. *Соматотропного гормону

B. Кортикотропіна

C. Гонадотропних гормонів

D. Тиреотропного гормону

Е. Вазопресина

36. Тирозин використовують для синтезу тироксину. Атоми якого мікроелементу приймають участь в цьому процесі?

А. *Йод

B. Цинк

C. Залізо

D. Кальцій

E. Купрум

 

37. Які порушення кислотно - лужного стану спостерігаються при важкій формі цукрового діабету?

A. *Метаболічний ацидоз

В. Респіраторний алкалоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

E. Компенсований алкалоз

 

38. Гормони регулюють процеси обмі­ну речовин. Вкажіть, який з наведе­них гормонів має анаболічну дію:

A. *Інсулін

B. Окситоцин

С. Вазопресин

D. Адреналін

E. Глюкагон

 

39. Внаслідок дії вазопресину зменшив­ся діурез. В яких відділах нефрону від­бувається реабсорбція води під впли­вом цього гормону?

A. *У дистальних канальцях нефрону та збиральних трубочках

B. У капсулі клубочку

C. У низхідній частині петлі Генле

D. У проксимальних канальцях

Е. У висхідній частині петлі Генле

 

40. Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги, втомлюваність. До­бовий діурез становить 3-4 л, концен­трація глюкози в крові знаходиться в межах норми. Нестача якого гормону призводить до вказаних змін в органі­змі?

А. *Вазопресину

В. Адреналіну

С. Інсуліну

D. Глюкагону

Е. Тироксину

 

41. У дитини виявлено гіпокальціємію та гіперфосфатемію. Який з на­ведених гормональних препаратів ре­комендовано використовувати в ком­плексній терапії?

А. *Паратгормон

В. Тиреоїдин

С. Вазопресин

D. Окситоцин

Е. Прогестерон

 

42. У дорослої людини артеріальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. Під­вищена концентрація в крові якого гормону може бути причиною цього?

А. *Адреналіну

В. Соматотропіну

С. Глюкагону

D. Тироксину

Е. Інсуліну

 

43. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Вияв­лена гіперглікемія, поліурія та під­вищений апетит. Яке захворювання найбільш вірогідне?

А. *Інсулінозалежний діабет

В. Мікседема

С. Глікогеноз 1 типу

D. Аддісонова хвороба

Е. Нецукровий діабет

 

44. Під час біохімічного обстежен­ня у хворого виявлено гіперглікемію, глюкозурію, високу густину сечі; у крові - підвищена кількість глюкокортикоїдів. Одночасно в крові та се­чі виявлено підвищений вміст 17-кетостероїдів. Визначте, який тип діабе­ту розвинувся:

А. *Стероїдний діабет

В. Цукровий діабет 1-го типу

С. Нирковий діабет

D. Цукровий діабет IІ-го типу

E. Нецукровий діабет

45. У людини добовий діурез 10 л. Скарги на відчуття спраги. Концен­трація глюкози в крові - 5,1 ммоль/л. Причиною такого стану може бути порушення виділення:

А. *Вазопресину

В. Окситоцину

С. Гонадотропіну

D. Інсуліну

Е. Тироксину

46. У хворого туберкульозне уражен­ня надниркових залоз. Типовою озна­кою є гіперпігментація шкіри. Меха­нізм розвитку даної ознаки найбільш вірогідно пов'язаний з підвищеною секрецією:

А. *Кортикотропіну

В. Соматотропіну

С. Тиреотропіну

D. Вазопресину

Е. Окситоцину

47. У дитини 6 років спостерігається затримка фізичного, статевого та ро­зумового розвитку. Порушення секре­ції якого гормону (яких гормонів) мо­же стати причиною даного стану?

А. *Зниження секреції тиреоїдних гор­монів

В. Зниження секреції кортизолу

С. Зниження секреції гормону росту

D. Підвищення секреції кортизолу

Е. Зниження секреції статевих гормо­нів

 

48. Хвора 35 р. після автокатастрофи через 9-ть місяців була переведена для лікування в ендокринологічне відділення. Об’єктивно: екзофтальм, збільшення щитовидної залози, тремтіння пальців рук, пітливість, втрата ваги на 15 кг. Діагностовано тиреотоксикоз, дифузний токсичний зоб. Дією яких гормонів обумовлена така клінічна картина?

A. *Тироксину і трийодтиронін

B. Кальцитоніну

C. Тиротропіну

D. Простагландинів

E. Тиреоглобуліну

 

49. При видаленні гіперплазованої щитовидної залози у 47-річної жінки було пошкоджено прищитовидну залозу. Через місяць після операції у пацієнтки з’явились ознаки гіпопаратиреозу: часті судоми, гіперрефлекси, спазм гортані. Що є найбільш вірогідною причиною стану жінки?

A. *Гіпокальціємія

B. Гіперхлоргідрія

C. Гіпонатріємія

D. Гіпофосфатемія

E. Гіперкаліємія

 

50. Хвора А., 58 років, хворіє на цукровий діабет протягом 12 років. Назвіть найголовнішу ознаку цукрового діабету:

A. *Гіперглікемія

B. Поліурія

C. Полідипсія

D. Гіперкетонемія

E. Гіперліпемія

 

51. Хворій звернувся до лікаря зі скаргою на збільшення добової кількості сечі, спрагу. При лабораторному аналізі сечі виявлено високий рівень цукру, ацетон. Порушення секреції якого гормону могло викликати такі зміни?

A. *Інсуліну

B. Вазопресину

C. Глюкагону

D. Тестостерону

E. Альдостерону

 

52. У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно виявляється глюкозурією, поліурією, полідепсією. Який з представлених механізмів головний в розвитку полідипсії?

A. *Поліурія і дегідратація тканин

B. Неферментативне глікозирування білків

C. Гіперліпацидемія

D. Аміноацидемія

E. Лактацидемічний метаболічний ацидоз

 

53. На консультації знаходиться хлопчик 14 років пропорційної статури, ріст 104 см, вторинні статеві ознаки не виражені. Відставання в зростанні і фізичному розвитку стало помітне з 4-х років. З анамнезу відомо, що дитина у віці 2 тижнів перенесла сепсис новонародженого. Про яку ендокринну патологію в першу чергу слід думати?

A. *Гіпофізарний нанізм

B. Хвороба Іценко-Кушинга

C. Гіпотиреоз

D. Нецукровий діабет

E. Гіпофізарна кахексія

 

54. Пацієнтку турбують надмірні щомісячні крововтрати, набряки, зниження працездатності. При обстеженні виявлено первинний гіпотиреоз. Що з нижчезазначеного може бути його причиною?

A. *Тиреоїдит

B. Аденома

C. Гіпофізарна гіперпродукція ТТГ

D. Гіпофізарна гіпопродукція ТТГ

E. Гіпофізарна гіпопродукція АКТГ

 

55. Юнак 17-ти років скаржиться на порушення сну, зниження маси тіла, серцебиття. Після обстеження встановлено гіперплазію щитовидної залози ІІ ступеня. Які порушення рівнів гормонів найбільш характерні для захворювання?

A. *Підвищення тироксину;

B. Зниження тироксину;

C. Підвищення соматотропіну;

D. Зниження соматотропіну;

E. Зниження трийодтироксину.

 

56 При асептичній травмі яєчка пацієнту Д. був призначений глюкокортикоїдний препарат преднізолон, проте хворий вважав за краще відмовитися від цього лікарського призначення. Яким ускладненням може закінчитися лікування в такому випадку?

A. *Аутоіммунним запаленням обох яєчок з подальшою втратою фертильності

B. Посиленням запальної реакції у області травми

C. Ослабленням запальної реакції у області травми

D. Інфікуванням місця пошкодження

E. Аутоіммунним простатитом

 

57. Жінка 53 років, зріст 163 см, вага 92 кг, малорухлива, апатична, об’єктивно: рівномірне відкладення жиру, обличчя одутловате, при натисканні на шкіру гомілки залишається ямка. Порушенням функції якої залози ймовірно обумовлений стан хворої?

A. *Наднирників

B. Прищитовидних

C. Щитовидної

D. Статевих

E. Гіпофіза

 

58. Хвора 55 років лікується у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому випадку?

A. *Альфа- клітин острівців Лангерганса

B. Бета- клітин острівців Лангерганса

C. Дельта- клітин острівців Лангерганса

D. Рр-клітин острівців Лангерганса

E. S- клітин острівців Лангерганса

 

59. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія і підвищений апетит. Яке захворювання найбільш ймовірне?

A. *Інсулінозалежний діабет

B. Мікседема

C. Стероїдний діабет

D. Аддісонова хвороба

E. Глікогеноз 1 типу

 

60. Хвора 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватися у розмірі. Гіперфункція якої залози провокує розвиток подібних симптомів?

A. *Гіпофізу

B. Наднирників

C. Епіфізу

D. Щитовидних

E. Статевих

61. Хворий скаржиться на поліурію (5 л се­чі на добу) і спрагу. Вміст глюкози в крові - 5,1 ммоль/л, питома вага сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла в сечі відсутні. Для якого стану характерні вказані показники?

А. *Нецукровий діабет

B. Стероїдний діабет

C. Мікседема

D. Цукровий діабет

Е. Тиреотоксикоз

 

62. При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

A. *Альдостерон

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Ацетилхолін

E. Соматостатин

 

 

63. Під час профілактичного обстеження у жінки встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серце­вих скорочень до 110/хв. Вміст якого гор­мону в крові доцільно перевірити?

A. *Тироксин

B. Кортизол

С. Катехоламіни

D. Інсулін

E. Статеві

 

64. Пацієнт скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень, появу підвищеної пітливості, дратівливості, безсоння. Зазначені симптоми виникли в останні півроку. Про підвищену функцію якої ендокринної залози це свідчить?

A. *Щитоподібна залоза

B. Надниркові залози

C. Тимус

D. Статеві залози

E. Підшлункова залоза

 

65. У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?

A. *Гіпофункція щитоподібної залози

B. Гіпофункція паращитоподібних залоз

C. Гіперфункція паращитоподібних залоз

D. Гіперфункція щитоподібної залози

E. Гіпофункція надниркових залоз

 

66. Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена реабсорбція води у таких канальцях нирок:

A. *Дистальні звивисті канальці та збиральні трубочки

B. Низхідні частини петель Генне

С. Петлі Генле

D. Проксимальні звивисті канальці

E. Висхідні частини петель Генле

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...