Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 2. Інфекція і імунітет1. Для одержання протиправцевого гамма-глобуліну проводиться гіперімунізація донорів правцевим анатоксином. Імуноглобуліни якого класу будуть переважати у цьому препараті?

A. *IgG

B. IgA

C. IgM

D. IgE

E. IgD

 

2. Гени віруса гепатиту В, які кодують синтез HBs-антигена, введено у клітини дріжджів. Одержана культура використовується для виготовлення препарату для специфічної профілактики цього захворювання. Який препарат виготовлено з даного мікроорганізму?

A. *Рекомбінантну вакцину

B. Анатоксин

C. Хіміотерапевтичний препарат

D. Антисептик

E. Асоційовну вакцину

 

3. Який варіант відповіді характеризує штучно набутий пасивний імунітет?

A. *Введення протиправцевої сироватки.

B. Імунізація БЦЖ.

C. Імунізація правцевим анатоксином.

D. Плацентарний перенос плоду протикоревих антитіл.

E. Утворення антитіл в процесі видужання від холери.

 

4. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкіра прижилася. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11-у добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

A. *Т-лімфоцити.

B. Еритроцити.

C. Базофіли.

D. Еозинофіли.

E. В-лімфоцити.

 

5. Дитині вікком 5 років для лікування пневмонії зробили ін’єкцію пеніциліну. Через 40 хвилин на тілі дитини виникла кропив’янка, з’явився свербіж шкіри. Який механізм алергії у даному випадку?

A. *Анафілактична реакція.

B. Цитотоксична реакція.

C. Реакція Артюса.

D. Клітинна імунна реакція.

E. Імунокомплексна реакція.

 

6. На базарі громадянин А. продавав ковбасу з назвою “свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). З допомогою якої реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

A. *Преципітації.

B. РЗК.

C. Аглютинації.

D. Імунофлюоресценції.

E. РНГА.

 

7. Під час вивчення імунного статусу пацієнта з хронічною піодермією встановлено зниження поглинаючої та перетравлюючої функцій нейтрофілів та моноцитів. Який лікувальний засіб потрібно призначити хворому для їх відновлення?

A. *Лізоцим.

B. Антибіотик.

C. Глюкокортикоїди.

D. Інтерферон.

E. Гормони вилочкової залози.

 

8. У хворого після вживання в їжу консервованих грибів з’явилися симптоми бульбарного паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм. За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?

A. *Реакції нейтралізації.

B. Реакції аглютинації.

C. Реакції преципітації.

D. Реакції зв’язування комплементу.

E. Реакції імунно-флюоресценції. 

9. Пацієнту, якого вкусив собака, з профілактичною метою було введено сироватку. Через 7 днів у нього розвилися симптоми сироваткової хвороби: гарячка, кропив’янка, набряки і болі в суглобах, збільшилися лімфатичні вузли. Що лежить в основі механізму виникнення сироваткової хвороби?

A. *Циркулюючі імунні комплекси.

B. Продукція IgЕ.

C. Продукція IgG.

D. Т-лімфоцити.

E. Макрофаги.

 

10. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкіра прижилася. Але на 8-му добу в прооперованій ділянці з’явилися набряк, синюшність, а на 11-у добу – зони некрозу. Як розцінювати дану ситуацію?

A. *Розвинулася реакція відторгнення трансплантату.

B. Розвинулася реакція трансплантат проти хазяїна.

C. Розвинулася анафілактична реакція.

D. Розвинулася медикаментозна алергія.

E. Розвинулася реакція Артюса.

 

11. Т-лімфоцит продукує:

A. *Інтерлейкін -2.

B. Інтерлейкін -1.

C. Імуноглобулін.

D. α-інтерферон.

E. β-інтерферон.

 

12. Несприйнятливість на термін до 2-х тижнів розвивається після:

A. *Введення гетерологічної імунної сироватки.

B. Перенесеного захворювання.

C. Введення вбитої вакцини.

D. Введення гомологічної імунної сироватки.

E. Введення живої вакцини.

 

13. При природному пасивному імунітету основну роль відіграють:

A. *Імуноглобуліни G.

B. Імуноглобуліни А.

C. Імуноглобуліни М.

D. Імуноглобуліни D.

E. Імуноглобуліни Е.

 

14. Рецидив:

A. *Захворювання, викликане збудником, що залишився в організмі.

B. Повторне зараження тим самим видом збудника після видужання.

C. Приєднання інфекції, викликаної умовно-патогеною флорою

D. Зараження декількома збудниками водночас.

E. Захворювання, характерне для певної місцевості.

 

15. Специфічний клітинний імунітет забезпечуються в основному:

A. *Т-лімфоцитами.

B. Фагоцитами.

C. Комплементом.

D. Імуноглобулінами.

E. Натуральними кілерами.

 

16. Які ферменти, що продукуються мікроорганізмами, сприяють інвазії, розповсюдженню бактерій в тканинах?

A. *Гіалуронідаза, колагеназа.

B. ДНК-аза, пеніциліназа.

C. Цистиназа, уреаза.

D. Нейрамінідаза, коагулаза.

E. Гемолізин, лейкоцидин.

 

17. При попаданні чужорідного антигена в організм останній реагує синтезом антитіл. Який з перерахованих імуноглобулінів проникає через плаценту, зумовлюючи розвиток природного пасивного імунітету у новонародженого?

A. *IgG.

B. IgA.

C. IgD.

D. Ig Е.

E. IgM.

 

18. Відомо, що деякі імуноглобуліни здатні активувати комплемент. Виберіть із перерахованих ці класи імуноглобулінів.

A. *IgG, IgM.

B. IgA, IgG.

C. IgD, IgA.

D. Ig Е, IgM.

E. Ig Е,. IgD.

 

19. В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Виберіть із поданого, взаємодія яких клітин необхідна для їх синтезу:

A. *Антигенпрезентуючі клітини, Т-хелпери, В-лімфоцити.

B. Макрофаги, Т-супресори, В-лімфоцити

C. Тучні клітини, Т-хелпери, В-лімфоцити

D. Макрофаги, Т-кіллери, В-лімфоцити

E. Клітини Лангерганса, Т- кіллери, В-лімфоцити

 

20. Для кількісної оцінки В-лімфоцитів використовують:

A. *ЕАС-РУК.

B. Е-РУК.

C. РБТЛ на ЛПС.

D. РБТЛ на ФГА.

E. Імуноглобуліни основних класів.

 

21. У хворої дитини, що поступила на лікування в іфекфекційний стаціонар на 2-й день захворюваня, лікар-бактеріолог виділив збудника дизентерії Флекснера тип 2, збудника дизентерії Зонне і етеропатогенну кишкову паличку О55:K5. Як називається такий тип інфекції в даної дитини?

A. *Змішана інфекція.

B. Вторинна інфекція.

C. Носiйство патогенних бактерій.

D. Суперінфекція.

E. Реінфекція.

 

22. У хворого, який раніше уже перехворів на сифіліс, на статевих органах виявлено твердий шанкр. Про яку форму інфекції може йти мова в даного хворого?

A. *Реінфекція.

B. Вторинна інфекція.

C. Змішана інфекція.

D. Рецидив.

E. Суперінфекція.

 

23. У воді одного з озер Канади були виявлено у великій кількості Cl. botulinum і неодноразово спостерігалася масова загибель водоплавних птахів у цьому вогнищі. До якого виду належить дана інфекція?

A. *Сапронозна.

B. Антропонозна.

C. Зоонозна.

D. Зооантропонозна.

E. Нозокоміальна.

 

24. Для кількісної оцінки Т-лімфоцитів використовують:

A. *Е-РУК

B. Лізоцим.

C. Антитіла.

D. РБТЛ на ФГА.

E. РБТЛ на ЛПС.

 

25. Для визначення функціонаьної активності В-лімфоцитів використовують:

A. *Імуноглобуліни основних класів.

B. Е-РУК.

C. Лізоцим.

D. РБТЛ на ФГА.

E. ЕАС-РУК.

 

26. Методи оцінки поглинальної здатності фагоцитів:

A. *Фагоцитарний показник.

B. Е-РУК.

C. РБТЛ на ФГА.

D. Лізоцим.

E. ЕАС-РУК.

 

27. Методи оцінки метаболічної активності фагоцитуючих клітин:

A. *НСТ-тест.

B. Шкірні тести.

C. РБТЛ на ФГА.

D. РБТЛ на ЛПС.

E. Лізоцим.

 

28. Кіллерними клітинами є:

A. *NK-клітини.

B. Тучні клітини.

C. Базофіли.

D. Тромбоцити.

E. Еритроцити.

 

29. До системи мононуклеарних фагоцитів належать:

A. *Макрофаги.

B. Нейтрофіли.

C. Еритроцити.

D. Тромбоцити.

E. Лімфоцити.

 

30. Неспецифічні фактори захисту порожнини рота від проникнення патогенних мікроорганізмів відіграють важливу роль в загальній системі фізіологічної резистентності організму. Який з перелічених компонентів є найважливішим фактором неспецифічного захисту порожнини рота?

A. *Лізоцим.

B. Комплемент.

C. Пропердин.

D. β-лізини.

E. Фагоцитоз.

 

31. У хворого з частими респіраторними опортуністичними захворюваннями проведено імунологічне обстеження. Дослідження змішаної слини показало дефект специфічної ланки місцевого імунітету. Дефіцит чого при цьому встановлено?

A. *Секреторних імуноглобулінів класу А.

B. Лізоциму.

C. Імуноглобулінів класу Е.

D. Інтерферону-α.

E. Комплементу.

 

32. У новонародженої дитини при імунологічному обстеженні встановлено наступні результати: реакція спонтанного розеткоутворення негативна, відсоток розеток в реакції специфічного розеткоутворення 25%, реакція бласттрансформації з фітогемаглютиніном – 0%, з мітогеном лаконоса – 40%, концентрація імуноглобулінів в сироватці крові дещо знижена. Які органи імунної системи не функціонують?

A. *Вилочкова залоза.

B. Селезінка.

C. Печінка.

D. Кістковий мозок.

E. Мигдалики.

 

33. Дитині віком 5 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Через 30 хвилин після проведення реакції відзначено незначне почервоніння шкіри в місці ін’єкції. Через 24 години явища гіперемії шкіри зникли. Про що свідчить результат реакції?

A. *Реакція негативна.

B. Поствакцинальний імунітет.

C. Активний туберкульозний процес.

D. Прихований туберкульозний процес.

E. Реакція позитивна.

 

34. Дитині віком 2 роки, яка була у контакті з хворим на дифтерію, внутрішньошкірно в ділянці передпліччя введено дифтерійний токсин в дозі 1/40 Dlm для морської свинки. З якою метою введено дифтерійний токсин дитині?

A. *Для перевірки наявності протидифтерійного антитоксичного імунітету.

B. Для створення активного імунітету.

C. Для створення пасивного штучного імунітету.

D. Для виявлення стану алергії.

E. Для перевірки наявності протидифтерійного антибактеріального імунітету.

 

35. Для серологічної діагностики інфекційного захворювання у пацієнта взято кров на дослідження. Сироватку крові розвели ізотонічним розчином. Для реакції використали сироватку хворого у розведеннях від 1:10 до 1:1280 і еритроцити, сенсибілізовані мікробним антигеном. Яку серологічну реакцію проведено?

A. *Пасивної гемаглютинації.

B. Преципітації.

C. Прямої аглютинації.

D. Кумбса.

E. Опсонізації.

 

36. У лабораторію харчової гігієни областної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку воловий м’ясний фарш. У покупця виникли сумніви у якості фаршу. Він вважає, що фарш виготовлено із собачого м’яса. Яка імунологічна реакція дозволяє перевірити якість доставленого продукту?

A. *Реакція преципітації.

B. Реакція Кумбса.

C. Реакція аглютинації.

D. Реакція опсонізації.

E. Реакція імунофлюоресценції.

 

37. Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?

A. *Сироватку треба вводити лише після десенсибілізації по Безредьці.

B. Сироватку вводити не можна взагалі.

C. Сироватку треба вводити лише довенно.

D. Сироватку треба вводити лише дом’язево.

E. Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.

 

38. У дитини віком 3 роки після прийому парацетамолу з’явилася петехіальна висипка на шкірі. Після огляду дитини гематологом і лабораторного обстеження виставлено діагноз: тромбоцитопенічна пурпура. Який імунопатологічний механізм лежить в основі розвитку даного захворювання?

A. *Цитотоксичні реакції, зумовлені антитілами і комплементом.

B. Анафілактична реакція.

C. Гіперчутливість сповільненого типу.

D. Імунокомплексні реакції.

E. Взаємодія IgE з гаптеном на поверхні тучних клітин.

 

39. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубіції посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смжкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A. *Реакцію преципітації в гелі.

B. Реакцію Кумбса.

C. Реакцію аглютинації.

D. Реакцію кільцепреципітації.

E. Реакцію опсонізації.

 

40. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин в ході формування імунної відповіді?

A. *Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-хелперам.

B. Активують Т-кіллери.

C. Активують В-лімфоцити.

D. Продукують імуноглобуліни.

E. Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-кіллерам.

 

41. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

A. *Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.

B. Антигени системи Rh еритроитів ліквідатора.

C. Антигени HBs, HBc, HBe.

D. Антигенами системи ABO еритроцитів ліквідатора.

E. Антигени системи HLA клітин кісткового мозку донора.

 

42. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A. *Реакція імунофлюоресценції.

B. Реакція Кумбса.

C. Імуноферментний аналіз.

D. Реакція опсонізації.

E. Радіофмунний аналіз.

 

43. В ранньому дитячому віці проводяться планові профілактичні щеплення проти поліомієліту із застосуванням живої вакцини, яку вводять перорально. Які імуноглобуліни відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?

A. *Секреторні IgA.

B. IgM.

C. IgG.

D. Сироваткові IgA.

E. IgE.

 

44. В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до віруса кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. *Природного пасивного.

B. Природного активного.

C. Штучного пасивного.

D. Штучного активного.

E. Спадкового.

 

45. У крові пацієнта виявлено зниженя абсолютного і відносного рівнів циркулюючих CD4+-лімфоцитів. Яке дослідження було виконано з цією метою?

A. *Реакцію з міченими моноклональними антитілами.

B. Реакцію розеткоутворення з еритроцитами барана.

C. Реакцію опсонізації.

D. Реакцію бласттрансформації лімфоцитів з фітогемаглютиніном.

E. Реакцію бласттрансформації лімфоцитів з ліпополісахаридом.

 

46. У пацієнта через 2 місяці після операції трансплантації нирки погіршився стан. На основі лабораторного обстеження констатовано, що розпочалася реакція відторгнеггя трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

A. *Т-кіллери.

B. Інтерлейкін-1.

C. Природні кіллери.

D. В-лімфоцити.

E. Т-хелпери 2.

 

47. У пацієнта з бронхіальною астмою за дпомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тполиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?

A. *IgE.

B. IgD.

C. IgM.

D. Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

E. IgG.

 

48. До дерматолога звернулася жінка, що працює медичною сестрою із скаргами на почервоніння і припухлість шкіри рук, які виникають через 1-2 дні після потрапляння на неї розчину анальгіну під час виконання ін’єкцій. Патологічні зміни виникають лише в місцях контакту шкіри з ін’єкційним розчином. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?

A. *Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

B. IgE.

C. IgD.

D. IgG.

E. IgM.

 

49. З метою профілактики частих респіраторних захворювань пацієнтам призначають курс лікування препаратом “Рибомуніл” у вигляді інгаляцій. Цей препарат містить антигени найбільш поширених збудників бактеріальних респіраторних інфекцій – золотистого стафілокока, пневмокока, клебсієли пневмонії і гемофільної палички. Чим зумовлена лікувальна дія цього препарату?

A. *Індукцією синтезу специфічних секреторних IgA.

B. Індукцією синтезу специфічних сироваткових IgA.

C. Індукцією вироблення специфічних цитотоксичних Т-лімфоцитів.

D. Індукцією синтезу специфічних IgG.

E. Індукцією синтезу специфічних IgM.

 

50. У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції в місці введення бруцеліну цим пацієнтам?

A. *Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

B. IgA.

C. IgE.

D. IgD.

E. IgG.

 

51. 6-місячній дитині в плановому порядку проведено щеплення вакциною АКДП. Який імунітет створено дитині проти дифтерії?

A. *Штучний активний.

B. Штучний пасивний.

C. Природний активний.

D. Антибактеріальний.

E. Неспецифічний.

 

52. Пацієнту з хронічною нирковою недостатністю рекомендовано трансплантацію нирки. В даний час він очікує на донорський орган. За якими антигенами слід перевірити орган донора на сумісність?

A. *Антигенами системи HLA.

B. Антигенами системи Rh.

C. Антигенами HBs, HBc, HBe.

D. Антигенами системи ABO.

E. Антигенами О, Н, К.

 

53. Травмований зі стафілококовим абсцесом, переломом нижньої щелепи, крововтратою, струсом мозку був доставлений у клініку хірургічної стоматології, де йому була проведена операція і відповідне лікування. Однак через 5 днів після госпіталізації в нього розвилася важка форма кокової пневмонії. Як називається така форма інфекції в даного хворого?

A. *Вторинна інфекція

B. Суперінфекція

C. Аутоінфекція

D. Реінфекція

E. Дрімаюча інфекція

 

54. На 5-й день після екстракції зуба хворий був доставлений у клініку хірургічної стоматології де йому був розкритий гнійний абсцес. Однак на 5-й день у нього з'явилася висока температура, а при посіві крові був виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма поширення мікробів в організмі?

A. *Септицемія

B. Паразитемія

C. Токсинемія

D. Вірусемія

E. Антигенемія

 

55. Для визначення функціональної активності Т-лімфоцитів використовують:

A. *РБТЛ на ФГА.

B. РБТЛ на ЛПС.

C. Антитіла.

D. Лізоцим.

E. ЕАС-РУК.

 

56. Який з перерахованих факторів патогенності, притаманний більшості грамнегативних бактерій, відіграє провідну роль в патогенезі захворювань, викликаних цими мікроорганізмами?

A *Ендотоксин

B Екзотоксин

C Інвазивний фактор

D Капсула

E Геморагічний фактор

 

57. Для масової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції застосовують твердофазний імуноферментний аналіз. Який стандартний компонент реакції повинен бути адсорбованим на твердій фазі тестової системи?

А. *Антигени ВІЛ

В. Ензиммічені антитіла проти ВІЛ

С. Моноклональні антитіла проти ВІЛ

D. Специфічні імуноглобуліни

Е. Субстрат для визначення ферментативної актив­ності

 

58. Хворому проведено трансплантацію нирки. Через декілька тижнів розвинулося відторгнення трансплантату. До якого типу алергічних реакцій належить це ускладнення?

A. *Сповільненого типу

B. Негайного типу

C. Імунокомплексного типу

D. Анафілаксія

E. Атопія

 

59. Гуморальна імунна відповідь на антиген закінчується утворенням антитіл, що виробляються плазматичними клітинами. З яких клітин імунної системи вони утворюються?

А. *В-лімфоцитів

В. Моноцитів

С. Гранулоцитів

D. Т-кіллерів

Е. Т-хелперів

 

60. Після введення лідокаїну у хворого з’явилась задишка, бронхоспазм, різко знизився кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?

A. *Алергічні реакції з участю IgE

B. Алергічні цитотоксичні реакції

C. Явище ідіосинкразії

D. Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами

E. Ефекти, зумовлені Т-кілерами

 

61. Який із класів імуноглобулінів відіграє головну роль у формуванні місцевого імунітету

A. *Ig A

B. Ig E

C. Ig D

D. Ig G

E. Ig M

 

62. Що супроводжується формуванням штучного пасивного імунітету

A. *Введення антитоксичної сироватки

B. Введення живої вакцини

C. Інфекційний процес

D. Введення анатоксину

E. Проведення десенсибілізуючої терапії

 

63. У робітника підприємства зі стажем роботи 20 років розвинувся контактний дерматит китиць. До якого типу імунних порушень відносяться дане захворювання?

A *Алергічна реакція сповільненого типу

B Первинний імунодефіцит

C Алергічна реакція негайного типу

D В- клітинний імунодефіцит

E Т- клітинний імунодефіцит

 

64. У лікарню поступив хворий з відкритим переломом плеча. Через 3 дні рана нагноїлась. При бактеріологічному дослідженні виявлено синьогнійну паличку і стафілокок. Яка форма інфекції має місце?

A. *Змішана інфекція

B. Хронічна інфекція

C. Суперінфекція

D. Реінфекція

E. Рецидив

 

65. При експериментальному дослідженні нового препарату встановлено, що він пригнічує відторгнення алогенного трансплантанту шкіри у мишей. Який висновок можна зробити про дію препарату?

A. *Пригнічує клітинну імунну відповідь

B. Стимулює клітинну імунну відповідь

C. Пригнічує гуморальну імунну відповідь

D. Стимулює гуморальну імунну відповідь

E. Стимулює гіперчутливість спровільненого типу

 

66. При дослідженні препарату з гною хворого гонореєю лікар виявив грамнегативні парні диплококи, які розташовуються як за межами, так і всередині лейкоцитів. Як називається дане явище?

A. *Незавершений фагоцитоз

A. Завершений фагоцитоз

B. Інфікування фагоцитів

C. Піноцитоз

D. Ендоцитоз

 

67. Для визначення видової належності збудника необхідно вивчити наявність у нього ферментів агресії. Який з перелічених ферментів належить до них?

A. *Гіалуронідаза

B. Каталаза

C. Гідролаза

D. Пероксидаза

E. Ізомераза

68. Основним фактором патогенності дифтерійної палички є продукція екзотоксину. За допомогою якої імунологічної реакції в лабораторіях визначають цю ознаку?

A. *Преципітації в гелі

B. Аглютинації

C. Зв’язувания комплементу

D. Флокуляції

E. Бактеріолізу

 

69. Для серодіагностики сифілісу використовують реакцію Вассермана (РЗК). Що необхідно додати до першої системи, щоб врахувати результати даної реакції?

A. *Гемолітичну сироватку і еритроцити барана

B. Комплемент

C. Нормальну сироватку

D. Еритроцити барана

E. Гемолітичну сироватку

 

70. При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A. *Вірусних

B. Гельмінтозах

C. Протозойних

D. Мікобактеріозах

E. Грибкових

 

71. У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A. *Зоонозні.

B. Сапронозні.

C. Антропонозні.

D. Вторинні

E. Змішані

 

72. Для серопрофілактики і серотерапії інфекцій використовують імунні сироватки і імуноглобуліни. Який вид імунітету формуєтся за допомогою цих препаратів?

A. *Штучний пасивний

B. Штучний активний

C. Природний активний

D. Природний пасивний

E. Видовий спадковий

 

73. Для специфічної профілактики інфекційних захворювань, у патогенезі яких основну роль відіграють бактеріальні екзотоксини, використовують певні препарати. Які саме?

A. *Анатоксини

B. Інактивовані вакцини

C. Антитоксини

D. Живі вакцини

E. Антиідіотипічні вакцини

 

74. ВООЗ з метою щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу «Інфлувак», до складу яких входять компоненти оболонки віріона. До якого типу належать такі вакцини?

A. *субодиничних

B. анатоксинів

C. рекомбінантних

D. живих

E. антиідиотипічних

 

75. Після дорожньо-транспортної пригоди постраждалому надали медичну допомогу і ввели імунологічний препарат для створення пасивного штучного імунітету проти анаеробної інфекції. Який препарат біло використано?

A. *Антитоксичну сироватку

B. Анатоксин

C. Живу вакцину

D. Імунотоксин

E. Хімічну вакцину

 

76. Для профілактики кашлюку, дифтерії і правцю дітям вводять вакцину АКДП. Як називається така вакцина, до складу якої входять вбиті мікробні клітини одного збудника і анатоксини інших?

A. *Асоційована.

B. Генно-інженерна.

C. Хімічна.

D. Аутовакцина.

E. Антиідіотипічна.

 

77. Пацієнту, що поступив у лікарню з ознаками генералізованої інфекції, поставлено діагноз «септикопіемія». Якому стану відповідає цей діагноз?

A. *Збуднк із крові поступає у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

B. Збуднк з первинного вогнища поступає в кров, але в ній не розмножується

C. Збуднк потрапляє в кров і розмножується в ній

D. Екзотоксини збуднка потрапляють в кров

E. Едотоксини збуднка потрапляють в кров

 

78. Один із препаратів для масового застосування одержують способом інактивації бактеріального екзотоксину формаліном. З якою метою використовують цей препарат?

A. *Для активної імунізації

B. Для серодіагностики

C. Для пасивної імунізації

D. Для лікування токсинемії

E. Для імунокорекції

 

79. Для попередження інфекційних захворювань широко застосовується вакцинація населення. Який вид імунітету забезпечує введення вакцин?

A. *Штучний активний

B. Природний активний

C. Штучний пасивний

D. Природний пасивний

E. Видовий

 

80. Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих фермент агресії.

A. *Колагеназа

B. Карбогідраза

C. Трансфераза

D. Оксидаза

E. Ліаза

 

81. Іфекційні захворювання є заразними і можуть мати різні форми поширення. Як називається форма, при якій захворювання впродовж короткого часу охоплюють кілька країн і континентів?

A. *Пандемія

B. Епідемія

C. Ендемія

D. Спорадична

E. Госпітальна

 

82. Розрізняють кілька основних механізмів передачі інфекцій: повітряно-крапельний, контактний, трансмісивний, фекально-оральний. Уточніть спосіб поширення мікробів при трансмісивному механізмі.

A. *Кровососні комахи

B. Краплі слизу з дихальних шляхів

C. Харчові продукти

D. Безпосередній контакт з хворим

E. Контакт з предметами оточуючої обстановки

 

83. Дифтерійні палички продукують сильний екзотоксин. Яка із перелічених властивостей характерна для бактеріального екзотоксину?

A. *Стимулює утворення антитоксинів

B. Під впливом формаліну не знешкоджується

C. Виділяється з мікробної клітини після її загибелі

D. Має глюцидоліпопротеїнову природу

E. Стимулює утворення антибактеріальних антитіл

 

84. Патогенні мікроби, потрапивши в організм, можуть поширюватися в ньому різними шляхами. Який стан назмвається септикопіемією?

A. *Мікроби з крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

B. Мікроб з місця проникнення поступає в кров, але не розмножується в ній

C. Збудник з крові поступає у внутрішні органи

D. В кров потрапляють мікробні токсини

E. Мікроби знаходяться в лімфовузлах

 

85. В багатьох областях України реєструються масові випадки захворювань на туберкульоз. За останні роки відзначається тенденція захворювання до росту і поширення. Таке поширення інфекційної хвороби називаеться:

A. *Епідемією

B. Пандемією

C. Суперінфекцією

D. Рецидивом

E. Реінфекцією

 

86. Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити стан інфекційної алергії у пацієнта. Як називаються такі препарати?

A. *Алергени

B. Діагностикуми

C. Діагностичні сироватки

D. Імуноглобуліни

E. Анатоксини

 

87. Виявлення в сироватці крові пацієнта антитіл до збудника інфекційної хвороби дозволяє встановити діагноз. Як називається цей метод дослідження?

A. *Серологічний

B. Біологічний

C. Алергологічний

D. Мікроскопічний

E. Молекулярно-генетичний

 

88. Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет створюється за їх допомогою?

A. *Штучний пасивний

B. Природний активний

C. Штучний активний

D. Природний пасивний

E. Видовий

 

89. У країнах Азії і Європи починаючи з 2005 року реєструється високий рівень захворюваності на «пташиний грип» H5N1. Як називається таке поширення епідемічного процесу?

A. *Пандемія

B. Епідемія

C. Ендемія

D. Спорадичне поширення

E. Епізоотія

 

90. Джерелом збудників інфекційних захворювань можут бути як хворі люди, так і тварини. Як називаються інфекції, якими хворіють тварини і від яких заражається людина?

A. *Зооантропонози

B. Сапронози

C. Антропонози

D. Зоонози

E. Геонози

 

91. Травмованому пацієнту після хірургічної обробки рани провели пасивну профілактику раневої інфекції. Який препарат використано з цією метою?

A. *Імунну сироватку

B. Анатоксин

C. Нормальну сироватку

D. Живу вакцину

E. Антибиотики

 

92. При одержанні імунних сироваток тварин імунізують кілька разів, оскільки при вторинній імунній відповіді значно зростає швидкість утворення і кількість антитіл. Чим це можна пояснити?

A. *Наявністю Т- і В-клітин пам’яті

B. Зменшенням Т-супресорів

C. Збільшенням числа макрофагів

D. Зниженням активності NK-клітин

E. Посиленням фагоцитозу

 

93. При вивченні токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище тільки після руйнування мікроба. До яких токсинів належить ця токсична речовина?

A. *Екзотоксинів.

B. Некротоксинів.

C. Ліпополісахаридів.

D. Ендотоксинів.

E. Гемолізинів.

 

94. У віці 5 місяців у крові дитини були присутні протикорові антитіла. У віці 1 року ці антитіла відсутні. Чим була зумовлена наявність антитіл у крові дитини?

A. *Набутим природним пасивним імунітетом

B. Неспецифічною резистентністю

C. Набутим природним активним імунітетом

D. Вродженим імунітетом

E. Штучним імунітетом

 

95. Під час епідемії грипу у хворого з важким перебігом захворювання з’явилися сильний кашель, болі в грудній клітці, на рентгенограмі – ознаки вогнищевої пневмонії. При мікроскопічному дослідженні мокротиння виявлено значну кількість пневмококів. Яка форма інфекції має місце?

A. *Вторинна

B. Суперінфекція

C. Абортивна

D. Рецидив

E. Реінфекція

 

96. Для проведення профілактичних щеплень в дитячу поліклініку поступив ряд вакцин. Яка з них створює нестерильний імунітет?

A. *БЦЖ

B. АКДП

C. ДП

D. Жива корова

E. Грипозна субодинична

 

97. У сироватці крові новонародженого виявлено ІgG до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це свідчить?

A. *Природного пасивного

B. Штучного пасивного

C. Природного активного

D. Штучного активного

E. Видового

 

98. Пацієнту з важкою травмою провели хірургічну обробку рани і ввели протиправцеву сироватку. Який вид імунітету сформується в результаті введення цього препарату?

A. *набутий пасивний

B. набутий активний

C. природний активний

D. природний пасивний

E. видовий спадковий

 

99. Пацієнту з гострою формою інфекційної хвороби необхідно терміново ввести імунну сироватку. Для уникнення анафілактичного шоку (у зв’язку з позитивним результатом нашкірної проби) її слід вводити з великою обережністю, дробно. Який метод введення використовують?

A. *Безредьки

B. Ерліха

C. Коха

D. Рамона

E. Ожешки

 

100. Через 5 місяцяв після повного видужання від гонореї пацієнту було поставлено той самий діагноз, що було пов’язано з повторним зараженням. Яка форма інфекції спостерігається?

A. *реінфекція

B. вторинна

C. суперінфекція

D. рецидив

E. латентна

 

101. У розвитку інфекційного захворювання розрізняють декілька періодів. Як називається період, для якого характерна поява предвісників (загальних симптомів) хвороби?

A. *продромальний

B. інкубаційний

C. розпал

D. реконвалесценція

E. бактеріоносійство

 

102. У хворого на інфекційну хворобу одночасно з розмноженням бактерій у крові виявлена їх присутність у внутрішніх органах, де утворились гнійні вогнища. Як називається такий стан?

A. *септикопіемія

B. бактеріемія

C. септицемія

D. вірусемія

E. токсинемія

 

103. Люди несприйнятливі до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано?

A. *спадковим видовим

B. природним активним

C. природним пасивним

D. штучним активним

E. штучним пасивним

 

104. Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищі запалення, є:

A. *Нейтрофіли

B. Базофіли

C. Лімфоцити

D. Моноцити

E. Еозинофіли

 

105. При алергічних реакціях негайного типу виникає дегрануляція тканинних базофілів, які виділяють біологічно активні речовини. Однією з таких речовин є:

A. *Гістамін

B. Тромбоксан

C. Профібринолізин

D. Гепарин

E. Ацетилхолін

E. Адреналін

 

106. Дитина віком 5 років після повернення з дитячого садочку відчула слабість і головний біль, температура підвищилася до 37,5ºС. Який період розвитку хвороби спостерігається?

A. *продромальний

B. інкубаційний

C. розпал хвороби

D. реконвалесценція

E. латентний

 

107. У пацієнта з гострою пневмонією спостерігається набряк і ущільнення легеневої тканини. Які клітини першими інфільтрують зону запалення і забезпечують ефективний захист від бактеріальної інфекції?

A. *Нейтрофіли

B. Базофіли

C. Лімфоцити

D. Моноцити

E. Тромбоцити

 

108. У пацієнтки щороку в період цвітіння трав аиникає гостре катаральне запалення кон’юнктиви і слизової оболонки порожнини носа, що є проявом алергії. За яким типом алергічних реакцій розвивається дане захворювання?

A. *Анафілактичний

B. Імунокомплексний

C. Цитотоксичний

D. Клітинно-опосередкований

E. Клітинної дисфункції

 

109. Через декілька хвилин після повторного введення пацієнту пеніциліну у нього з'явилися задуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий стан хворого?

A. *Анафілактичний шок

B. Гемолітична анемія

C. Гострий гломерулонефрит

D. Сироваткова хвороба

E. Бронхіальна астма

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...