Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процедура проведення ліцензійних іспитівБанк тестових завдань

«КРОК – 1. Фармація»

 

 

Івано-Франківськ

2012 р.


Банк тестових завдань «КРОК – 1. Фармація»

Івано-Франківськ - 2012 р. 452с

 

 

Готували до друку:проф. Мойсеєнко М.І., проф. Ерстенюк А.М., проф..Куцик Р.В., проф. Грицик А.Р., доц. Недоступ А.Т., доц. Леочко Н.С., доц.Стецьків А.О. доц. Ящишин З.М., доц.Дмитрів А.М., доц. Лучко І.М., асист.Винницька Р.Б., асист. Лімбах В. М., асист. Бучко О.В. , асист. Мельничук Л.В., асист. Мельник Д.О., асист. Гергель Т.В.


 

Ухвалено на засіданні методичної комісії фармацевтичного факультету _____2012 р., протокол №___


Регламент та процедура проведення

Регламент та процедура проведення ліцензійних іспитів КРОК

 

(з Додатку до листа МОЗ України від 15.03.05 р. №08.01-22/501)

 

Загальна інформація

 

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок 1», «Крок 2» впроваджені у вищих навчальних закладах відповідно до чинних нормативно-правових документів з метою уніфікованого контролю якості підготовки спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація», за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація».

 

Ліцензійний іспит (ЛІІ)- це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря або провізора. Студенти, які готуються за фахами «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація» складають два окремі тестові екзамени – «Крок 1» та «Крок 2». Перший екзамен «Крок 1» складається з основних медико-біологічних дисциплін, другий – «Крок 2» - з основних професійно- орієнтованих дисциплін. Метою складання ЛІ є встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

 

Ліцензійний іспит проводиться у ВНЗ України в один день в одну зміну у письмовій (бланковій) тестовій формі.

 

Ліцензійні іспити здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина” і "Фармація” та відповідно до державних стандартів вищої освіти.

 

Відповідальність за організацію та проведення ліцензійних іспитів покладається на ректора (директора) вищого навчального закладу та директора Центру тестування при МОЗ України.

 

За розпорядженням Міністерства охорони здоров’я України на тестових ліцензійних іспитах можуть бути присутні уповноважені представники інших вищих навчальних закладів. 

Відповідальність за дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту покладається на Голову державної екзаменаційної комісії ("Крок 2”) або на уповноваженого представника адміністрації навчального закладу ("Крок 1”).

 

Тривалість тестування для українських студентів становить – 1 хвилина на 1 тестове завдання. Студентам – громадянам іноземних держав за потребою надається додатковий час на тестування (40 хвилин). Кількість варіантів екзаменаційних буклетів – 99.

 

Процедура проведення ліцензійних іспитів

 

На іспиті можуть бути присутні лише студенти, які за поданням деканату отримали ідентифікаційний код в ЦТ.

 

Студенти входять до аудиторії в присутності представника ЦТ в алфавітному порядку їх прізвищ відповідно до списків, і отримують персональний бланк відповідей. Власні речі, окрім олівця та гумки, в екзаменаційну аудиторію не вносяться. Студенти ідентифікуються на підставі залікової книжки чи паспорту.

 

Студенти займають місця в аудиторії через одне посадочне місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого. Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

 

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент має вписати в його обкладинку свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету вписати до свого бланку відповідей. Екзаменаційні буклети під час іспиту з аудиторії не виносяться.

 

Під час ліцензійного іспиту студент не може покидати аудиторію без дозволу. Для виняткових випадків передбачена наявність додаткових місць у першому ряду аудиторії, на які пересаджуються студенти, яким дозволялося виходити з аудиторії під час іспиту. Наявність допоміжних матеріалів у студентів є підставою для припинення складання ними іспиту.

 

Впродовж тестового іспиту в аудиторії постійно присутні лише представник Центру тестування, Голова (член) державної екзаменаційної комісії або представник адміністрації навчального закладу та уповноважений представник іншого вищого навчального закладу (екзаменатори).

 

Після закінчення роботи студент має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх екзаменатору та покинути аудиторію.

Форма проведення ЛІІ - письмове тестування. Загальна довжина тесту - 200 тестових завдань, які входять в так званий екзаменаційний буклет: Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Він включає тестові завдання формату А, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження).

 

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Фармація» включає:

 

10% тестових завдань з неорганічної хімії,

12% – з органічної хімії,

12% – з аналітичної хімії,

11% – з фізколоїдної хімії,

11% – з біохімії,

11% – з ботаніки,

11% – з фізіології,

11% – з патологічної фізіології,

11% – з мікробіології.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...