Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів1. Дитина 13 років скаржиться на поганий апетит, болі в правому підребер'ї. При мікроскопічному дослідженні дуоденального вмісту виявлені грушеподібні великі клітини з двома ядрами. Який мікроорганізм виявлено?

A. *Лямблії

B. Трихомонади

C. Амеби

D. Трипаносоми

E. Токсоплазми

 

2. При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

A. *Трепонеми

B. Борелії

C. Лептоспіри

D. Вібріони

E. Кампілобактери

 

3. Із досліджуваного матеріалу (ексудату з каналу кореня зуба) виділено чисту культуру грамнегативної палички. Які із перелічених поживних середовищ використовуються для визначення сахаролітичних властивостей?

A. *Гіса.

B. Желатина.

C. Ру.

D. Аристовського-Гельцер.

E. Левеншейна-Йенсена.

 

4. Від хворого з підозрою на гонорею взяли на дослідження мазки з уретри. Хворий три доби перед цим лікувався самостійно пеніциліном. При мікроскопуванні у мазку знайдено L-форми гонококів. Що зумовило виникнення L-форм під впливом пеніциліну?

A. *Порушення синтезу клітинної стінки.

B. Порушуення синтезу білків.

C. Порушення синтезу амінокислот.

D. Порушуення проникливості цитоплазматичної мембрани.

E. Руйнування адгезинів.

 

5. При мікроскопічному дослідженні плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі грамнегативні бактерії, що не утворюють спор і капсул. Що це за мікроорганізми?

A. *Вібріони

B. Спірохети

C. Клостридії

D. Коринебактерії

E. Спірили

 

6. Бактерії – це одноклітинні організми, здатні до атво-

номного існування. Які структури бактерій відіграють основну роль у процесі синтезу білка?

A. *Рибосоми

B. Цитоплазматична мембрана

C. Мезосоми

D. Цитоплазма

E. Цитоплазмматичні включення

 

7. У дитини віком 2 роки, яка народилася з імунологічною недостатністю первинного походження, запідозрено сепсис. Який досліджуваний матеріал необхідно взяти для підтвердження діагнозу?

A. *Кров

B. Змиви із слизових оболонок і шкіри

C. Кал

D. Сечу

E. Пунктат лімфовузлів

 

8. Матеріал, взятий з рани хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію, засіяно на середовище Кіта–Тароцці. Через добу на середовищі виявлено ріст клостридій. Яким способом можна виділити чисту культуру цих мікроорганізмиів?

A. *Цейслера

B. Дригальського

C. Коха

D. Кротова

E. Прайса

 

9. Хвора скаржиться на часті появи фурункулів на обличчі, шиї та плечах. У посіві гною з фурункулу знайдено мікроби круглої форми, розташовані як “грона” винограду. Які мікроби виявлено?A. *Стафілококи.

B. Диплококи.

C. Мікрококи.

D. Стрептококи.

E. Тетракоки.

 

10. На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано забарвити суміш бактерій за методом Грама та пояснити механізм забарвлення. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне забарвлення бактерій?

A. *Клітинна стінка

B. Цитоплазматична мембрана

C. Капсула

D. Джгутики

E. Цитоплазма

 

11. У мазку слизу з мигдаликів у хворого на ангіну знайдено мікроорганізми кулястої форми, розташовані короткими ланцюжками. Який з перелічених мікроорганізмів знайдено?

A. *Стрептокок

B. Стафілокок

C. Мікрокок

D. Диплокок

E. Тетракок

 

12. Збудниками багатьох гнійно-запальних процесів ротової порожнини є анаероби. Для культивування анаеробів у бактеріологічній лабораторії використову­ються спеціальні поживні середовища. Яке з перелі­чених поживних середовище можна використати для контролю за стерильністю перев’язочного матеріалу?

A. *Кіта–Тароцці

B. Ендо

C. Ру

D. Тіндаля–Садикової

E. Плоскірєва

 

13. Лікар-інфекціоніст виявив у хворого синдром гострого ентероколіту і направив у бактеріологічну лабораторію кал, вказавши на потребу ідентифікації збудника з визначенням його виду, варіанту та чутливості до антибіотиків. Яке дослідження найбільш інформативне для вирішення завдання?

A. *Бактеріологічне

B. Біохімічне

C. Серологічне

D. Імунолюмінісцентне

E. Мікроскопічне

 

14. При бактеріологічному дослідженні трупа експериментальної тварини досліджуваний матеріал помістили в посудину, оброблену антисептиком. Чому не вдалось виділити збудник?

A. *Досліджуваний матеріал не повинен контактувати з дезінфектантами.

B. Взяли недостатньо матеріалу для посіву.

C. В організмі тварини не було збудника.

D. Культивували посіви при кімнатній температурі.

E. Слід було б використати інший метод діагностики.

 

15. Який механізм антибактеріальної дії сульфаніл­амідів?

A. *Конкурентний антагонізм з пара-амінобензойною кислотою.

B. Порушення синтезу білків клітинної стінки.

C. Зменшення проникності мембран клітини.

D. Блокада сульфгідрильних груп тіолових ферментів.

E. Коагуляція білка.

 

16. В лабораторії було визначено чутливість культури кишкової палички до антибіотиків. Отримано наступні результати дослідження: мінімальна пригнічуюча концентрація ампіциліну – 8 мкг/мл, оксациліну – 8 мкг/мл, левоміцетину – 4 мкг/мл, гентаміцину – 0,5 мкг/мл. Який метод дослідження було використано?

A. *Метод серійних розведень

B. Біохімічний метод

C. Бактеріоскопічний метод

D. Метод паперових дисків

E. Біометричний метод

 

 

17. Після посіву випорожнень хворого на середовище Плоскірєва ріст кишкової палички сильно пригнічений. Які фактори зумовлюють це явище?

A. *Брильянтовий зелений.

B. Основний фуксин.

C. Сульфіт натрію.

D. Щавелева кислота.

E. Сполуки вісмуту.

 

18. У приймальному відділенні лікарні відбирають матеріал для бактеріологічного дослідження. З якою метою слід взяти матеріал у хворого з гнійним ураженням глибоких тканин нижньої кінцівки?

A. *Для встановлення етіології гнійного процесу і визначення чутливості до антибіотиків.

B. Для виявлення збудника, щоб попередити внутрішньолікарняне інфікування.

C. Для виявлення токсичності збудника.

D. Для виявлення патогенного стафілокока і визначення антибіотикограми.

E. Для підтвердження анаеробної інфекції.

 

19. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого з діагнозом бактеріальної дизентерії. Лабораторними дослідженнями встановлено, що збудник чутливий до багатьох протимікробних засобів, однак у хворого виявлені явища анемії. Який препарат протипоказаний хворому?

A. *Левоміцетин

B. Фталазол

C. Фуразолідон

D. Ентеросептол

E. Ампіцилін

 

20. В лабораторії було визначено чутливість культури стафілокока до антибіотиків. Отримано наступні результати дослідження: мінімальна пригнічуюча концентрація ампіциліну – 8 мкг/мл, оксациліну – 8 мкг/мл, левоміцетину – 4 мкг/мл, гентаміцину – 0,5 мкг/мл. Який метод дослідження було використано?

A. *Метод паперових дисків

B. Титраційний метод

C. Бактеріоскопічний метод

D. Метод серійних розведень

E. Біохімічний метод

 

21. Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій кишкової палички, що знаходяться в 1 л води?

A. *Колі-індекс

B. Мікробне число

C. Перфрінгенс-титр

D. Колі-титр

E. Титр колі-фага

 

22. Хворому віком 50 років з метою лікування черевного тифу призначено левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура піднялась до 39,6°С. Чим пояснити погіршення стану пацієнта?

A. *Дією ендотоксинів збудника

B. Реінфекцією

C. Алергічною реакцією

D. Нечутливістю збудника до левоміцетину

E. Приєднанням вторинної інфекції

 

23. В боротьбі з інфекційними захворюваннями і для їх профілактики велике значення має дезинфекція. Що розуміють під цим терміном?

A. *Знищення мікроорганізмів на об’єктах навколишнього середовища

B. Знищення патогенних мікроорганізмів у внутрішньому середовищі організму пацієнта

C. Знищення патогенних мікроорганізмів на поверхні шкіри і слизових оболонок

D. Знищення комах – переносників збудників інфекцій

E. Знищення гризунів – джерела інфекцій

24. В мазках слизу з поверхні мигдаликів хворого з підозрою на дифтерію виявлено паличковидні мікроорганізми жовтуватого кольору, з булавовидними потовщеннями і гранулами волютину на полюсах. Який метод було використано для забарвлення мазків?

A. *Нейссера.

B. Романовського.

C. Буррі– Гінса.

D. Морозова.

E. Ціля–Нільсена.

 

25. У мазку мокротиння хворого на пневмонію під мікроскопом виявлено мікроорганізми круглої форми синьо-фіолетового кольору, розташовані ланцюжками, і палички рожевого кольору, розташовані хаотично. Яким способом зафарбовано мікропрепарат?

A. *Грама.

B. Романовського.

C. Нейссера.

D. Буррі–Гінса.

E. Метиленовою синькою.

 

26. У хворого з хронічним генералізованим фурункульозом запідозрено септичний процес. Який матеріал необхідно взяти на дослідження для підтвердження діагнозу?

A. *Кров з вени в кількості 5-10 мл.

B. Ліквор.

C. Гній з фурункула.

D. Кров з пальця в кількості 0,05 мл.

E. Сечу.

 

27. У хірургічному відділенні спалах гнійних інфекцій, викликаних штамом стафілокока з множинною резистентністю до антибіотиків. Яка плазміда зумовила таку властивість?

А. *R-плазміда

B. Hly-плазміда

C. F-плазміда

D. Col-плазміда

E. Tox-плазміда

28. У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами пара-амінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?

A. *Фолієвої кислоти

B. Оротової кислоти

C. Пангамової кислоти

D. Аскорбінової кислоти

E. Нікотинової кислоти

 

29. Від хворого з гострою одонтогенною інфекцією виділено культуру золотистого стафілокока, яка чутлива лише до антибіотиків групи аміноглікозидів. Який з перелічених антибіотиків доцільно призначити хворому з лікувальною метою?

A. *Гентаміцин.

B. Метіцилін.

C. Еритроміцин.

D. Левоміцетин.

E. Цефазолін.

 

30. Лікар виявив у хворого синдром коліту і направив випорожнення в бактеріологічну лабораторію для ідентифікації збудника і визначення чутливості до антибіотиків. Яке дослідження найбільш інформативне?

A. *Бактеріологічне.

B. Мікроскопічне.

C. Серологічне.

D. Біохімічне.

E. Токсикологічне.

 

31. В лабораторії з метою прискореної стерилізації вуглеводних середовищ текучою парою, провели її в один день: зранку, вдень та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було простерилізувати середовища?

A. *Середовища необхідно стерилізувати тричі з інтервалом 24 годин.

B. Стерилізувати 15 хвилин.

C. Стерилізувати 45 хвилин.

D. Стерилізувати 1 годину.

E. Стерилізувати двічі на добу.

 

32. Пацієнта доставлено в лікарню з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

A. *Облігатні анаероби

B. Капнофіли

C. Факультативні анаероби

D. Мікроаерофіли

E. Облігатні аероби

 

33. При встановленні виду збудника, виділеного з організму хворого з підозрою на холору, одним із етапів ідентифікації є виявлення його рухливості. Який метод дослідження використовують для цього?

A. *Метод “висячої” або “роздавленої” краплі.

B. Метод забарвлення за Леффлером.

C. Метод посіву уколом в желатину.

D. Метод посіву уколом в стовпчик агару.

E. Метод посіву в пептонну воду.

 

34. Після закінчення роботи в навчальній бактеріологічній лабораторії студент повинен привести в порядок своє робоче місце, знезаразити стіл та інші предмети. Яку хімічну сполуку він повинен для цього використати?

A. * Хлорамін.

B. Соляну кислоту.

C. Формалін.

D. Хлороформ.

E. Ефір.

 

35. Мутації у бактерій виникають в результаті дії мутагенів на:

A. *Азотисті основи

B. Конститутивні ферменти.

C. Ліпіди цитоплазматичної мембрани.

D. Окисно-відновні ферменти.

E. Адаптивні ферменти.

 

36. Процес, у якому ДНК, виділена лізисом однієї бактерії, проникаючи в іншу бактерію, приводить до зміни її фенотипу, називається:

A. *Трансформацією.

B. Сексдукцією.

C. Трансдукцією.

D. Кон’югацією.

E. Трансфекцією.

 

37. R-плазміди кодують синтез:

A. *Ферментів, що викликають інактивацію медичних препаратів і зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків.

B. Статевих ворсинок для переносу генетичної інформації.

C. Токсину, що руйнує мембрани еритроцитів.

D. Ентеротоксину.

E. Білкових речовин, що викликають загибель бактерій того ж виду.

 

38. Структура бактеріальної клітини, яка забезпечує підвищену стійкість мікробів до дії факторів довкілля і має здатність тривало зберігатися, може бути виявлена при забарвленні мазка за методом Ожешки. Як вона називаєтбся?

A. *Спора

B. Капсула

C. Джгутики

D. Плазміда

E. Пілі

 

39. У хворого на піодермію виділено золотистий стафілокок, резистентний до пеніциліну, макролідів та цефалоспоринів. Яке лікування слід призначити?

A. *Гентаміцин.

B. Цефазолін.

C. Ампіцілін.

D. Еритроміцин.

E. Олеандоміцин.

 

40. У лабораторії проводилися дослідження, в ході яких у пацієнта було підтверджено діагноз правцю. Яким методом стерилізації треба знищити виділені культури збудника правцю?

A. *Автоклавуванням.

B. Кип’ятінням.

C. Тіндалізацію.

D. Сухим жаром.

E. Пастерізацією.

 

41. Пацієну з важкою формою бактеріальної інфекції призначили антибіотик широкого спектру дії. З метою попередження дизбактеріозу, який може виникнути в результаті тривалої антибіотикотерапії, додатково слід призначити:

A. *Ністатин

B. Сульгін

C. Імуноглобулін

D. Інтерферон

E. Лізоцим

 

42. Через тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно чутливим до даного антибіотика, набув резистентність до пеніциліну, тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується?

A. *R-плазмідний

B. Мутаційний

C. Фенотипічний

D. Спонтанний

E. Природної селекції

 

43. При забарвленні за Грамом обробка етиловим спиртом застосовується з метою:

A. *Диференціації бактерій.

B. Фіксації препарату.

C. Зневоднення препарату.

D. Знешкоджування бактерій.

E. Знебарвлювання надмірно зафарбованих препаратів.

 

44. Для процесу кон’югації бактерій необхідна наявність:

A. *F-плазміди.

B. Профага.

C. R-плазміди.

D. Соl-плазміди.

E. Тоx-гена.

 

45. Для вивчення сахаролітичних властивостей виделену чисту культуру мікробів було засіяно в пробірки з напіврідким агаром, що містили індикатор і вуглеводи – глюкозу, лактозу, манніт, сахарозу. Які середовища використано в даному випадку?

A. *Гіса

B. Ресселя

C. Леффлера

D. Ендо

E. Левенштейна–Йєнсена

 

46. Президентом Української Академії Наук був видатний вчений мікробіолог та епідеміолог:

A. *Д.К.Заболотний.

B. Л.С.Ценковський.

C. М.Ф.Гамалія.

D. І.І.Мечников.

E. В.В.Підвисоцький.

 

47. На які поживні середовища краще робити первинний посів при виділенні чистої культури бактерій із складної мікробної суміші:

A. *Диференціювально-діагностичні.

B. Прості.

C. Спеціальні.

D. Елективні.

E. Консервуючі.

 

48. Антибіотики застосовують задля:

A. *Неспецифічної етіотропної терапії.

B. Специфічної етіотропної терапії.

C. Патогенетичної терапії.

D. Симптоматичної терапії.

E. Специфічної профілактики.

 

49. На лікарському консіліумі у хворого із септичним станом обговорюється питання про призначення антибіотиків. Яку властивість збудника слід врахувати, призначаючи антибіотик, до одержання даних про антибіотикочутливість?

A. *Фарбування за Грамом.

B. Здатність до капсулоутворення.

C. Кислотостійкість.

D. Наявність факторів агресії.

E. Здатність до спороутворення.

 

50. У біотехнологічних процесах для виробництва лікувально-профілактичних препаратів використовуєть­ся процедура введення людських генів в геном бактерій за допомогою бактеріофага. Як називається цей процес?

А * Трансдукція.

B Трансформація.

C Трансляція.

D Кон’югація.

E Делеція.

 

51. Для виготовлення вакцин мікробні культури вирощують на штучних поживних середовищах. Які мікроорганізми на штучних поживних середовищах не ростуть?

A * Віруси.

B Гриби.

C Актиноміцети.

D Найпростіші.

E Мікоплазми.

 

52. В препараті, забарвленому за методом Ожешки, видно паличковидні мікроорганізми синього кольору, в яких термінально розміщені круглі утвори, забарвлені в червоний колір. Як називаються ці утвори?

A * Спори.

B Війки.

C Джгутики.

D Капсули.

E Мезосоми.

 

53. При мікроскопії мікробної культури виявлено мікроорганізми веретеноподібної форми, які по Граму фарбуються в синьо-фіолетовий колір. Що це за мікроорганізми?

A *Клостридії.

B Стрептококи.

C Спірохети.

D Актиноміцети.

E Бацили

 

54. Від хворого виділили чисту культуру коринебактерії дифтерії. Який вид включень виявляється у їх препараті, забарвленому за методом Нейссера?

A *Волютину (поліфосфати)

B Крохмалю

C Глікогену

D Сірки

E Крапельки нейтральних ліпідів

 

55. У хворого, якому був проведений курс антибіотикотерапії, у зв’язку з загостренням хронічної пневмонії, з'явилися диспептичні явища, метеоризм, пронос. Бактеріологічне дослідження випорожнень показало відсутність E. coli, зменшення кількості лакто- і біфідобактерій. Які препарати варто призначити хворому?

A *Пробіотики і вітаміни

B Антибіотики і пробіотики

C Сульфаніламіди і пробіотики

D Антибіотики і вітаміни

E Сульфаніламіди і вітаміни

 

56. В бактеріологічну лабораторію направлено мокротиння хворого на туберкульоз. Для бактеріоскопічного дослідження препаратів з метою виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку мокротиння розчином їдкого натру. Як називається такий метод?

A *Гомогенізація

B Інактивація

C Флотація

D Фільтрація

E Знешкодження

 

57. ДНК- полімераза з Thermus aquaticus – важливий реагент в полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР). Цей мікроорганізм здатний до росту при температурі вище 100 °C і є

A *Термофілом

B Мезофілом

C Психрофілом

D Галофілом

E Хемолітотрофом

 

58. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Буррі–Гінсом, від хворого з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A *Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину

 

59. Із гнійного вмісту ураження, локалізованого у хворого у області шиї, виготовлено препарат, в якому були виявлені актиноміцети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Нитчасті

B Коки

C Бактерії

D Звивисті

E Клостридії

 

60. Під час темнопольового мікроскопічного дослідження матеріалу із шанкру, виявленого у хворої на слизовій оболонці піхви, знайдено спірохети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Звивисті

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили

 

61. З фекалій хворого на кишкове інфекційне захворювання виділено чисту культуру вібріонів. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Звивисті

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили

 

62. При забарвленні препарату з мокротиння хворого було використано наступні барвники та реактиви: розчин фуксину Ціля, розчин метиленового синього, 5% розчин сірчаної кислоти. Який спосіб забарвлення застосовано?

A *Ціля–Нільсона

B Буррі–Гінса

C Грама

D Пєшкова

E Нейссера

 

63. З мокротиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та забарвлено за Цілем–Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для його ідентифікації?

A *Морфологічні та тінкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність

 

64. Відомо, що бактеріальні клітини містять додаткові генетичні структури, які можуть існувати автономно від хромосоми бактерії як самостійний елемент або інтегруватися з нею і надають цій клітині додаткових властивостей. Як називаються ці додаткові генетичні елементи?

A *Плазміди

B Профаги

C Нуклеотиди

D Is-послідовності

E Блукаючі гени

 

65. Стійкість клітин бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю в клітині автономних генетичниз структур, передача яких здійснюється кон’югативно. Як називаються ці структури?

A *R-плазміди

B Ent-плазміди

C Col-плазміди

D Транспозони

E Пріони

 

66. Явище, при якому профаг може реплікуватися разом з бактеріальною хромосомою, не викликаючи загибелі клітини, називається:

A *Лізогенія

B Трансфекція

C Трансформація

D Модифікація

E Трансдукція

 

67. При встановленні етіологічного значення мікрорганізмів в розвитку інфекційного процесу враховують наявність факторів патогенності. Який з факторів патогенності стрептококів можна визначити з допомогою світлової мікроскопії в клінічному матеріалі?

A *Капсулу

B Фімбрії

C Білок М

D Протеїн А

E Гемолізин

 

68. Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам E.coli, який містить ген, що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні штаму-продуцента є застосування вектора, який спричинює руйнування клітини E.coli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

A *Бактеріофаг

B Плазміда

C Ізольований фрагмент РНК

D Ізольований фрагнмент ДНК

E Транспозон

 

69. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогенату некротизованої тканини на кров'яному агарі Цейслера через 48 годин виросли великі плоскі шорсткуваті колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості виділюваних мікробів вказується в умові тестового завдання?

A *Культуральні

B Морфологічні

C Тінкторіальні

D Протеолітичні

E Гемолітичні

 

70. Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали протягом 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:

A * Ввести вміст пробірок тваринам

B Додати в пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку

C Висіяти вміст пробірок на щільні поживні середовища

D Додати в пробірки преципітуючу діагностичну сироватку

E Додати в пробірки еритроцитарний діагностикум

 

71. Для лабораторної діагностики багатьох інфекційних захворювань використовують бактеріологічний метод. Яка мета першого етапу цього методу?

A *Одержання ізольованих колоній

B Посів досліджуваного матеріалу

C Мікроскопія досліджуваного матеріалу

D Виділення і нагромадження чистої культури

E Ідентифікація досліджуваної культури

 

72. У лабораторній діагностиці багатьох інфекційних захворювань використовують метод фарбування по Граму. Які структури мікробної клітки відповідають за здатність сприймати барвник?

A *Клітинна стінка

B Цитоплазматична мембрана

C Мезосоми

D Капсула

E Плазміди

 

73. У мікропрепараті, виготовленому з мокротиння хворого крупозною пневмонією, виявлено мікроорганізми, оточені капсулою. Який хімічний склад мають виявлені клітинні структури?

A *полісахариди

B РНК

C пептидоглікан

D ліпіди

E ДНК

 

74. На занятті з мікробіології студенти ознайомилися з мікроскопічним методом діагностики. Які властивості бактерій вивчають цим методом?

A *Морфологічні, тінкторіальні

B Культуральні

C Антигенні

D Токсигенні

E Біохімічні

 

75. У бактеріологічну лабораторію доставили блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З патматеріалу приготували препарат “висяча крапля”, щоб промікроскопувати його в темному полі й оцінити рухливість збудника, що є важливою діагностичною ознакою. Яким реактивом необхідно обробити препарат перед мікроскопією?

A *Ніяким

B Люмінесціюючою сироваткою

C Дезинфікуючим розчином

D Розчином метиленового синього

E Лужною пептонною водою

 

76. З метою знезараження повітря в асептичному боксі виконується ряд заходів. Чим найдоцільніше знезаражувати повітря після роботи?

A *Ультрафіолетивими променями (кварцуван­ня)

B Прожарюванням

C Парами бензойної кислоти

D Парами спирту

E Магнітним полем

 

77. У хворого діагностовано пневмонію мікоплазменної етіології. Які антибіотики не слід використовувати для лікування?

A *які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки

B які порушують проникність цитоплазматичної мембрани

C які порушують синтез білка

D які порушують синтез нуклеїнових кислот

E які порушують процеси окислювального фосфорилювання

 

78. Патогенні бактерії в організмі хазяїна здатні фіксуватись на поверхні клітин. Які структури бактеріальної стінки зумовлюють адгезивність збудника?

A *Мікроворсинки

B Капсула

C Джгутики

D Мезосоми

E Статеві ворсинки

 

79. Лікар-окуліст взяв для мікроскопічного дослідження мазок з кон’юнктиви хворого. У цитоплазмі клітин епітелію після фарбування мазка за Романовським–Гімзою виявлено внутрішньоклітинні включення і фіолетові кокоподібні мікроорганізми. Вкажіть ймовірного збудника, для якого характерне внутрішньоклітинне розміщення?

A. *Хламідії

B. Стафілококи

C. Мікоплазми

D. Стрептококи

E. Аденовіруси

 

80. Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на їх структурній подібності з:

A. *Антибіотиками

B. Фолієвою кислотою

C. Параамінобензойною кислотою

D. Глутаміновою кислотою

E. Нуклеїновою кислотою

 

81. Метод Грама є основним методом забарвлення в мікробіології. Що лежить в основі диференціації бактерій на грампозитивні і грамнегативні?

A. *Структура клітинної стінки

B. Розмір клітини

C. Наявність рибосом

D. Структура цитоплазматичної мембрани

E. Хімічний склад капсули

 

82. Бактерії можуть містити поряд з хромосомними також позахромосомні спадкові елементи – плазміди. Наявність плазмідних генів може проявлятися:

A. *Множинною медикаментозною стійкістю

B. Стійкістю до барвників

C. Стійкістю до фізичних факторів

D. Здатністю до спороутворення

E. Рухливістю

 

83. У дитини віком 7 років з підозрою на дифтерію в мазках із зіву виявлено мікроорганізми, які при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми потовщеннями на кінцях, розташованих у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?

A. *Зерна волютину

B. Капсулу

C. Спори

D. Джгутики

E. Ядра

 

84. Для лікування дизбактеріозу використовують колібактерін. Цей препарат містить кишкову паличку, здатну продукувати бактеріоцини. Чим зумовлена дана властивість?

A. *Плазмідами

B. Джгутиками

C. Капсулою

D. Рибосомами

E. Спорами

 

85. Пацієнту призначено курс етіотропної терапії антибіотиком. Якими препаратами можна попередити виникнення дизбактеріозу при застосуванні антибіотиків?

A. * Еубіотиками.

B. Вітамінами.

C. Імуномодуляторами.

D. Гормональними препаратами.

E. Десенсибілізуючими препаратами.

 

86. У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?

A. * Метод серійних розведень антибіотика.

B. Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.

C. Метод паперових дисків, змочених сечею.

D. Метод серійних розведень сечі.

E. Метод серійних розведень поживного середовища.

 

87. Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A. *Антибактеріальний широкого спектру дії.

B. Антибактеріальний вузького спектру дії.

C. Протигрибковий широкого спектру дії.

D. Противірусний

E. Протитуберкульозний.

 

88. При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різноманітні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. З якою метою використовують метод Грама?

A. *для диференціації бактерій

B. для забарвлення спор

C. для виявлення капсул

D. для виявлення джгутиків

E. для виявлення плазмід

 

89. В процесі лікування антибактеріальними засобами дуже швидко формується резистентність бактерій до препаратів. Які структурні компоненти бактерій це зумовлюють?

A. *R-плазміди

B. Спори

C. Капсула

D. Джгутики

E. Зерна волютину

 

90. Класифікація антибіотиків здійснюється за різними принципами. До якої з перелічених груп за механізмом дії належать цефалоспорини?

A. *Інгібітори синтезу клітинної стінки

B. Інгібітори синтезу білків

C. Інгібітори процесів дихання

D. Інгібітори окисного фосфорилювання

E. Інгібітори синтезу цитоплазматичної мембрани

 

91. Структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища?

A. *Спора

B. Капсула

C. Війки

D. Джгутики

E. Включення

 

92. Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забезпечує певний структурний компонент клітини. Який саме?

A. *Капсула

B. Спора

C. Війки

D. Джгутики

E. Включення

 

93. В мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно-запальним процесом гомілки, виявлено грампозитивні круглі бактерії, розташовані у вигляді грон винограду. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?

A. *Стафілококи

B. Стрептококи

C. Диплококи

D. Мікрококи

E. Сарцини

 

94. У зв’язку з особливостями клітинної будови серед мікроорганізмів розрізняють прокаріоти і еукаріоти. Які з перелічених мікроорганізмів є прокаріотами?

A. *бактерії

B. віруси

C. найпростіші

D. гриби

E. пріони

 

95. Важливою характеристикою ефективності та безпеки хіміотерапевтичних препаратів є хіміотерапевтичний індекс (індекс Ерліха), що являє собою співвідношення двох доз. Яких?

A. *максимальної переносимої та мінімальної лікувальної

B. мінімальної переносимої та максимальної лікувальної

C. максимальної переносимої та максимальної лікувальної

D. мінімальної переносимої та мінімальної лікувальної

E. максимальної непереносимої та мінімальної лікувальної

 

96. При дослідженні лікувального препарату виділено чисту культуру грамнегативних бактерій. Яке середовище слід використати для вивчення біохімічних властивостей бактерій для диференціації їх за ферментативною активністю?

A. *Строкатий ряд Гіса

B. Кров’яний агар

C. М’ясо-пептонний агар

D. М’ясо-пептонний бульйон

E. Напіврідкий м’ясо-пептонний агар

 

97. При дослідженні антибіотикограми чистої культури сальмонел виявлено множинну резистентність до антибіотиків. Який фактор міг спричинити це явище?

A. *R-плазміди

B. Мутації в хромосомі

C. F-плазміди

D. Помірковані фаги

E. Транспозони

 

98. Від хворого із сепсисом виділено чисту культуру стафілококів, які продукують β-лактамазу. При яких обставинах слід враховувати цю властивість?

A. *При виборі антибіотика для лікування

B. При визначенні біохімічних властивостей

C. При визначенні патогенності штаму

D. При диференціації окремих видів стафілококів

E. При виборі оптимальних умов культивування

 

99. В забарвлених мазках, виготовлених з гною, виявлено грампозитивні коки, розташовані у вигляді неправильних скупчень, що нагадують грона винограду. З чим пов’язане таке розташуванняя стафілококів?

A. *З поділом бактерій в різних площинах

B. З технікою приготування мазка

C. З технікою забарвлення

D. З впливом на бактеріх барвників

E. З локалізацією гнійного процесу

 

100. Мікроорганізми в оточуючому середовищі зазнають впливу різних фізичних факторів. Який механізм дії високої температури на мікробну клітину?

A. *Незворотна денатурація всіх клітинних структур

B. Мутагенний ефект

C. Перехід в стан анабіозу

D. Гідроліз білків

E. Омилення жирів

 

101. З мокротиння хворого на хронічну пневмонію бактеріолог виготовив препарат для мікроскопії і забарвив його по Цілю–Нільсену. Для виявлення яких мікроорганізмів використовують це забарвдення?

A. *Кислотостійких

B. Рухливих

C. Капсульних

D. Спороутворюючих

E. Нерухливих

 

102. При морфологічному дослідженні мікроорганізмів використовують різні види мікроскопії. Назвіть принцип, на якому грунтується електронна мікроскопія.

A. *Застосування потоку електронів

B. Проходження світлових променів через ряд збільшувальних лінз

C. Дифракція світла при боковому освітленні

D. Перетворення фазових відмінностей в амплітудні

E. Світіння під впливом УФ-променів

 

103. Для вивчення морфологічних ознак мікроорганізмів використовують різні методи забарвлення. З якою метою використовують прості методи?

A. *Для вивчення форми і розмірів мікроорганізмів

B. Для забарвлення спор

C. Для виявлення капсул

D. Для диференціації бактерій на грампозитивні і грамнегативні

E. Для забарвлення джгутиків

 

104. Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути мікроорганізми з різною ультраструктурою. Які з наведених груп мікробів є еукаріотами?

A. *Найпростійші

B. Віруси

C. Віроїди

D. Пріони

E. Скотобактерії

 

105. Для вивчення сахаролітичних властивостей виделену чисту культуру мікробів було засіяно в пробірки з напіврідким агаром, що містили індикатор і вуглеводи – глюкозу, лактозу, манніт, сахарозу. Які середовища використано в даному випадку?

A. *Гіса

B. Ресселя

C. Леффлера

D. Ендо

E. Левенштейна–Йєнсена

 

106. При обстеженні хворого з кишковою інфекцією на середовищі Ендо виросли колонії різного кольору: червоні і безбарвні. До якої групи середовищ за призначенням належить дане середовище?

A. *Диференціально-діагностичне

B. Універсальне

C. Спеціальне

D. Елективне

E. Збагачення

 

107. Поступлення поживних речовин в бактеріальну клітину здійснюється різними механізмами. Одним з них є полегшена дифузія, яка здійснюється особливими мембранними білками-переносниками. Як вони називаються?

A. *Пермеази

B. Ліази

C. Оксидоредуктази

D. Ізомерази

E. Лігази

 

108. При мікробіологічному контролі лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод використали для виявлення капсули?

A. *Буррі–Гінса

B. Ціля–Нільсена

C. Нейссера

D. Грама

E. Ожешки

 

109. В медцині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби роду Penicillium. До якого класу вони належать?

A. *Аскоміцети

B. Базидіоміцети

C. Зигоміцети

D. Дейтероміцети

E. Хітридіоміцети

 

110. При мікроскопії мазків із мокротиня хворого виявлено синьо-фіолетові диплококи ланцетовидної форми. Яким методом були забарвлені мазки?

A. *Грама

B. Ожешки

C. Буррі–Гінса

D. Морозова

E. Нейссера

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...